Upgrade van Indy 10.5.x naar 10.6.x binnen Delphi 2010. Getest en... hij doet 't. Met een paar kleine aanpassingen (zie opmerkingen achter ' en '' onderaan) ook toepasbaar op Delphi XE versies.

A VERWIJDEREN OUDE INDY VERSIE
Mocht de upgrade spaak lopen dan installeer je je originele Delphi Versie opnieuw. Alle hierna te verwijderen mappen en bestanden worden dan opnieuw aangemaakt. Dan heb je uiteraard ook weer de oude Indy versie.
1 Ga naar Component / Install packages en verwijder (deactiveren is niet voldoende) de packages die beginnen met Indy
- Indy 10 Core Design Time (Program Files\Embarcadero\RAD Studio'\7.0'\bin\dclIndyCore140''.bpl)
- Indy 10 Protocols Design Time (Program Files\Embarcadero\RAD Studio'\7.0'\bin\dclIndyProtocols140''.bpl)
2 Sluit Deplhi af
Haal éérst een project op dat geen gebruik maakt van Indy of begin een nieuw leeg project. Als je dan straks Delphi weer opstart scheelt dat een aantal foutmeldingen m.b.t. ontbrekende Indy-gegevens
3 Ga naar de map Program Files (x86)\Embarcadero\RAD Studio\7.0'\Bin
Verwijder de huidige libraries
- dclIndy*.bpl
- Indy*.bpl
4 Ga naar de map Program Files\Embarcadero\RAD Studio'\7.0'\lib\
Verwijder de map Indy10
5 Ga naar de map Program Files\Embarcadero\RAD Studio'\7.0'\source\Indy\Indy10
Verwijder de volgende mappen
- Core
- Protocols
- System
6 Maak de volgende nieuwe mappen aan
C:\MyDephiComponents\Indy\Core
C:\MyDephiComponents\Indy\Protocols
C:\MyDephiComponents\Indy\System

B DOWNLOAD NIEUWSTE INDY VERSIE
Download de meest recente Indy10_XXXX.zip vanaf http://indy.fulgan.com/ZIP/


C UITPAKKEN NIEUWE INDY VERSIE
Pak alleen deze drie folders uit: Core, Protocols en System. Pak deze uit naar de nieuwe Indy folders (zie A6) in de map
- Core
- Protocols
- System

D HERSTART DELPHI
Negeer alle foutmeldingen m.b.t. packages:
- geef aan dat ontbrekende packages niet opnieuw geladen moeten worden
- klik overal op Ignore of eenmalig op Ignore All

E OUDE INDY MAPPEN VERWIJDEREN UIT DELPHI
1 Ga naar Tools / Options / Environment Options / Delphi Options / Library Win 32
2 Verwijder uit Browsing Path de paden met $(BDS)\...\Indy... (de oude mappen System, Core en Protocols)

F NIEUWE INDY MAPPEN TOEVOEGEN AAN DELPHI
1 Ga naar Tools / Options / Environment Options / Delphi Options / Library Win 32
2 Voeg toe aan Browsing Path de paden naar de bij stap A6 aangemaakte nieuwe mappen System, Core en Protocols

G BUILD PACKAGES (*.PCK)
Doe per package het volgende
1 Haal pck op via File / Open (type: Delphi Package *.pck, *.dpkw)
2 Ga naar Project / Options / Description / Build Control en selecteer Explicit Rebuild
3 Ga naar Project / Options / Description / Usage Options en selecteer Designtime and runtime
4 Ga naar Project / Build
Voer de stappen G1 t/m G4 uit voor de volgende packages in de aangegeven volgorde
a. Build - System\IndySystem140''.dpk
b. Build - Core\IndyCore140''.dpk
c. Build - Core\dclIndyCore140''.dpk
d. Build - Protocols\IndyProtocols140''.dpk
e. Build - Protocols\dclIndyProtocols140''.dpk

H INSTALLEER PACKAGE LIBRARIES (*.BPL)
Ga naar Component / Install packages en selecteer Add voor de volgende libraries
a. dclIndyCore140''.bpl
b. dclIndyProtocols140''.bpl
Let op: deze libraries zijn tijdens het buildproces in de vorige stap aangemaakt. Waar Delphi de nieuwe libraries opslaat was voor mij even zoeken op de aanwezigheid van *.bpl bestanden

I HERSTART DELPHI PROJECT MET DE NIEUWE INDY-VERSIE
1 Open een Delphi-project dat gebruik maakt van Indy componenten
2 Ga naar Project / Options / Delphi Compiler en voeg aan het Search Path toe de mappen die bij A6 zijn aangemaakt
3 Controleer de Indy versie (klik met rechts op een Indy component dat op een form staat)
4 Run het project om eventuele aanpassingen aan te brengen die de nieuwe Indy componenten vereisen

') afhankelijk van Delphi versie
'') package versie afhankelijk van Delphi-versie (zie http://docwiki.embarcadero.com/RADSt...piler_Versions)