Waar ik het meest van geleerd heb over ClientDataSets, is de artikelenserie van Cary Jensen.
Nu is deze artikelen serie uitgebreid, opnieuw geredrigeerd en in boekvorm uitgebracht voor (US)$ 45,-
onder de naam "Delphi in Depth: ClientDataSets".

Zie www.jensendatasystems.com/cdsbook/.

Aanbevolen voor wie met Cds werkt of wil gaan werken.