View RSS Feed

rolfi

Image verdwijnt als er iets aangepast wordt in het canvas

Rate this Entry
Beste Delphi leden,

Ik heb software aan moeten passen voor een klant, deze software is al sinds 2019 niet meer gewijzigd door het overlijden van de programmeur.
In de software is een DBImage opgenomen welke je kunt bewerken, je kunt er tekst op plaatsen in de vorm van een kruisje of een rondje.
Ik heb hier niets aan gewijzigd, maar na andere wijzigingen in de software, werkt dit niet meer.
Als je op de DBimage klikt zou er afhankelijk van je keuze een kruisje of rondje op de image geplaats moeten worden, maar dat gebeurd niet en de image verdwijnt helemaal.
In het oude programma werkt het nog wel. (versie van 2019)
Onderstaand de code, Iemand enig idee?


procedure TAVN_huurauto.DBImage1MouseDown(Sender: TObject;
Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
OldBKMode: integer;
SchadeTeken: string;
begin
if cxCheckBox1.Checked = true then
begin
if Speedbutton1.Down then
SchadeTeken := 'X'
else
SchadeTeken := 'O';
ffTL_huurautos.Edit;
DbImage1.Picture.Bitmap.Canvas.Font.Color := clBlue;
DbImage1.Picture.Bitmap.Canvas.Font.Style := [fsBold];
OldBkMode := SetBkMode(DbImage1.Picture.Bitmap.Canvas.Handle,
TRANSPARENT);
DbImage1.Picture.Bitmap.Canvas.TextOut(X + 15, Y + 15, Schadeteken);
SetBkMode(DbImage1.Picture.Bitmap.Canvas.Handle, OldBkMode);


// ffTL_huurautos.Post;
end;
end;

Alvast bedankt voor het meedenken!

Submit "Image verdwijnt als er iets aangepast wordt in het canvas" to Digg Submit "Image verdwijnt als er iets aangepast wordt in het canvas" to del.icio.us Submit "Image verdwijnt als er iets aangepast wordt in het canvas" to StumbleUpon Submit "Image verdwijnt als er iets aangepast wordt in het canvas" to Google

Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments