http://dn.codegear.com/article/37468
Een artikel van Nick Hodges waarin uitgelegd staat hoe je een Live Template Scripting Engine kan maken.