http://www.techinsite.com.au/
tiOPF is een Object Persistence Framework (oftewel OPF) en vereenvoudigt de koppeling tussen een object-georienteerd domeinmodel en een relationele database.
Een domeinmodel kan met UML gemodelleerd worden.