Results 1 to 9 of 9

Thread: NLDFiles

 1. #1

  NLDFiles

  Wat is het?
  UNLDFiles.pas bevat 2 componenten:
  * TNLDFileSplitter
  * TNLDFileMerger

  Wat doet het?
  TNLDFileSplitter:
  Component dat gebruikt wordt om een bestand te splitsen in een bepaald aantal stukken
  of om een bestand te splitsen in stukken van een bepaalde grootte uitgedrukt in bytes.

  TNLDFileMerger:
  Component dat gebruikt wordt om meerdere bestanden aan elkaar te plakken.
  Dit kan zowel aan het begin als aan het einde van het bestand gebeuren.

  Wat moet er nog gebeuren?
  * Er moet nog een DCR-bestand gemaakt worden om de componenten makkelijker te kunnen onderscheiden op de Component Palette. DONE
  * Er is nog geen mogelijkheid om een bestand na een bepaalde byte te splitsen
  * Er is nog geen helpbestand DONE

  Hoe werkt het?
  Er zit een testproject bijgevoegd welke toont hoe het werkt

  Bugs/Opmerkingen
  Vindt je bugs of heb je opmerkingen (die zullen er zeker zijn ), zet ze dan in een nieuwe thread zodat deze proper blijft.

  Waar is het te vinden?
  Hier is het te vinden

  Have fun met deze compo's
  Last edited by Henkie; 04-Oct-04 at 22:56.
  DeX 3 Delphi := The ease of VB with the power of C; Zoekt en gij zult vinden

 2. #2

  Helpbestand toegevoegd

  Vanaf vandaag is er een Helpbestand en inhoudsopgave bijgekomen (UNLDFilesHelp.hlp en UNLDFilesHelp.cnt).

  Het testproject heb ik aangepast zodat er, nadat je op F1 drukt, de juiste helppagina tevoorschijn komt.
  DeX 3 Delphi := The ease of VB with the power of C; Zoekt en gij zult vinden

 3. #3

  DCR en Package toegevoegd

  Vanaf morgen zitten er in de zip enkele nieuwe bestanden, een Delphi Package en een Delphi Compiled Resource.

  Tevens is er een kleine aanpassing aan het helpbestand gebeurt, de bitmaps van de TNLDFileSplitter en TNLDFileMerger zitten in het helpbestand verwerkt.

  Voor meer informatie omtrent de inhoud van de zip, zie _LeesMij.txt in de zip
  DeX 3 Delphi := The ease of VB with the power of C; Zoekt en gij zult vinden

 4. #4

  filesplitter

  Ik ben bezig met een mp3 verzend progje te maken... Met server en client...

  Maar nu probeer ik een mp3 te splitten en geeft hij de error:

  Code:
  [Error] Server.pas(128): Undeclared identifier: 'TNLDFileSplitter'
  Nu weet ik niet hoe dit komt, moet ik iets toevoegen zodat TNLDFileSplitter wel herkent wordt...

  dit is mijn code tot nu toe

  Code:
  procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
    function BrowseDialog(const Title:string; const Flag:integer):string;
   var
    lpItemID: PItemIDList;
    BrowseInfo:TBrowseInfo;
    DisplayName: array[0 ..MAX_PATH] of char;
    TempPath: array[0 ..MAX_PATH] of char;
    i:integer;
   begin
   // file openen
   opendialog1.options:=opendialog1.options + [ofFileMustExist];
   opendialog1.Options:=opendialog1.options - [ofAllowMultiSelect];
   if opendialog1.execute then
    edit2.text:=opendialog1.filename;
  
  
  
  
   // destination //
    result:='';
    FillChar(BrowseInfo,sizeof(TBrowseInfo),#0);
    with BrowseInfo do
    begin
     hwndowner:=Application.handle;
     pszDisplayName:=@DisplayName;
     lpszTitle:=pchar(Title);
     ulFlags:=Flag;
    end;
    lpItemID:=SHBRowseForFolder(BrowseInfo);
    if lpItemID <> nil then
    begin
     SHGetPathFromIDList(lpItemID,TempPath);
     Result:=TempPath;
     GlobalFreePtr(lpItemID);
    end;
   end;
  
  const
   //toon hint in BrowseDialog, ontbreekt in ShlObj
   BIF_UAHINT = $100;
  var
   dir:string;
   fs:TNLDFileSplitter;
  begin
   //gebruik de newstyle dialog
   dir:=BrowseDialog('Select destination dir',{BIF_USENEWUI}BIF_NEWDIALOGSTYLE or BIF_UAHINT);
   if dir <> '' then
    edit2.Text:=dir;
  end;
  
  ///aantal packeds
  
  //LblSplitPieces.Caption:=inttostr('9999');
  
  /////splitten
   fs:=TNLDFileSplitter.create(nil);
   try
    fs.Onspliterror:=doedeerror;
    fs.OnBeforeSplit:=doevoordesplit;
    fs.OnAfterSplit:=doenadesplit;
    fs.AutoCreateDir:=ChkAutoCreateDir.checked;
    fs.FileName:=EdtSplitFileName.Text;
    fs.DestDir:=EdtSplitDestDir.Text;
    fs.numberofpieces:=udSplitPieces.Position;
    fs.SizeOfPieces:=strtoint(edtsize.text);
    fs.SplitOptions:=TSplitoptions(rgSplitOptions.itemindex);
    fs.split;
   finally
    fs.free;
  
  
  
  
  /////////zenden data....../////////////////////////////////
  
  end
  .

  Wie kan mij helpen?

  bvd,

 5. #5
  Heb je UNLDFiles aan de uses toegeveogd? Staat de unit in je Library Path?
  DeX 3 Delphi := The ease of VB with the power of C; Zoekt en gij zult vinden

 6. #6

  ..

  Jah dom van mij

  staat niet in de libary path

  bedankt

 7. #7

  Fout

  [Fatal Error] UNLDFiles.pas(166): File not found: 'StrUtils.dcu'

  Ik krijg deze fout. strutils staat bij de uses

  procedure Register;

  implementation

  uses
  StrUtils;

  Zou je mij kunnen helpen.

  Bedankt,
  Ricarodo

 8. #8
  mov rax,marcov; push rax marcov's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ehv, Nl
  Posts
  10,240
  Te oude Delphi waarschijnlijk. Welke versie gebruik je? Strutils zit er vziw pas vanaf 6 bij

 9. #9
  Zoals marcov zegt zit StrUtils erbij vanaf D6, een deel van die routines komen uit SysUtils. Misschien dat je daar vind wat je zoekt
  DeX 3 Delphi := The ease of VB with the power of C; Zoekt en gij zult vinden

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •