Results 1 to 11 of 11

Thread: TXMLDocument

 1. #1
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  149

  TXMLDocument

  Hoi

  Ben al dagen aan het stoeien met TXMLDocument, is de eerste keer dat ik het toe pas en wordt en langzamerhand geflipt van.
  Wat ik ook doe, welke voorbeeld ik ook pak, ik krijg het niet fatsoenlijk werkend.

  <RANT>
  Uiteindelijke bedoeling is dat ik hiermee een PersonalPOI database kan aanmaken voor Skoda/Seat/Volkswagen sinds die lui besloten hebben de site die dit maakte uit de lucht te halen.
  Blijkbaar is mijn bijna 2000 euro kostende navigatie in een auto van 11-2015 obsolete geworden want dit werd door hen zo aangegeven.
  </RANT>
  anyways.... :-)

  Met de volgende procedure maak ik succesvol de XML aan.
  Code:
  procedure TFormMain.FileWriteXML;
  var
   RootNode       : IXMLNode;
   ConfigNode      : IXMLNode;
   CategoriesNode    : IXMLNode;
   CategoryNode     : IXMLNode;
   I           : integer;
  
  begin
   FXMLDoc                       := TXMLDocument.Create(nil);        // Create XML Document
   try
    FXMLDoc.Active                  := true;
    FXMLDoc.FileName                 := FXMLFileName;
    FXMLDoc.Version                  := '1.0';
    FXMLDoc.StandAlone                := 'yes';
    FXMLDoc.Options                  := FXMLDoc.Options + [doNodeAutoIndent];
  
    FXMLDoc.DocumentElement              := FXMLDoc.CreateNode('XMLConfig', ntElement, '');
    FXMLDoc.DocumentElement.Attributes['Application'] := ApplicationName;
    ConfigNode                    := FXMLDoc.DocumentElement.AddChild('Config');
  
    If FWorkingFolderIcons  = '' then
     FWorkingFolderIcons               := 'Icons';
  
    If FWorkingFolderInput  = '' then
     FWorkingFolderInput               := 'Input';
  
    If FWorkingFolderOutput  = '' then
     FWorkingFolderOutput              := 'Output';
  
    If FWorkingFolderTemp   = '' then
     FWorkingFolderTemp               := 'Temp';
  
    If FWorkingFolderTemplate = '' then
     FWorkingFolderTemplate             := 'Template';
  
    ConfigNode.Attributes ['InputFolder']       := FWorkingFolderInput;
    ConfigNode.Attributes ['OutputFolder']      := FWorkingFolderOutput;
    ConfigNode.Attributes ['TempFolder']       := FWorkingFolderTemp;
    ConfigNode.Attributes ['TempplateFolder']     := FWorkingFolderInput;
  
    CategoriesNode                  := FXMLDoc.DocumentElement.AddChild('Categories');
    CategoriesNode.Attributes ['IconFolder']     := 'Icons';
  
    for I := 0 to CategoryListView.Items.Count do
     begin
      CategoryNode                 := CategoriesNode.AddChild('Category');
      CategoryNode.Attributes ['Name']       := CategoryListView.Items[I].Caption;
      CategoryNode.Attributes ['Icon']       := CategoryListView.Items[I].SubItems[0];
      CategoryNode.Attributes ['WarningSound']   := CategoryListView.Items[I].SubItems[1];
      CategoryNode.Attributes ['WarningDistance']  := CategoryListView.Items[I].SubItems[2];
     end;
  
    FXMLDoc.SaveToFile(FXMLFileName);
   finally
    FXMLDoc.Active   := false;
    FXMLDoc := nil;
   end;
  end;
  Bovenstaand maakt bv de volgende XML aan.

  Code:
  <?xml version="1.0" standalone="yes"?>
  <XMLConfig Application="POItool">
   <Config TempFolder="Temp" TemplateFolder="Template" InputFolder="Input" OutputFolder="Output"/>
   <Categories IconFolder="Icons">
    <Category Name="Speedcam Fixed" Icon="speedcam.png" WarningSound="Yes" WarningDistance="150000"/>
   </Categories>
  </XMLConfig>
  
  Waar ik niet uit kom is hoe dat ik het geheel weer juist terug lees.
  Met de Config sectie wil ik uiteindelijk de variables weer zetten met de locaties.
  Met de Categories sectie wil ik uiteindelijk de variable weer zetten met de locatie van de ICON folder en de bijhorende category regels (nu 1) weer in te lezen inde listview.

  Is er iemand die me hiermee de juiste weg op kan helpen want uiteindelijk heb ik nog steeds niks, als ik denk weer iets te hebben kom ik weer in een AV uit.

  Alvast bedankt.

  Gr
  Herby

  P.S.
  Geen idee of de code voor het maken van de XML wel een beetje klopt.

 2. #2
  Het zou een optie kunnen zijn om de xml databinder te gebruiken. (Als je even googled op xml databinder delphi, kom je redelijk wat voorbeelden tegen). Wat de databinder doet, is je xml of de definitie daarvan omzetten in een klasse. Hierdoor wordt het allemaal wat makkelijker. Zo ziet de XML data bind er uit van jou XML (heb alleen meerdere category items toegevoegd zodat de bind wizard weet dat het om meerdere items gaat).

  Jou aangepaste XML:
  Code:
  <?xml version="1.0" standalone="yes"?>
  <XMLConfig Application="POItool">
   <Config TempFolder="Temp" TemplateFolder="Template" InputFolder="Input" OutputFolder="Output"/>
   <Categories IconFolder="Icons">
    <Category Name="Speedcam Fixed" Icon="speedcam.png" WarningSound="Yes" WarningDistance="150000"/>
    <Category Name="Speedcam Fixed" Icon="speedcam.png" WarningSound="Yes" WarningDistance="150000"/>
   </Categories>
  </XMLConfig>
  De door delphi gemaakte XML databind unit:

  Code:
  {***********************************************}
  {                        }
  {        XML Data Binding        }
  {                        }
  {     Generated on: 29-7-2018 14:03:30   }
  {    Generated from: E:\Documenten\nld.xml  }
  {  Settings stored in: E:\Documenten\nld.xdb  }
  {                        }
  {***********************************************}
  
  unit nld;
  
  interface
  
  uses Xml.xmldom, Xml.XMLDoc, Xml.XMLIntf;
  
  type
  
  { Forward Decls }
  
   IXMLXMLConfigType = interface;
   IXMLConfigType = interface;
   IXMLCategoriesType = interface;
   IXMLCategoryType = interface;
  
  { IXMLXMLConfigType }
  
   IXMLXMLConfigType = interface(IXMLNode)
    ['{BA392240-6E2B-4744-A214-13DF39E9D583}']
    { Property Accessors }
    function Get_Application: UnicodeString;
    function Get_Config: IXMLConfigType;
    function Get_Categories: IXMLCategoriesType;
    procedure Set_Application(Value: UnicodeString);
    { Methods & Properties }
    property Application: UnicodeString read Get_Application write Set_Application;
    property Config: IXMLConfigType read Get_Config;
    property Categories: IXMLCategoriesType read Get_Categories;
   end;
  
  { IXMLConfigType }
  
   IXMLConfigType = interface(IXMLNode)
    ['{E5A90EC3-428E-4632-A8BD-6BBB15687EB2}']
    { Property Accessors }
    function Get_TempFolder: UnicodeString;
    function Get_TemplateFolder: UnicodeString;
    function Get_InputFolder: UnicodeString;
    function Get_OutputFolder: UnicodeString;
    procedure Set_TempFolder(Value: UnicodeString);
    procedure Set_TemplateFolder(Value: UnicodeString);
    procedure Set_InputFolder(Value: UnicodeString);
    procedure Set_OutputFolder(Value: UnicodeString);
    { Methods & Properties }
    property TempFolder: UnicodeString read Get_TempFolder write Set_TempFolder;
    property TemplateFolder: UnicodeString read Get_TemplateFolder write Set_TemplateFolder;
    property InputFolder: UnicodeString read Get_InputFolder write Set_InputFolder;
    property OutputFolder: UnicodeString read Get_OutputFolder write Set_OutputFolder;
   end;
  
  { IXMLCategoriesType }
  
   IXMLCategoriesType = interface(IXMLNodeCollection)
    ['{CFD0DE3A-2A18-4C72-8630-EFC1953675B9}']
    { Property Accessors }
    function Get_IconFolder: UnicodeString;
    function Get_Category(Index: Integer): IXMLCategoryType;
    procedure Set_IconFolder(Value: UnicodeString);
    { Methods & Properties }
    function Add: IXMLCategoryType;
    function Insert(const Index: Integer): IXMLCategoryType;
    property IconFolder: UnicodeString read Get_IconFolder write Set_IconFolder;
    property Category[Index: Integer]: IXMLCategoryType read Get_Category; default;
   end;
  
  { IXMLCategoryType }
  
   IXMLCategoryType = interface(IXMLNode)
    ['{E3F37563-770C-44DA-ACE2-DFF6566F18FF}']
    { Property Accessors }
    function Get_Name: UnicodeString;
    function Get_Icon: UnicodeString;
    function Get_WarningSound: UnicodeString;
    function Get_WarningDistance: Integer;
    procedure Set_Name(Value: UnicodeString);
    procedure Set_Icon(Value: UnicodeString);
    procedure Set_WarningSound(Value: UnicodeString);
    procedure Set_WarningDistance(Value: Integer);
    { Methods & Properties }
    property Name: UnicodeString read Get_Name write Set_Name;
    property Icon: UnicodeString read Get_Icon write Set_Icon;
    property WarningSound: UnicodeString read Get_WarningSound write Set_WarningSound;
    property WarningDistance: Integer read Get_WarningDistance write Set_WarningDistance;
   end;
  
  { Forward Decls }
  
   TXMLXMLConfigType = class;
   TXMLConfigType = class;
   TXMLCategoriesType = class;
   TXMLCategoryType = class;
  
  { TXMLXMLConfigType }
  
   TXMLXMLConfigType = class(TXMLNode, IXMLXMLConfigType)
   protected
    { IXMLXMLConfigType }
    function Get_Application: UnicodeString;
    function Get_Config: IXMLConfigType;
    function Get_Categories: IXMLCategoriesType;
    procedure Set_Application(Value: UnicodeString);
   public
    procedure AfterConstruction; override;
   end;
  
  { TXMLConfigType }
  
   TXMLConfigType = class(TXMLNode, IXMLConfigType)
   protected
    { IXMLConfigType }
    function Get_TempFolder: UnicodeString;
    function Get_TemplateFolder: UnicodeString;
    function Get_InputFolder: UnicodeString;
    function Get_OutputFolder: UnicodeString;
    procedure Set_TempFolder(Value: UnicodeString);
    procedure Set_TemplateFolder(Value: UnicodeString);
    procedure Set_InputFolder(Value: UnicodeString);
    procedure Set_OutputFolder(Value: UnicodeString);
   end;
  
  { TXMLCategoriesType }
  
   TXMLCategoriesType = class(TXMLNodeCollection, IXMLCategoriesType)
   protected
    { IXMLCategoriesType }
    function Get_IconFolder: UnicodeString;
    function Get_Category(Index: Integer): IXMLCategoryType;
    procedure Set_IconFolder(Value: UnicodeString);
    function Add: IXMLCategoryType;
    function Insert(const Index: Integer): IXMLCategoryType;
   public
    procedure AfterConstruction; override;
   end;
  
  { TXMLCategoryType }
  
   TXMLCategoryType = class(TXMLNode, IXMLCategoryType)
   protected
    { IXMLCategoryType }
    function Get_Name: UnicodeString;
    function Get_Icon: UnicodeString;
    function Get_WarningSound: UnicodeString;
    function Get_WarningDistance: Integer;
    procedure Set_Name(Value: UnicodeString);
    procedure Set_Icon(Value: UnicodeString);
    procedure Set_WarningSound(Value: UnicodeString);
    procedure Set_WarningDistance(Value: Integer);
   end;
  
  { Global Functions }
  
  function GetXMLConfig(Doc: IXMLDocument): IXMLXMLConfigType;
  function LoadXMLConfig(const FileName: string): IXMLXMLConfigType;
  function NewXMLConfig: IXMLXMLConfigType;
  
  const
   TargetNamespace = '';
  
  implementation
  
  uses Xml.xmlutil;
  
  { Global Functions }
  
  function GetXMLConfig(Doc: IXMLDocument): IXMLXMLConfigType;
  begin
   Result := Doc.GetDocBinding('XMLConfig', TXMLXMLConfigType, TargetNamespace) as IXMLXMLConfigType;
  end;
  
  function LoadXMLConfig(const FileName: string): IXMLXMLConfigType;
  begin
   Result := LoadXMLDocument(FileName).GetDocBinding('XMLConfig', TXMLXMLConfigType, TargetNamespace) as IXMLXMLConfigType;
  end;
  
  function NewXMLConfig: IXMLXMLConfigType;
  begin
   Result := NewXMLDocument.GetDocBinding('XMLConfig', TXMLXMLConfigType, TargetNamespace) as IXMLXMLConfigType;
  end;
  
  { TXMLXMLConfigType }
  
  procedure TXMLXMLConfigType.AfterConstruction;
  begin
   RegisterChildNode('Config', TXMLConfigType);
   RegisterChildNode('Categories', TXMLCategoriesType);
   inherited;
  end;
  
  function TXMLXMLConfigType.Get_Application: UnicodeString;
  begin
   Result := AttributeNodes['Application'].Text;
  end;
  
  procedure TXMLXMLConfigType.Set_Application(Value: UnicodeString);
  begin
   SetAttribute('Application', Value);
  end;
  
  function TXMLXMLConfigType.Get_Config: IXMLConfigType;
  begin
   Result := ChildNodes['Config'] as IXMLConfigType;
  end;
  
  function TXMLXMLConfigType.Get_Categories: IXMLCategoriesType;
  begin
   Result := ChildNodes['Categories'] as IXMLCategoriesType;
  end;
  
  { TXMLConfigType }
  
  function TXMLConfigType.Get_TempFolder: UnicodeString;
  begin
   Result := AttributeNodes['TempFolder'].Text;
  end;
  
  procedure TXMLConfigType.Set_TempFolder(Value: UnicodeString);
  begin
   SetAttribute('TempFolder', Value);
  end;
  
  function TXMLConfigType.Get_TemplateFolder: UnicodeString;
  begin
   Result := AttributeNodes['TemplateFolder'].Text;
  end;
  
  procedure TXMLConfigType.Set_TemplateFolder(Value: UnicodeString);
  begin
   SetAttribute('TemplateFolder', Value);
  end;
  
  function TXMLConfigType.Get_InputFolder: UnicodeString;
  begin
   Result := AttributeNodes['InputFolder'].Text;
  end;
  
  procedure TXMLConfigType.Set_InputFolder(Value: UnicodeString);
  begin
   SetAttribute('InputFolder', Value);
  end;
  
  function TXMLConfigType.Get_OutputFolder: UnicodeString;
  begin
   Result := AttributeNodes['OutputFolder'].Text;
  end;
  
  procedure TXMLConfigType.Set_OutputFolder(Value: UnicodeString);
  begin
   SetAttribute('OutputFolder', Value);
  end;
  
  { TXMLCategoriesType }
  
  procedure TXMLCategoriesType.AfterConstruction;
  begin
   RegisterChildNode('Category', TXMLCategoryType);
   ItemTag := 'Category';
   ItemInterface := IXMLCategoryType;
   inherited;
  end;
  
  function TXMLCategoriesType.Get_IconFolder: UnicodeString;
  begin
   Result := AttributeNodes['IconFolder'].Text;
  end;
  
  procedure TXMLCategoriesType.Set_IconFolder(Value: UnicodeString);
  begin
   SetAttribute('IconFolder', Value);
  end;
  
  function TXMLCategoriesType.Get_Category(Index: Integer): IXMLCategoryType;
  begin
   Result := List[Index] as IXMLCategoryType;
  end;
  
  function TXMLCategoriesType.Add: IXMLCategoryType;
  begin
   Result := AddItem(-1) as IXMLCategoryType;
  end;
  
  function TXMLCategoriesType.Insert(const Index: Integer): IXMLCategoryType;
  begin
   Result := AddItem(Index) as IXMLCategoryType;
  end;
  
  { TXMLCategoryType }
  
  function TXMLCategoryType.Get_Name: UnicodeString;
  begin
   Result := AttributeNodes['Name'].Text;
  end;
  
  procedure TXMLCategoryType.Set_Name(Value: UnicodeString);
  begin
   SetAttribute('Name', Value);
  end;
  
  function TXMLCategoryType.Get_Icon: UnicodeString;
  begin
   Result := AttributeNodes['Icon'].Text;
  end;
  
  procedure TXMLCategoryType.Set_Icon(Value: UnicodeString);
  begin
   SetAttribute('Icon', Value);
  end;
  
  function TXMLCategoryType.Get_WarningSound: UnicodeString;
  begin
   Result := AttributeNodes['WarningSound'].Text;
  end;
  
  procedure TXMLCategoryType.Set_WarningSound(Value: UnicodeString);
  begin
   SetAttribute('WarningSound', Value);
  end;
  
  function TXMLCategoryType.Get_WarningDistance: Integer;
  begin
   Result := AttributeNodes['WarningDistance'].NodeValue;
  end;
  
  procedure TXMLCategoryType.Set_WarningDistance(Value: Integer);
  begin
   SetAttribute('WarningDistance', Value);
  end;
  
  end.
  En vervolgens hoe je het kunt gebruiken. ik heb niet alle properties gebruikt, maar daar kom je wel uit denk ik.
  Code:
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
   XMLConfig: IXMLXMLConfigType;
   Config: IXMLConfigType;
   Categories: IXMLCategoriesType;
   Category: IXMLCategoryType;
   I: Integer;
  begin
   if OpenDialog1.Execute then
   begin
    XMLDocument1.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName);
    XMLDocument1.Active := True;
  
    XMLConfig := GetXMLConfig(XMLDocument1);
  
    Config := XMLConfig.Config;
  
    Memo1.Lines.Add('Temp folder: ' + Config.TempFolder);
    Memo1.Lines.Add('Input folder: ' + Config.InputFolder);
  
    Categories := XMLConfig.Categories;
  
    for I := 0 to Categories.Count - 1 do
    begin
     Category := Categories.Category[I];
  
     Memo1.Lines.Add('Name: ' + Category.Name);
     Memo1.Lines.Add('Warning Distance: ' + IntToStr(Category.WarningDistance));
    end;
  
   end;
  end;

 3. #3
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  149
  Hoi

  Bedankt voor je antwoord, had wat gegoogled en inderdaad de binding wizard gezien. Als ik naar de gegenereerde code kijk vind ik het erg veel code om een paar regels van de xml in te lezen.

  Heb inmiddels al iets wat begint te werken, ben nog aan het uitvogelen waarom ik nog maar 1 category regel terug krijg. Ik had er twee verwacht in de repeat sectie.
  Heb even een logger gemaakt die eea netjes in een tmemo laat zien.

  Code:
  (*
  <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?>
  <XMLConfig Application="POItool">
   <Config TempFolder="Temp" TemplateFolder="Template" InputFolder="Input" OutputFolder="Output"/>
   <Categories IconFolder="Icons">
    <Category Name="Speedcam Fixed" Icon="speedcamF.png" WarningSound="Yes" WarningDistance="150000"/>
    <Category Name="Speedcam Mobile" Icon="speedcamM.png" WarningSound="Yes" WarningDistance="150000"/>
   </Categories>
  </XMLConfig>
  *)
  Code:
  procedure TFormMain.FileReadXML;
  var
   RootNode       : IXMLNode;
   CategoriesNode    : IXMLNode;
   CategoryNode     : IXMLNode;
   I           : Integer;
  begin
   Logger('INF', 'Reading ' + ExtractFileName(FXMLFileName));
   FXMLDoc                       := TXMLDocument.Create(self);        // Create XML Document
   try
    FXMLDoc.FileName                 := FXMLFileName;
    FXMLDoc.Active                  := true;
  
  
    RootNode := FXMLDoc.ChildNodes.Nodes['XMLConfig'];
    if assigned (RootNode) and RootNode.HasAttribute('Application') then
     if RootNode.Attributes['Application'] = ApplicationName then
      begin
       Logger('RN',Format('Found XML with %s as application name',[ApplicationName]));
  
       for I := 0 to RootNode.ChildNodes.Count - 1 do
        begin
         CategoriesNode := RootNode.ChildNodes[I];
  
         Logger ('I', format('I=%d of %d',[I,RootNode.ChildNodes.Count - 1]));
         Logger ('CN1', CategoriesNode.NodeName);
  
         if Assigned(CategoriesNode) and (CategoriesNode.NodeName = 'Categories') then
          begin
           CategoryNode := CategoriesNode.ChildNodes.Nodes['Category'];
           Logger ('', format('CategoriesNode Count %d',[I,CategoriesNode.ChildNodes.Count - 1]));
           Logger ('',CategoryNode.NodeName);
  
           repeat
            if CategoryNode.HasAttribute('Name') then
             Logger('','CategoryNode : ' + CategoryNode.Attributes['Name']);
  
            CategoryNode.NextSibling;
           until CategoryNode <> nil;
          end;
        end;
     end;
  
   finally
  
   end;
  end;
  Resultaat:
  08:38:56:567 INF POItool started
  08:38:56:571 INF Reading POItool.xml
  08:38:56:608 RN Found XML with POItool as application name
  08:38:56:609 I I=0 of 1
  08:38:56:609 CN1 Config
  08:38:56:609 I I=1 of 1
  08:38:56:609 CN1 Categories
  08:38:56:610 CategoriesNode Count 1
  08:38:56:610 Category
  08:38:56:610 CategoryNode : Speedcam Fixed

  Ik mis hier de CategoryNode : Speedcam Mobile

  Gr
  Herby

 4. #4
  Quote Originally Posted by Herby View Post
  Als ik naar de gegenereerde code kijk vind ik het erg veel code om een paar regels van de xml in te lezen.
  Dat heb je vaak met gegenereerde code. Het voordeel is dat het gegenereerd is, dus je hoeft het niet allemaal zelf te typen.
  1+1=b

 5. #5
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  149
  klopt maar als je het zelf typt, snap je het over het algemeen ook wat beter

 6. #6
  Moet de until niet = zijn ipv <>.

  Heb je al een breakpoint gezet?

 7. #7
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  149
  Nee dan komt ie er helemaal niet meer, want dan loopt ie oneindig (cpu schiet dan naar 25% = 1 core)

  Het volgende werkt nu:

  Code:
  procedure TFormMain.FileReadXML;
  var
   RootNode       : IXMLNode;
   CategoriesNode    : IXMLNode;
   CategoryNode     : IXMLNode;
   I,J          : Integer;
  
  begin
   Logger('INF', 'Reading ' + ExtractFileName(FXMLFileName));
   FXMLDoc                       := TXMLDocument.Create(self);        // Create XML Document
   try
    FXMLDoc.FileName                 := FXMLFileName;
    FXMLDoc.Active                  := true;
  
  
    RootNode := FXMLDoc.ChildNodes.Nodes['XMLConfig'];
    if assigned (RootNode) and RootNode.HasAttribute('Application') then
     if RootNode.Attributes['Application'] = ApplicationName then
      begin
       Logger('RN',Format('Found XML with %s as application name',[ApplicationName]));
  
       for I := 0 to RootNode.ChildNodes.Count - 1 do
        begin
         CategoriesNode := RootNode.ChildNodes[I];
  
         Logger ('I', format('I=%d of %d',[I,RootNode.ChildNodes.Count - 1]));
         Logger ('CN1', CategoriesNode.NodeName);
  
         if Assigned(CategoriesNode) and (CategoriesNode.NodeName = 'Categories') then
          begin
           for J := 0 to CategoriesNode.ChildNodes.Count - 1 do
            begin
             CategoryNode := CategoriesNode.ChildNodes[J];
             if CategoryNode.HasAttribute('Name') then
              Logger('','CategoryNode : ' + CategoryNode.Attributes['Name']);
            end;
          end;
        end;
     end;
   finally
  
   end;
  end
  
  11:32:07:597 INF POItool started
  11:32:07:601 INF Reading POItool.xml
  11:32:07:636 RN Found XML with POItool as application name
  11:32:07:636 I I=0 of 1
  11:32:07:636 CN1 Config
  11:32:07:636 I I=1 of 1
  11:32:07:637 CN1 Categories
  11:32:07:637 CategoriesNode Count 1
  11:32:07:637 Category
  11:32:07:638 CategoryNode : Speedcam Fixed
  11:32:07:638 CategoryNode : Speedcam Mobile
  Last edited by Herby; 30-Jul-18 at 12:37. Reason: Paar regels verwijderd (leftovers)

 8. #8
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  149
  en uiteindelijk is het gelukt....

