Results 1 to 10 of 10

Thread: HTTPRIO - verschil in Content-type ??

 1. #1

  HTTPRIO - verschil in Content-type ??

  Ik zit met een vervelend probleem met HTTPRIO.
  Een van de SOAP koppelingen die ik maak struikelt op een ESOAPHTTPException:
  Cannot process the message because the content type 'text/xml, charset='urf-8' was not the expected type 'application/soap-xml, charset=utf-8' (415)
  gevolgd door de URL van de service.

  Een andere koppeling (uiteraard andere service maar dezelfde informatie-leverancier) geen problemen geeft.

  Basis voor beide koppelingen is dezelfde code:

  Code:
  procedure PrepareSoap(var myRIO: THTTPRIO, var URL: String, defauilt_URL: string) ;
     myRIO := THTTPRIO.Create(nil);
     myRIO.HTTPWebNode.OnBeforePost := x509Rio.BeforePost;
     myRIO.OnAfterExecute := x509Rio.onAfterExecute;
     myRIO.HTTPWebNode.Proxy := x509Proxy;
     if ansileftstr(defaultURL,8) <> 'https://' then
      URL := 'https://' + defaultURL
     else
      URL := defaultURL;
  
  
  function Get_data(Vraagdata: RequestData; default_url: string): ResponseType;
  
  var
   MyLink : (interface uit WSDL)
   MyRio: THTTPRIO;
   Hetantwoord : Response-class;
   DeVraag : Request-type;
  
  begin
    vul DeVraag in met gegevens uit Vraagdata;
    if not PrepareSoap(myRIO, URL, vaste_URL) then
     exit;
    hetAntwoord := nil;
    myLink := Service-Infnterface-functie (False, URL, myRIO);
    retryCount := 0;
    repeat
     isTimeout := false;
     try
     begin
       hetAntwoord := myLink.SOAP-functie(deVraag);
     end;
     except
       on ex: Exception do
       begin
        uVerbindingsfout('Limnknaam', ex);
       end;
     end;
    until not (isTimeout) or (retryCount >= 2);
    Result := HetAntwoord;
  end;
  In de wsdl- en daarvan afgeleide .pas bestanden zie ik ook geen indicatie van de oorzaak.van dat verschil. Content-Type zal ergens omnder de motorkap ingevuld worden - in de code doe ik het in elk geval niet.


  Waar komt dta vandaan en hoe los ik het op?

 2. #2
  charset='urf-8' ???

  Wat is urf-8 ?

 3. #3
  UTF-8. Maar dat snap je wel

 4. #4
  Dat begrijp ik wel.
  Maar je foutmelding heeft het over urf-8.
  Cannot process the message because the content type 'text/xml, charset='urf-8' was not the expected type
  Is dat een "tikfout" van jou of verstuur je ook echt urf-8 naar de server?
  Want dat kan de foutmelding dus wel verklaren.

 5. #5
  Toch maar eens de code doorgestapt - het zit binnen de Indy code. In SOAPHTTPTrans staat het volgende codeblok (vanaf regel 658):
  Code:
    if FBindingType = btMIME then
    begin
     ContentHeader := Format(ContentHeaderMIME, [FMimeBoundary]);
     ContentHeader := Format(ContentTypeTemplate, [ContentHeader]);
     HttpAddRequestHeaders(Request, PChar(MIMEVersion), Length(MIMEVersion), HTTP_ADDREQ_FLAG_ADD);
  
     { SOAPAction header }
     { NOTE: It's not really clear whether this should be sent in the case
         of MIME Binding. Investigate interoperability ?? }
     if not (soNoSOAPActionHeader in FInvokeOptions) then
     begin
      ActionHeader:= GetSOAPActionHeader;
      HttpAddRequestHeaders(Request, PChar(ActionHeader), Length(ActionHeader), HTTP_ADDREQ_FLAG_ADD);
     end;
  
    end else { Assume btSOAP }
    begin
     { SOAPAction header }
     if not (soNoSOAPActionHeader in FInvokeOptions) then
     begin
      ActionHeader:= GetSOAPActionHeader;
      HttpAddRequestHeaders(Request, PChar(ActionHeader), Length(ActionHeader), HTTP_ADDREQ_FLAG_ADD);
     end;
  
     if UseUTF8InHeader then
      ContentHeader := Format(ContentTypeTemplate, [ContentTypeUTF8])
     else
      ContentHeader := Format(ContentTypeTemplate, [ContentTypeNoUTF8]);
    end;
  FBindingType <> MIME, en UseUTF8InHeader = true, dus:

  Code:
      ContentHeader := Format(ContentTypeTemplate, [ContentTypeUTF8])
  Dat is in SOAPConst.pas gedefinieerd als:

  Code:
   ContentTypeUTF8 = 'text/xml; charset="utf-8"';      { Do not localize }
  Let wel - dit is Indy10 onder Delphi2007....

  In de laatste Delphi-versie 10.2 (Tokyo) is dat in elk geval verbeterd:

  Code:
  function THTTPReqResp.GetSOAPActionHeader: string;
  begin
   if (SoapAction = '') then
    Result := SHTTPSoapAction + ':'
   else if (SoapAction = '""') then
    Result := SHTTPSoapAction + ': ""'
   else
    Result := SHTTPSoapAction + ': ' + '"' + SoapAction + '"';
  end;
  
  function THTTPReqResp.GetContentType: string;
  begin
   Result := '';
   if not (wnoSOAP12 in GetWebNodeOptions) then
   begin
    if UseUTF8InHeader then
     Result := ContentTypeUTF8
    else
     Result := ContentTypeNoUTF8;
   end
   else
   begin
    if UseUTF8InHeader then
     Result := Format(ContentTypeWithActionNoLabelFmt, [ContentType12UTF8, GetSOAPAction])
    else
     Result := Format(ContentTypeWithActionNoLabelFmt, [ContentType12NoUTF8, GetSOAPAction]);
   end;
  end;
  en

  Code:
   ContentType12UTF8 = 'application/soap+xml; charset=utf-8';  { Do not localize }
   ContentType12NoUTF8 = 'application/soap+xml';        { Do not localize }
  het ziet er dus naar uit dat de ene remote applicatie wel met text/xml overweg kan (SOAP 1.0, SOAP 1.1) maar de ander niet (SOAP 1.2)….

  De beste oplossing is uiteraard over te gaan naar de nieuwe Delphi versie - dat wordt al aan gewerkt maar dat is een op zichzelf staand project, gezien de impact die dat op de code heeft....In de tussentijd moet dit binnen de Indy code worden opgelost....

  (Ander issue: de remote applicatie verwacht "soap-xml" - maar Indy geeft "soap+xml". Wat is correct?)

 6. #6
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,292
  Quote Originally Posted by WillemGrooters View Post
  (Ander issue: de remote applicatie verwacht "soap-xml" - maar Indy geeft "soap+xml". Wat is correct?)
  Voor zover ik weet is de geldige content-type "application/soap+xml" en dus niet "soap-xml".
  Er staat me ook iets van bij dat deze melding voor verwarring kan zorgen en dat de oorzaak heel ergens anders ligt dan de content-type.
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 7. #7
  Voorlopig maar een standalone programma in Delphi 2018 De baisis code komt uit Codegear 2007 C++ code, ik heb nu voor alles een oplossing, het pronleem is echter dat de server authenticatie op basis van een certioficaat en wachtwoord verwacht (dat zal wel onder de motorkop gebeuren). dde code in de C+ code is:

  in stdsoap2,h (uit gsoap toolset)

  Code:
  struct SOAP_STD_API soap
  …
   unsigned short ssl_flags;
   const char *keyfile;
   const char *password;
  …
  en in de code van het project:

  Code:
   struct soap soap;
   memset(&soap, 0, sizeof(soap));
  ..
   soap.keyfile = Parms->pCERTIFICAAT; // is .pem bestand, inclusief pad
   soap.password = "(Certww)";        // hardcoded in deze code....
  Ik heb al gezocht naar informatie, vind wel een antwoord op username en password, (zitten in THTTPRIO.HTTPWebNode) maar niets op "keyfile". Gezien de locatie in de C_header-file heft het met ssl (dus versleuteling) te maken, mogelijk ook met versleuteing van het bercht zelf (en authenticatie? Helaas is dat "gewoon" ongedocumenteerd).

  Hoe doe je zoets in Delphi?
  Last edited by WillemGrooters; 29-Jun-18 at 15:48.

 8. #8
  Voorlopig maar een standalone programma in Delphi 2018 De baisis code komt uit Codegear 2007 C++ code, ik heb nu voor alles een oplossing, het pronleem is echter dat de server authenticatie op basis van een certioficaat en wachtwoord verwacht (dat zal wel onder de motorkop gebeuren). dde code in de C+ code is:

  in stdsoap2,h:
  Code:
  struct SOAP_STD_API soap
  …
   unsigned short ssl_flags;
   const char *keyfile;
   const char *password;
  …
  en in de code:

  Code:
   struct soap soap;
   memset(&soap, 0, sizeof(soap));
  ..
   soap.keyfile = Parms->pCERTIFICAAT; // is .pem bestand, inclusief pad
   soap.password = "(Certww)";        // hardcoded in deze code....
  Ik heb al gezocht naar informatie, vind wel een antwoord op username en password, (zitten in THTTPRIO.HTTPWebNode) maar niets op "keyfile". Gezien de locatie in de C_header-file heft het met ssl (dus versleuteling) te maken, mogelijk ook met versleuteing van het bercht zelf (en authenticatie? Helaas is dat "gewoon" ongedocumenteerd).

  Hoe doe je zoets in Delphi?

 9. #9
  Ik heb het zelf niet gebruikt op deze manier, maar je zou eens kunnen zoeken op X509 certificaat.

  Certificaat moet jij uiteraard wel hebben gekregen van de andere partij, inclusief password.

 10. #10
  Het blijkt een stuk simpeler dan eerst gedacht. In een andere functie wordt een andere service aangestuurd (ook SOAP) met een certificaat - en die doet het. Het was genoeg om die code aan te sturen en de WSDL opnieuw te importeren; dat was voldoende om de zaak aan de praat te krijgen.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •