http://community.borland.com/article...,27178,00.html
Artikel van Vino Rodrigues over het gebruik van runtime packages als plugins, dus packages gebruiken om een gedeelte van je programma dynamisch te maken.