Results 1 to 14 of 14

Thread: At beginning of table

 1. #1

  Red face At beginning of table

  Goedemiddag,

  Ik maak gebruik van een cxgrid en heb in de clientdataset een autoinc veld staan.
  Nu wil ik een regel (record) tussen voegen en daarvoor maak ik eerst een lege record aan (append).
  Daarna verschuif ik net zo lang alle records naar onderen totdat ik bij mijn record aankom waar de focus op lag.
  Deze record maak ik tenslotte helemaal leeg, behalve het autoinc veld natuurlijk niet.

  Deze procedure roep ik aan via een popupmenu met de onderstaande code...

  Code:
  procedure TForm1.Tussenvoegennieuweregel1Click(Sender: TObject);
  Var aField : Variant;
    i, Lus1, CurrentRecordNr, TotaalAantaRecords: Integer;
  
  begin
  CurrentRecordNr:=ClientDataSetInhoudB.RecNo;
  TotaalAantaRecords:=ClientDataSetInhoudB.RecordCount;
  ClientDataSetInhoudB.DisableControls;
  ClientDataSetInhoudB.Last;
   // Append een nieuw record
   aField := VarArrayCreate(
          [0,ClientDataSetInhoudB.Fieldcount-1],
                 VarVariant);
   for i := 1 to (ClientDataSetInhoudB.Fieldcount-1) do
   begin
     aField[i] := ClientDataSetInhoudB.fields[i].Value ;
   end;
   ClientDataSetInhoudB.Append ;
   for i := 1 to (ClientDataSetInhoudB.Fieldcount-1) do
   begin
     ClientDataSetInhoudB.fields[i].Value := aField[i] ;
   end;
   ClientDataSetInhoudB.Post;
  
  for Lus1 := TotaalAantaRecords downto CurrentRecordNr do
    begin
    ClientDataSetInhoudB.RecNo:=Lus1;
     aField := VarArrayCreate(
            [0,ClientDataSetInhoudB.Fieldcount-1],
                   VarVariant);
     for i := 1 to (ClientDataSetInhoudB.Fieldcount-1) do
     begin
       aField[i] := ClientDataSetInhoudB.fields[i].Value ;
     end;
     ClientDataSetInhoudB.Next;
     ClientDataSetInhoudB.edit;
     for i := 1 to (ClientDataSetInhoudB.Fieldcount-1) do
     begin
       ClientDataSetInhoudB.fields[i].Value := aField[i] ;
     end;
     ClientDataSetInhoudB.Post;
    end;
  
  ClientDataSetInhoudB.Prior;
  ClientDataSetInhoudB.edit;
   for i := 1 to (ClientDataSetInhoudB.Fieldcount-1) do ClientDataSetInhoudB.Fields[i].Clear;
  ClientDataSetInhoudB.FieldByName('Geleverd').AsBoolean:= False;
  ClientDataSetInhoudB.FieldByName('IngevoerdDoorUser').AsString:=User;
  ClientDataSetInhoudB.Post;
  ClientDataSetInhoudB.EnableControls;
  end;
  Dit werkt feilloos

  Maar als ik deze procedure aanspreek doormiddel van een druk op een button...

  Code:
  Tussenvoegennieuweregel1Click(self);
  Dan krijg ik na een aantal keer op de button te hebben gedrukt de foutmelding AT BEGINNING OF TABLE en loopt de gehele dataset vast zodat ik eerst het programma moet afsluiten.

  Heeft iemand hier een logische verklaring voor?

 2. #2
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,212
  Gebruik nooit loops (for..to..do, while..do, repeat..until) in datasets icm RecordCount.

  RecordCount is slechts een indicatie van het aantal records, niet alle DB's geven de echte count weer.
  Ook is RecordCount niet het laatste record en de property RecNo geeft niet per se de index aan van
  het huidige record (data is niet zomaar sequencieel).

  Te allen tijde gebruik je bij datasets First (eerste), Last (laatste), Next (volgende), Prior (vorige) om
  te navigeren door de data en Bof ("Beginning Of File") en Eof ("End Of File") om te kijken of je aan
  het begin danwel einde van je dataset zit.

  RecordCount is alleen leuk voor een TProgressBar e.d.
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 3. #3
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,230
  En ik snap het tweede gedeelte niet. Het lijkt erop dat je alles 1 plaats naar beneden plaatst. De laatste lukt niet omdat het al de eerste record heeft bereikt. Ik sla Peters raad in de wind en denk dat dit je oplossing is:
  Delphi Code:
  1. repeat
  2.    begin
  3.     ClientDataSetInhoudB.RecNo:=Lus1;
  4.       aField := VarArrayCreate(
  5.                    [0,ClientDataSetInhoudB.Fieldcount-1],
  6.                                  VarVariant);
  7.       for i := 1 to (ClientDataSetInhoudB.Fieldcount-1) do
  8.       begin
  9.          aField[i] := ClientDataSetInhoudB.fields[i].Value ;
  10.       end;
  11.       ClientDataSetInhoudB.Next;
  12.       ClientDataSetInhoudB.edit;
  13.       for i := 1 to (ClientDataSetInhoudB.Fieldcount-1) do
  14.       begin
  15.          ClientDataSetInhoudB.fields[i].Value := aField[i] ;
  16.       end;
  17.       ClientDataSetInhoudB.Post;
  18.    until ClientDataSetInhoudB.bof;
  (niet getest)
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

 4. #4
  Quote Originally Posted by jkuiper View Post
  En ik snap het tweede gedeelte niet. Het lijkt erop dat je alles 1 plaats naar beneden plaatst. De laatste lukt niet omdat het al de eerste record heeft bereikt.
  In het 2e gedeelte plaats ik inderdaad alles naar beneden tot aan het record waar de focus op lag.
  Dit is dus niet het begin van de cliënt dataset maar kan bijvoorbeeld het 5e record zijn.

  De repeat - until voorbeeld dat je geeft loopt door tot aan het 1e record
  Last edited by willempie123; 19-Apr-18 at 23:26.

 5. #5
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,230
  Ja, maar ik zie nu in je code dat dat niet zal moeten.
  Waarom moet de focus liggen op het pas aangemaakte record?
  Al het iets te maken heeft met planning, dan kan je het beste gebruik maken van fieldindexen.
  Nu ben je records aan het verplaatsen, wat helemaal niet nodig is en gebruikt veel te veel resources voor één ding.

  Ik snap dan ook niet wat je precies aan het doen bent.
  Mischien als je uitlegt wat de bedoeling is dat ik (of een ander) een beter voorbeeld voor je kunnen maken wat veel effectiever is dan alle records te verplaatsen.
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

 6. #6
  Ik ben bezig met een factuur programma zoals te zien is in de afbeelding

  Click image for larger version. 

Name:	Schermafbeelding 2018-04-20 om 08.36.43.jpg 
Views:	26 
Size:	87.9 KB 
ID:	7748

  Nu was mijn bedoeling dat ik dus een record tussen bijvoorbeeld de 2e en de 3e record toe wil voegen.
  De dataset heeft een Autoinc veld waardoor ik dus geen normale insert comando kan geven.

  Ik begin dus met de focus van het record op te slaan in de variabel "CurrentRecordNr".

  Code:
  CurrentRecordNr:=ClientDataSetInhoudB.RecNo;
  TotaalAantaRecords:=ClientDataSetInhoudB.RecordCount;
  ClientDataSetInhoudB.DisableControls;
  ClientDataSetInhoudB.Last;
  Daarvna ga ik dus eerst een lege regel toevoegen en vul deze met de onderste bestaande record...

  Code:
   // Append een nieuw record
   aField := VarArrayCreate(
          [0,ClientDataSetInhoudB.Fieldcount-1],
                 VarVariant);
   for i := 1 to (ClientDataSetInhoudB.Fieldcount-1) do
   begin
     aField[i] := ClientDataSetInhoudB.fields[i].Value ;
   end;
   ClientDataSetInhoudB.Append ;
   for i := 1 to (ClientDataSetInhoudB.Fieldcount-1) do
   begin
     ClientDataSetInhoudB.fields[i].Value := aField[i] ;
   end;
  Daarna verschuif ik net zolang de bestaande record naar onderen tot de record waar de focus op lag in het factuur programma.

  Code:
  for Lus1 := TotaalAantaRecords downto CurrentRecordNr do
    begin
    ClientDataSetInhoudB.RecNo:=Lus1;
     // Create a variant Array
     aField := VarArrayCreate(
            [0,ClientDataSetInhoudB.Fieldcount-1],
                   VarVariant);
     // read values into the array
     for i := 1 to (ClientDataSetInhoudB.Fieldcount-1) do
     begin
       aField[i] := ClientDataSetInhoudB.fields[i].Value ;
     end;
     ClientDataSetInhoudB.Next;
     ClientDataSetInhoudB.edit;
     // Put array values into new the record
     for i := 1 to (ClientDataSetInhoudB.Fieldcount-1) do
     begin
       ClientDataSetInhoudB.fields[i].Value := aField[i] ;
     end;
     ClientDataSetInhoudB.Post;
    end;
  Tot slot nog een kleine afhandeling zodat het nieuw tussengevoegd record wordt gevuld met de belangrijkste gegevens.

  Code:
  ClientDataSetInhoudB.Prior;
  ClientDataSetInhoudB.edit;
   for i := 1 to (ClientDataSetInhoudB.Fieldcount-1) do ClientDataSetInhoudB.Fields[i].Clear;
  ClientDataSetInhoudB.FieldByName('Geleverd').AsBoolean:= False;
  ClientDataSetInhoudB.FieldByName('IngevoerdDoorUser').AsString:=User;
  ClientDataSetInhoudB.Post;
  ClientDataSetInhoudB.EnableControls;
  Nu heb ik aan de xgrid een popupmenu toegevoegd waarbij een druk op de knop in het popupmenu deze code wordt aangeroepen.
  Ik kan tig keer via de popupmenu een lege regel toevoegen zonder problemen.

  Click image for larger version. 

Name:	Schermafbeelding 2018-04-20 om 08.52.37.png 
Views:	14 
Size:	38.8 KB 
ID:	7749

  Als ik echter via devolgende manier een regel tussenvoeg dan krijg ik na een aantal keer die vervelende foutmelding

  Code:
  procedure TForm1.cxGridDBTableView5EditKeyDown(Sender: TcxCustomGridTableView;
   AItem: TcxCustomGridTableItem; AEdit: TcxCustomEdit; var Key: Word;
   Shift: TShiftState);
  begin
  if Key=VK_INSERT then Tussenvoegennieuweregel1Click(self);

 7. #7
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,230
  Mag ik vragen waarom er een record tussen moet en niet aan het eind?
  De dataset heeft een Autoinc veld waardoor ik dus geen normale insert comando kan geven.
  Als dat de primary key is, zal ik daar niet mijn probleem opleggen, maar meer op de index / filter van het bestand.
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

 8. #8
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,212
  Ik denk dat je een veel gemaakte (beginners) fout maakt, Willem.
  De opslag en weergave van data moet je gescheiden zien (en maken).

  Data sla je gewoon achter elkaar op (kunnen zelfs factuurregels van totaal verschillende facturen
  achter elkaar zijn) en om een autoinc-veld op te nemen is geen slecht idee, maar dit veld is dan
  alleen om regels uniek te maken en tussen verschillende tabellen onderling aan elkaar te kunnen
  linken (master-detail e.d.).

  De weergave van de data staat helemaal los van de data zelf en regel je door je query aan te passen
  aan de eis of door gebruik te maken van filtering/sortering bij het ophalen.
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 9. #9
  Ik maak dagelijks heel veel fouten en ben blij dat er mensen zijn zoals jullie die mij daarop wijzen.

  Als ik dus Videoripper goed begrijp zou ik dus een extra field in de tabel inhoudB moeten maken waarin ik de volgorde van de regels van de begroting bijhoud en de cxgrid op deze field gaan sorteren en dus niet het Autoinc field zoals ik nu doe.

  Als dit dus de oplossing hoort te zijn dan snap ik de reactie van jkuiper ook
  Ik hoor dus niet met het unieke veld te gaan knoeien.

  Ik heb het Autoinc field nodig om de clientdataset te updaten via Unidac.
  Deze heeft daarvoor een uniek veld nodig.

 10. #10
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,212
  Als het inderdaad wenselijk is dat je op data-niveau een sortering aanbrengt (dat kán een keuze zijn),
  dan is het toevoegen van een index-veld een goede optie.
  In je dataset die aan de grid hangt sorteer je dan op dit index-veld.

  Bij het aanmaken van de initiële factuurregels laat je een teller meelopen die dit index-veld ophoogt
  (eventueel kun je ook een "-1"-optie inbouwen voor als volgorde niet van belang is voor die regel)
  en als je een regel tussen wil voegen, dan verhoog je de index-kolom van iedere regel die ná deze
  factuurregel komt met één.

  Wanneer je klaar bent met het invoegen van regels ververs je de dataset die aan je grid hangt.
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 11. #11
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,230
  Als dit dus de oplossing hoort te zijn dan snap ik de reactie van jkuiper ook
  Ik hoor dus niet met het unieke veld te gaan knoeien.
  Het is niet wenselijk en het zorgt voor heel veel stress om het goed voor elkaar te krijgen.
  Je begrotingstabel heeft klaarblijkelijk een detail tabel waarin je dus die verschillende regels plaatst. Geef in de detail dat nummer mee. Dan heb je altijd gescheiden data, die je altijd kan koppelen aan je master. Je haalt dan ook alleen maar de records op, die gekoppeld zijn aan de master tabel. Met property fieldindex kan je dan sorteren in je grid. Moet er toevallig een record toevoegen die er eigenlijk er tussen moet, kan je deze aan het einde aanmaken. De fieldindex zorgt er dan weer voor dat die regel netjes tussen de andere regels komt, zoals de sortering wenst.
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

 12. #12
  Na ruim 10 uur denken, denken en denken kan de vlag uit.

  Het werkt eindelijk zoals ik het in gedachten had.

  Code:
  procedure TForm1.Tussenvoegennieuweregel1Click(Sender: TObject);
  Var CurrentRecordNr, CurrentGridRecordNr: Integer;
  
  begin
  CurrentRecordNr:=ClientDataSetInhoudB.FieldByName('Autoinc').AsInteger;
  CurrentGridRecordNr:=cxGridDBTableView5.Controller.FocusedRow.Index;
  ClientDataSetInhoudB.DisableControls;
  
  ClientDataSetInhoudB.First;
   repeat
   if ClientDataSetInhoudB.FieldByName('Autoinc').AsInteger>=CurrentRecordNr then
    begin
     ClientDataSetInhoudB.Edit;
     ClientDataSetInhoudB.FieldByName('Autoinc').AsInteger:=ClientDataSetInhoudB.FieldByName('Autoinc').AsInteger+1;
     ClientDataSetInhoudB.Post;
    end;
   ClientDataSetInhoudB.Next;
   until ClientDataSetInhoudB.Eof;
  
  ClientDataSetInhoudB.AppendRecord([nil,nil,CurrentRecordNr,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,False,nil,User]);
  Databasebijwerken;
  CheckLegeRegelInhoudB;
  inc(TellerInhoudB);
  ClientDataSetInhoudB.RecNo:=CurrentGridRecordNr+1;
  cxGridDBTableView5.Controller.FocusRecord(cxGridDBTableView5.Controller.FocusedRow.Index,True);
  ClientDataSetInhoudB.EnableControls;
  end;

 13. #13
  Ik zou er alleen een while not Eof lus van maken. Met repeat until ga je ook een regel editen als de dataset leeg is, en dat levert waarschijnlijk een foutmelding op.
  1+1=b

 14. #14
  Kijk ook eens op:

  http://caryjensen.blogspot.nl/2013/0...n-dbgrids.html

  Hier staat naar mijn idee exact wat je zoekt.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •