• Nieuwe artikelen

 • Nieuwe blogs

 • Marcel

  by Published on 04-Apr-03 19:34
  1. Categories:
  2. Delphi diversen

  Marcel van Beuzekom


  En van de nieuwe technieken die we tegenkomen in Delphi 6
  is 'Web Services'. Dit artikel legt je uit wat Web Services zijn, hoe je een
  server kunt maken en wat een client moet doen om met zo'n Web Service te
  communiceren.


  Wat zijn Web Services?


  Web Services zijn objecten die gebruikt kunnen worden via een netwerk,
  bijvoorbeeld internet. Web Services zijn platform onafhankelijk en
  programmeeromgeving onafhankelijk. Een object geschreven in de ene taal kan dus
  worden gebruikt in de andere taal. Het platform waar de server en client op
  draaien is niet van belang.


  Het kan zijn dat deze beschrijving je erg bekend voorkomt, het zou namelijk
  ook een beschrijving van COM/DCOM kunnen zijn. Wat is er dan nieuw? Eigenlijk
  niets! DCOM is alleen nooit helemaal geworden wat het zou moeten zijn, namelijk
  een platform onafhankelijk systeem. Een ander nadeel van DCOM is dat het een
  protocol is naast de standaard protocollen zoals http, pop news enzovoort.
  Verder vereist DCOM nogal wat administratie en registratie in het netwerk, op
  zich niet vreemd omdat bij DCOM de beveiliging door het besturingssysteem
  gebeurd. Kortom, DCOM is zeer goed in wat het moet doen, maar multi platform is
  het nooit geworden. Web Services belooft dat wel te bereiken.


  Waarom zou Web Services nou wel het succes kunnen worden waar dat bij DCOM
  niet helemaal lukte? De technieken die Web Services gebruiken zijn:  SOAP,
  HTTP, GET/POST, MIME en XML. Kortom, het is een verzameling van bestaande
  technieken in plaats van een compleet nieuwe techniek. Er hoeft dus weinig te
  worden geconfigureerd op de server (publiceren is voldoende) en op de client.
  Ook firewalls hoeven niet speciaal te worden aangepast omdat Web Services over
  standaard HTTP draaien.


  Een andere mogelijke succesfactor is het feit dat het World Wide Web
  Consortium heeft vastgelegd waaraan een webservice moet voldoen. Het verleden
  heeft bewezen dat dat nog geen garantie is dat iedereen zich aan die standaard
  houdt, denk maar aan de HTML uitbreidingen die zowel Microsoft als Netscape
  verzonnen zonder dit in een standaard vast te leggen. Maar de standaard is er en
  die is door een onafhankelijke partij vastgelegd.


  Overigens worden SOAP en
  Web Services vaak door elkaar gebruikt, dat is niet helemaal terecht. SOAP is
  n van de protocollen die gebruikt kan worden voor Web Services, maar dat zou
  net zo makkelijk een ander protocol kunnen zijn. Borland houdt het voorlopig bij
  SOAP, wij sluiten ons daar maar bij aan.


  WSDL


  De standaard van W3C beschrijft onder andere dat er een Web Services
  Description Language
  (WSDL) moet zijn. Een WSDL is een XML-document waarin
  wordt beschreven wat de mogelijkheden van een Web Service zijn, het 'contract' naar
  de buitenwereld. Ook hier zie je weer een overeenkomst met COM: de WSDL van een
  Web Service is vergelijkbaar met de interface van een COM object.


  Zonder op alle details in te gaan: er zijn dus een aantal afspraken waaraan we ons moeten houden voordat we
  een Web Service kunnen gaan bouwen. Maar gelukkig zijn wij ...

  by Published on 04-Apr-03 19:33
  1. Categories:
  2. Delphi diversen

  Marcel van Beuzekom


  Na de eerste blik op Delphi 6 wordt het nu tijd om de
  component palette eens wat beter te gaan bekijken. Welke nieuwe componenten
  hebben we er bij gekregen en waar zijn uitbreidingen in gemaakt?


  TValueListEditor


  De ValueListEditor is een grid waarin de gebruiker op een eenvoudige manier
  variabelen en hun waarden kan wijzigen of toevoegen. Vaak wordt data in een Na
  manier in stringlists opgeslagen, nu kan deze data ook worden gepresenteerd en
  gewijzigd. De kolommen heten standaard Key en Value, maar de
  titels kunnen ook worden aangepast of verwijderd. Ook kan worden ingesteld of de
  gebruiker alleen de waarde mag wijzigen, of ook de naam kolom. Via de
  (public) property ItemProps kan vervolgens worden ingesteld h??e de gebruiker de
  waarde mag wijzigen, bijvoorbeeld met een editmask, maar ook een lijstje met
  keuzemogelijkheden is mogelijk.


  TLabeledEdit


  De naam LabeledEdit zegt het eigenlijk al: een label en een edit in n.
  Van de label kan worden opgegeven waar deze, relatief aan de edit, moet komen
  staan. Verder maakt dit component dankbaar gebruik van de mogelijkheid om
  properties van een gekoppeld component te kunnen wijzigen: de properties van het
  label component hoeven niet opnieuw te worden gepublished, alleen het publishen
  van het component voldoet, de object inspector doet de rest.


  TColorBox


  Een populair component in de third party libraries, al was het alleen maar
  omdat het er zo leuk uitziet: een combobox om een kleur te selecteren. Nu dus
  ook standaard in Delphi.


  TActionManager


  Sinds Delphi 5 zijn Actions niet meer weg te denken uit een gestructureerde manier
  van programmeren. ...

  by Published on 04-Apr-03 19:32
  1. Categories:
  2. Delphi diversen

  Marcel van Beuzekom

  In de persberichten
  die Borland naar buiten bracht
  v????r het uitbrengen van Delphi 6 werd het al duidelijk: we moeten weer een
  hele verzameling nieuwe termen leren. Sommige termen bestonden al, maar waren
  nieuw in combinatie met Delphi (Soap, XML, WSDL, XSL), andere termen waren helemaal
  nieuw (BizSnap, WebSnap, DataSnap, dbExpress). Maar, wat is er
  nou eigenlijk nieuw in Delphi 6? Volg de serie artikelen op NLDelphi en je bent
  helemaal klaar voor de overgang.

  De installatie

  Bij de
  installatie wordt de stijl meteen duidelijk, Borland heeft deze keer gekozen
  voor blauw en strak.

   

  We
  kunnen uiteraard kiezen voor Delphi 6, maar ook de andere programma's die we
  van Delphi 5 al kennen zijn er allemaal nog. De installatie heeft ook weer een
  optie om alleen de registry instellingen te installeren en bij de installatie
  wordt gevraagd of de bestandtypes gekoppeld moeten worden aan Delphi 6. Handig
  als je 6 alleen installeert om te testen en 5 nog nodig hebt voor je dagelijkse
  werkzaamheden.

  Na de installatie wordt je, bij het opstarten van Delphi, meteen
  de mogelijkheid geboden om jezelf te registreren. Uiteraard kun je deze
  registratie ook later uitvoeren. Meer informatie hierover vind je bij  de
  links onderaan dit artikel.

  De IDE

  Na het opstarten
  valleen meteen een aantal dingen op, onder andere de tabs onderaan de code
  editor: Code en Diagram. Klik je op diagram dan krijg je een Diagram Editor
  zoals je die al van de Delphi 5 datamodules kent maar ...

  by Published on 04-Apr-03 19:28
  1. Categories:
  2. Delphi diversen

  Marcel van Beuzekom


  Delphi 6 belooft ons met dbExpress een snelle toegang tot databases zonder al
  te veel overhead bij de installatie. Het grootste probleem van Delphi database
  applicaties moet dan voorbij zijn: de uitgebreide installaties. Maar ook zonder
  Delphi 6 zijn er mogelijkheden om zonder de BDE je database te benaderen. Delphi
  zelf heeft bijvoorbeeld Interbase Express en ADO. Maar je kunt ook de Zeos Database
  Objects gebruiken.


  Introductie


  ZDO bestaat uit een set componenten voor toegang tot Interbase, MySQL,
  PostGreSQL, Microsoft SQL en Oracle
  . Voor iedere database kan worden gekozen
  of deze rechtstreeks via de ZDO API wordt aangeroepen of meer op de Delphi
  manier: via componenten. Voor iedere database zijn er de volgende componenten:


  • SqlDatabase, voor de connectie naar de database

  • SqlTransact, voor de transactieafhandeling van de database

  • SqlQuery, voor het opvragen en wijzigen van data via een SELECT
   statement

  • SqlTable, voor het opvragen en wijzigen van een tabel

  • SqlMonitor, voor het volgen van de uitgaande queries en inkomende
   data

  • UpdateSql, voor het opslaan van wijzigingen vanuit een SqlTabel

  • BatchSql, voor het uitvoeren van scripts


  Omdat de Query en Table componenten erven van TDataSet kunnen we ze beide
  gebruiken zoals we gewend zijn. De DataSource kan worden gekoppeld aan de Query
  of Table en alle data-aware componenten zullen gewoon werken. ZDO is Open Source en
  wordt geleverd voor Delphi 3, 4 en 5.


  Installatie


  Na het downloaden van ZDO moet het zip-bestand worden uitgepakt. Alle source
  en de benodigde packages staan ...

  by Published on 04-Apr-03 19:26
  1. Categories:
  2. Delphi diversen

  Marcel van Beuzekom


  Borland heeft onlangs de release van Interbase 6.0 Server Edition (SE)
  aangekondigd. Hiermee voldoet Borland aan de belofte dat Interbase, naast een
  Open source editie, ook de ondersteuning van Borland zal blijven houden. Door
  Interbase ook in een betaalde versie uit te brengen kan Borland door blijven
  gaan met het testen van bestaande versies en tevens door blijven ontwikkelen aan
  nieuwe functionaliteit.  Is dit het einde van de Open source versie van Interbase?


  Nee, integendeel. Borland heeft toegezegd dat de Open source versie gewoon
  blijft bestaan. Borland heeft de afgelopen maanden gebruikt om de bestaande
  versie te testen en heeft veel bugs gevonden en opgelost. Zoals het er nu naar
  uitziet zullen deze oplossingen ...

  by Published on 04-Apr-03 16:27
  1. Categories:
  2. Delphi diversen

  Als je Interbase 6 lokaal gebruikt kan het zijn dat je programma regelmatig hangt.

  Dit ligt aan het feit dat lokaal gebruik van Interbase en multi threading niet goed samen werkt. Je kunt dit oplossen door Interbase te laten 'denken' dat het om een netwerkverbinding gaat door LocalHost: voor het bestand te zetten. In plaats van c:\IBData\Test.gdb zet je dus LocalHost:c:\IBData\Test.gdb. ...

  by Published on 04-Apr-03 14:03
  1. Categories:
  2. Delphi diversen

  De ontwikkelaars van Firebird (een uitgebreidere Interbase) hebben een fout
  gevonden in de beveiliging van Interbase. Veel programmeurs bouwen in software
  die ze schrijven een 'achterdeur' in de beveiliging in zodat ze zelf altijd
  toegang hebben tot deze software. Dit blijkt ook bij Interbase het geval te
  zijn.

  Als je de berichten leest zou je bijna denken dat Interbase opeens vol
  met beveiligingslekken zit. Zo erg is het gelukkig allemaal niet. Het is wel
  belangrijk dat je de patch van Borland installeert. Let op: ...

  Page 3 of 3 FirstFirst 1 2 3