  Code:
  procedure TFormMain.FileReadXML;
  var
   RootNode       : IXMLNode;
   ChildNode       : IXMLNode;
   CategoriesNode    : IXMLNode;
   CategoryNode     : IXMLNode;
   I,J          : Integer;
  
  begin
   Logger('INF', 'Reading ' + ExtractFileName(FXMLFileName));
   FXMLDoc                       := TXMLDocument.Create(self);        // Create XML Document
   try
    FXMLDoc.FileName                 := FXMLFileName;
    FXMLDoc.Active                  := true;
  
    RootNode := FXMLDoc.ChildNodes.Nodes['XMLConfig'];
    if assigned (RootNode) and RootNode.HasAttribute('Application') then
     if RootNode.Attributes['Application'] = ApplicationName then
      begin
       Logger('INF',Format('Loading %s configuration from XML',[ApplicationName]));
       for I := 0 to RootNode.ChildNodes.Count - 1 do
        begin
         ChildNode := RootNode.ChildNodes[I];
  
         if Assigned(ChildNode) and (ChildNode.NodeName = 'Config') then
          begin
           Logger ('INF', 'Entering Config section');
           if ChildNode.HasAttribute('TempFolder')   then Logger('','TempFolder : ' + ChildNode.Attributes['TempFolder']);
           if ChildNode.HasAttribute('TemplateFolder') then Logger('','TemplateFolder : ' + ChildNode.Attributes['TemplateFolder']);
           if ChildNode.HasAttribute('InputFolder')  then Logger('','InputFolder : ' + ChildNode.Attributes['InputFolder']);
           if ChildNode.HasAttribute('OutputFolder')  then Logger('','OutputFolder : ' + ChildNode.Attributes['OutputFolder']);
          end;
  
         if Assigned(ChildNode) and (ChildNode.NodeName = 'Categories') then
          begin
           Logger ('INF', 'Entering Categories section');
           if ChildNode.HasAttribute('IconFolder')   then Logger('','IconFolder : ' + ChildNode.Attributes['IconFolder']);
             Logger ('INF', 'Reading each category');
           for J := 0 to ChildNode.ChildNodes.Count - 1 do
            begin
             CategoryNode := ChildNode.ChildNodes[J];
             if CategoryNode.HasAttribute('Name') then  Logger('','CategoryNode : ' + CategoryNode.Attributes['Name']);
             if CategoryNode.HasAttribute('Icon') then  Logger('','Icon : ' + CategoryNode.Attributes['Icon']);
             if CategoryNode.HasAttribute('WarningSound') then  Logger('','WarningSound : ' + CategoryNode.Attributes['WarningSound']);
             if CategoryNode.HasAttribute('WarningDistance') then  Logger('','WarningDistance : ' + CategoryNode.Attributes['WarningDistance']);
            end;
          end;
        end;
     end;
   finally
    FXMLDoc.Active                  := false;
  
   end;
  end;
  12:27:38:890 INF POItool started
  12:27:38:894 INF Reading POItool.xml
  12:27:38:923 INF Loading POItool configuration from XML
  12:27:38:924 INF Entering Config section
  12:27:38:924 TempFolder : Temp
  12:27:38:924 TemplateFolder : Template
  12:27:38:925 InputFolder : Input
  12:27:38:925 OutputFolder : Output
  12:27:38:925 INF Entering Categories section
  12:27:38:926 IconFolder : Icons
  12:27:38:926 INF Reading each category
  12:27:38:926 CategoryNode : Speedcam Fixed
  12:27:38:926 Icon : speedcamF.png
  12:27:38:927 WarningSound : Yes
  12:27:38:927 WarningDistance : 150000
  12:27:38:928 CategoryNode : Speedcam Mobile
  12:27:38:929 Icon : speedcamM.png
  12:27:38:929 WarningSound : Yes
  12:27:38:930 WarningDistance : 150000

 9. #9
  Nog een FXMLDoc.Free; nodig in je finally denk ik.

 10. #10
  Tenzij FXMLDoc gedeclareerd is als IXMLDocument.
  1+1=b

 11. #11
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  149
  Ik doe ergens anders een FXMLDoc := nil. Een Free bestaat niet bij IXMLDocument.

  Maar goed het werkt nu, ben alleen af en toe nog wat aan het schuiven met code.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •