Handig Componentje echter heb ik een klein dingetje wat ik zelf heb aangepast; in de procedure FillFieldList heb ik een if statement opgenomen wat controleert of het item Visible is.

Code:
procedure TNLDDataListEditor.FillFieldList;
var
 i: Integer;
begin
 Strings.Clear;
 if FDatalink <> nil then
  if FDatalink.Active then
   for i := 0 to FDatalink.DataSet.FieldCount - 1 do
    with FDatalink.DataSet do
     if FieldList.Fields[i].Visible then
      with FieldList.Fields[i] do
       InsertRow(FieldName, AsString, true);
end;
(passconvert geeft een interne 500 error dus maar even zo)

Een andere opmerking; Het zou wellicht handig zijn om sleutelvelden te kunnen tonen maar die zijn dan non-editable/readonly. Dit heb ik ook getracht voor elkaar te krijgen maar ik geloof dat dit niet funtioneel werkt in de ValueEditor (met behulp van ItemProps). Daarmee zou je ook een maximum lengte kunnen vastleggen ed.

Als laatste de opmerking dat nu de events ActiveChanged, DataSetChanged, RecordChanged & DataSetScrolled de functie DoChange aanroepen. Dat resulteerd natuurlijk vaak in dubbele updates die niet nodig zijn. Uiteraard is het veel meer moeite om wat zaken netter te regelen dat begrijp ik ook heel goed. Ik zit er zelf ook nog aan te klussen en zal indien dat welkom is dat even posten.

Ik maak heel dankbaar gebruik van dit componentje maar d8 dit toch even te melden.

Mvg. JackCo