Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 15 of 27

Thread: Omgekeerde versie van FormatDateTime

 1. #1

  Omgekeerde versie van FormatDateTime

  Hallo,

  Ik ben opzoek naar een functie die een string omzet naar een TDateTime met een bepaalde mask. Dus precies het tegenovergestelde van FormatDateTime:
  Code:
  DateTime := StrToDateTimeMask('yyyymmdd', '20070228');
  Zit deze standaard in de VCL (StrToDateTime is te beperkt!) of kan iemand mij hier aan helpen?

  Alvast bedankt!

 2. #2
  Uit de Delphi Help :

  function StrToDateTime(const S: string): TDateTime; overload;
  function StrToDateTime(const S: string; const FormatSettings: TFormatSettings): TDateTime; overload;

  Via je FormatSettings moet je toch jouw beperkingen kunnen wegwerken?
  De beste manier om te leren is door fouten te maken.
  80 procent van alle leugens die jij en ik vertellen blijft onopgemerkt

 3. #3
  Dan krijg ik een EConvertError:
  EConvertError with message ''20070228' is not a valid date and time
  Ook als ik dit doe:
  Code:
  var
   FS: TFormatSettings;
  begin
   FS.LongDateFormat := 'yyyymmdd';
   FS.ShortDateFormat := 'yyyymmdd';
   ShowMessage(FormatDateTime('dd/mm/yyyy hh:nn:ss', StrToDateTime('20070228', FS)));

 4. #4
  *+E13818MU01F0F* Norrit's Avatar
  Join Date
  Aug 2001
  Location
  Landgraaf
  Posts
  908
  Je kunt het ook nog zelf maken:
  Code:
    function StrToDateTimeMask(Mask, Date: String): TDate;
    var
     i: Integer;
     Year, Month, Day: Word;
     iYear1, iYear2: Integer;
     iMonth1, iMonth2: Integer;
     iDay1, iDay2: Integer;
    begin
     Mask := UpperCase(Mask);
     iYear1 := 0;
     iYear2 := 0;
     iMonth1 := 0;
     iMonth2 := 0;
     iDay1 := 0;
     iDay2 := 0;
     for i := 1 to Length(Mask) do
     begin
      case mask[i] of
       'Y': begin
         if iYear1 = 0 then
         begin
          iYear1 := i;
          iYear2 := 1;
         end
         else Inc(iYear2);
        end;
       'M': begin
         if iMonth1 = 0 then
         begin
          iMonth1 := i;
          iMonth2 := 1;
         end
         else Inc(iMonth2);
        end;
       'D': begin
         if iDay1 = 0 then
         begin
          iDay1 := i;
          iDay2 := 1;
         end
         else Inc(iDay2);
        end;
      end;
     end;
     Year := StrToInt(Copy(Date, iYear1, iYear2));
     Month := StrToInt(Copy(Date, iMonth1, iMonth2));
     Day := StrToInt(Copy(Date, iDay1, iDay2));
     Result := EncodeDate(Year, Month, Day);
    end;
  Objective reality is a delirium caused by lack of alcohol in blood

 5. #5
  mov rax,marcov; push rax marcov's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ehv, Nl
  Posts
  9,549
  Norrit, dat is maar een deel van wat Jelmer vraagt. Nl alleen zijn voorbeeld datum.

  Ik heb er over na gedacht, en zoiets moet te maken zijn.

 6. #6
  Tuurlijk is het te maken, met reguliere epxressies e.d. kom ik natuurlijk een heel eind.
  FormatDateTime bevat deze code zelfs als helemaal, al is het de verkeerde kant op. Echter gaat het mij natuurlijk (veel) tijd kosten, en ik had wel verwacht dat er een kant-en-klare (of in de VCL of van Internet) oplossing voor zou zijn.

 7. #7
  mov rax,marcov; push rax marcov's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ehv, Nl
  Posts
  9,549
  Ik ken hem niet, en nog niemand anders heeft gereageerd. Beste gok zou JCL zijn, maar die heb ik hier niet bij de hand.

  Ik ben overigens zeer benieuwd hoe je een routine die format parameters begrijpt gaat doen met reguliere expressies.

 8. #8
  mov rax,marcov; push rax marcov's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ehv, Nl
  Posts
  9,549
  Uit de losse pols: (tijd kosten dikke 15min)

  Code:
  program scandatetest;
  
  {$APPTYPE CONSOLE}
  
  uses
   SysUtils,dateutils;
  
  const whitespace = [' ',#13,#10];
     hrfactor  = 1/(24);
     minfactor  = 1/(24*60);
     secfactor  = 1/(24*60*60);
     mssecfactor = 1/(24*60*60*1000);
  
  function scandate(const pattern:string;s:string;startpos:integer=1) : tdatetime;
  
  var len ,ind : integer;
    plen,pind : integer;
    i,j,k   : integer;
    pivot,
    yy,mm,dd : integer;
  
  function scanfixedint:integer;
  var c : char;
  begin
   result:=0;
   c:=pattern[pind];
   while (pind<=plen) and (pattern[pind]=c) and (ind<=len) and (s[ind] IN ['0'..'9']) do
     begin
      result:=result*10+ord(s[ind])-48;
      inc(pind);
      inc(ind);
     end;
   while (pind<=plen) and (pattern[pind]=c) do inc(pind);   
  end;
  
  begin
   yy:=0; mm:=0; dd:=0;
   result:=0.0;
   len:=length(s); ind:=startpos;
  
   while(ind<=len) and (s[ind] in whitespace) do inc(ind);
   plen:=length(pattern); pind:=1;
  
   while (ind<=len) and (pind<=plen) do
     begin
      case pattern[pind] of
        'h': result:=result+scanfixedint* hrfactor;
        'd': dd:=scanfixedint;
        'n': result:=result+scanfixedint* minfactor;
        's': result:=result+scanfixedint* secfactor;
        'z': result:=result+scanfixedint* mssecfactor;
        'y': begin
            i:=pind;
            yy:=scanfixedint;
            i:=pind-i;
            if i<=2 then
             begin
              pivot:=YearOf(now)-TwoDigitYearCenturyWindow;
              inc(yy, pivot div 100 * 100);
              if (TwoDigitYearCenturyWindow > 0) and (yy < pivot) then
               inc(yy, 100);
             end;
           end;
        'm': mm:=scanfixedint;
  
        else
         begin
          inc(pind);
          inc(ind);
         end;
       end;
     end;
   if (yy>0) and (mm>0) and (dd>0) then 
    result:=result+encodedate(yy,mm,dd);
  end;
  
  procedure dotest(pt,s:string);
  
  var dt : Tdatetime;
  begin
   dt:=scandate(pt,s);
   writeln(pt:20,s:20,' ':5,formatdatetime('yyyy mm dd hh:nn:ss',dt));
  end;
  
  begin
   { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
   dotest('hh:nn:ss','10:20:30');
   dotest('yyyy-mm-dd hh:nn:ss','2006-10-06 10:20:30');
   dotest('hhnnss','102030');
   dotest('yyyymmddhhnnss','20061006102030');
   dotest('yymmddhhnnss','061006102030');
   dotest('yy-mm-dd','06-5-3');
   dotest('dd-mm-yy','06-5-3');   
   readln;
  end.
  Overigens; bij gebruik svp functie naam veranderen. Ik wil deze opschonen en aan FPC toevoegen, en dan heb ik liever geen namespace conflicten met oudere versies.

 9. #9
  Silly member NGLN's Avatar
  Join Date
  Aug 2004
  Location
  Werkendam
  Posts
  5,042
  Quote Originally Posted by marcov View Post
  Norrit, dat is maar een deel van wat Jelmer vraagt. Nl alleen zijn voorbeeld datum.
  Huh, volgens mij is het (voor het datumgedeelte) kompleet.
  Code:
  StrToDateTimeMask('mm-yyyy,dd', '02-2007,28')
  geeft bij mij hier keurig netjes "28-2-2007". De uitbreiding voor het tijdgedeelte gaat op dezelfde manier.

  @Norrit: ik zou er nog een check inbouwen of Date en Mask even lang zijn, en de mogelijkheid om een jaartal in twee cijfers op te geven.

  //Edit:
  Beetje late reactie.
  @Marcov: ja, zo kan het ook!
  Last edited by NGLN; 20-Sep-07 at 17:03.
  (Sender as TNLDUser).Signature := 'Groeten van Albert';

 10. #10
  Senior Member Thaddy's Avatar
  Join Date
  Dec 2004
  Location
  Amsterdam
  Posts
  2,171
  unicode versie Marco? Please...?
  Werken aan Ansi support voor Windows is verspilde tijd, behalve voor historici.

 11. #11
  Quote Originally Posted by Jelmer Vos View Post
  (..) een kant-en-klare (of in de VCL of van Internet) oplossing voor zou zijn.
  Bij torry staat er eentje

  FormatDateTime v.1.0 FWS 195 k 07 Jan 2002
  By WinPeak Ufa. Delphi's SysUtils unit have nice function FormatDateTime for conversion from DateTime to a String with format.
  Here is the inverse function: Function FormatStrToDateTime(Format, strDate : string) : TDateTime;

  Fully functional
  Source: Included
  Exe-Demo Included

  http://www.torry.net/vcl/datetime/da...atdatetime.zip

  http://www.torry.net/pages.php?id=297

  Written by Artem Khomenko Russische comments. . Alles zit erin.


  Lx
  Minstens ?®?®n hobby naast programmeerwerk is echt noodzakelijk

 12. #12
  mov rax,marcov; push rax marcov's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ehv, Nl
  Posts
  9,549
  Thaddy: Ik ben nu op pagina 10 van http://www.stack.nl/~marcov/unicode.jpg

  Ik weet niet precies wat hier unicode aan te maken is, (UTF-8 ? UCS2 klassiek of met surrogates?) en heb geen unittests voor unicode. Ik maak eerst deze af. (heb mmm en mmmm zo goed als af, komt morgen)


  LxGoodies: Heb je naar de code gekeken?

  Code:
  		end else if (pFormat^ = 'A') and ((pFormat + 1)^ = '/') and ((pFormat + 2)^ = 'P') then begin
  Brrr. Ziet er uit als eerste Delphi experiment van een beginnende VBer. Maar de routine lijkt wel meer te kunnen, dus ik zal er toch even wat mee testen.

 13. #13
  *+E13818MU01F0F* Norrit's Avatar
  Join Date
  Aug 2001
  Location
  Landgraaf
  Posts
  908
  @NGLN:
  Checks had ik niet ingebouwd, was gewoon om te laten zien hoe het zou kunnen.
  Voor StrToInt kun je ook beter StrToIntDef gebruiken en vallideren voordat je EncodeDate gebruikt.
  Mocht je het nog voor tijd ook willen hebben is het eenvoudig uit te breiden met wat extra lettertjes.
  Objective reality is a delirium caused by lack of alcohol in blood

 14. #14
  mov rax,marcov; push rax marcov's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ehv, Nl
  Posts
  9,549
  Ik heb er nog wat aan gerommeld, en ondersteun nu de niet aziatische format opties.
  Zie requirements voor meer problemen. (verder: geen utf8 of mbcs) Er moet nog zeker meer getest worden. (sommige delen als de recursie en quoting e.d. zijn nog ongetest)

  http://www.stack.nl/~marcov/scandatetest.dpr

  Deze routine is verder bedoeld als een voorbeeld van een redelijk geavanceerde string routine zonder zwaar "copy" gebruik. En vanwege de aanpak in het algemeen (b.v. de recursie).

  Daarmee wil ik niet zeggen dat iets dergelijks niet mag, zeker voor het vlugge dagelijkse werk, maar het is niet aan te raden voor serieuze, voor zwaar hergebruik bedoelde routines.

  Thaddy: ik wacht nog steeds op een verklaring van de unicode requirements. Wat bedoel je, widestring, mbcs, utf-8? En hoe iterereer je voor zo'n string door individuele karakters ?
  LxGoodies: de routine van Torry is minder slecht dan ik initieel dacht. Er zitten minder kanten aan (b.v. voor oudere versie van Delphi, eigen twodaycentury baksel), maar het zou b.v. zelfs kunnen dat deze beter tegen MBCS kan dan de mijne. De code is wel wat groter en lelijker (met name gettoken).

  Zowel die van mij als Torry hebben verder ook #0 teken beperkingen. Die van mij overigens wel minder. (bij mij zijn alleen #0 tekens in de formatsettings constantes niet toegestaan, bij hem ook in hoofd formatstr)
  Last edited by marcov; 22-Sep-07 at 15:57.

 15. #15
  Senior Member Thaddy's Avatar
  Join Date
  Dec 2004
  Location
  Amsterdam
  Posts
  2,171
  @marco:
  Voor mij is utf8 goed genoeg, want dat ondersteunt westers en KOI en meer gebruik ik niet. (hoewel ik vroeger heb moeten omgaan met Japans en Koreaans) <off topic>Zie koffiehoek</off topic>
  Werken aan Ansi support voor Windows is verspilde tijd, behalve voor historici.

Page 1 of 2 1 2 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •