NLDVLC geeft de mogelijkheid om films af te spelen op een TPanel (en een en ander te besturen uiteraard). In deze versie zijn de ondertitels onderdrukt omdat deze unit gebruikt zal worden in het 'Subtitle Workshop' tool.

De code kan gevonden worden op: https://svn.apada.nl/svn/NLDelphi-op.../nlddanyutils/.

Het grote voordeel van VLC (van de firma VideoLan) is dat er geen extra 'codecs' nodig zijn...
Uiteraard moet VLC wel op je PC geinstalleerd zijn (wordt automatisch gedetecteerd).

Voorbeeld van gebruik:
Code:
uses
 ..., NLDVLC,
 ...;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var Res: boolean;
begin
 //Application.OnMessage := OnAppMessage;
 Res := VLC_Create;
 if Res = false then Showmessage('Load vlc library failed');
end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
 VLC_Destroy;
end;

procedure TForm1.btnPlayClick(Sender: TObject);
var FileName: string;
 IniFile: TInifile;
begin
 IniFile := TIniFile.Create(GetCurrentDir + '\ToPlay.ini'); // file name read from inifile here (as example)
 FileName := IniFile.ReadString('Play', 'Name', '');
 IniFile.Free;

 if FileName > '' then VLC_Play(FileName, Panel1);
end;

procedure TForm1.btnStopClick(Sender: TObject);
begin
 VLC_Stop;
end;

procedure TForm1.btnPauseClick(Sender: TObject);
begin
 VLC_Set_Pause(true);
end;

procedure TForm1.btnResumeClick(Sender: TObject);
begin
 VLC_Set_Pause(false);
end;

etc...
Een klein nadeel is wel dat het stoppen van een film wat lang kan duren (een aantal seconden). Daar heb ik geen oplossing voor.