Results 1 to 9 of 9

Thread: Functie van afgeleide object aanroepen vanuit base class

 1. #1

  Functie van afgeleide object aanroepen vanuit base class

  Hallo allemaal,

  ik loop tegen het volgende probleem aan.
  Ik heb een basis object TNavReader met daarin een functie ReadFiles
  Daarvan afgeleid een TVerkoopNR en een TProdOrderNR

  De Readfile functie leest een csv file in en zet deze om naar een structuur voor mijn database. Daarna wordt de csv weer verwijderd
  het inlezen en het verwijderen van de csv is voor alle objecten gelijk echter het schrijven naar de database is voor iedere afgeleid object anders.

  Kortom wanneer ik vanuit de base class SaveToDB aanroep kom ik nooit in de functie van de TVerkoopNR.SaveToDB of TProdOrderNR.SaveToDB
  uiteraard kan je dit voor dit simpele voorbeeld wel een oplossing bedenken waarbij je een volgende opzet maakt
  Code:
   
   TVerkoopOrder.Import
   begin
   ReadCSV(fileName); //functie van de base class
   WriteToDB; // functie van TverkoopNR
   RemoveCSV; // functie van base class
   end;
  Maar ik wil graag weten of er ook nog andere mogelijkheden zijn
  (in de praktijk zit mijn writeToDB binnen een loop van meerdere CSV files maar dit hebben voor het voorbeeld even achterwegen gelaten)

 2. #2
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,340
  Daar schrijf je normaal toch een virtual method voor in je basisklasse, die je vervolgens in
  afgeleiden implementeerd (en met inherited de voorganger weer aanroept) of begrijp ik je
  vraag niet goed?
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 3. #3
  Klopt maar de basis functie is als volgt
  Code:
  procedure TNavReader.ImportData(Item:string);
  var FileList:Tstringlist;
   I: Integer;
  begin
   FileList:=Tstringlist.Create;
   if not CheckFileName(Item,FileList) then exit;
   for I := 0 to FileList.Count-1 do
   begin
   FileName:=FileList[i];
   WriteToDB;
   end;
   for I := 0 to FileList.Count-1 do
   begin
   RemoveFiles(FileList);
   end;
  
   FileList.Free;
  end;
  Deze functie is voor gelijk voor alle afgeleide objecten echter de WriteToDb functie is specifiek per afgeleide object
  (hopelijk zo wat duidelijker)

 4. #4
  Je kunt je afvragen of WriteToDB in NavReader thuishoort of in een aparte klasse. Als het een aparte klasse wordt, dan kun je gebruik maken van (constructor) injection. Volgens mij moet het ook mogelijk zijn om een methode door te geven als parameter, maar of dat in dit geval handig is weet ik niet.

 5. #5
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,340
  Quote Originally Posted by cpri View Post
  (hopelijk zo wat duidelijker)
  Niet helemaal, maar je kunt WriteToDB virtueel maken en implementeren in de afgeleiden.
  Dan hoef je importdata ook alleen maar in je basisklasse te hebben.

  Moet je alleen nog zorgen dat die afgeleiden ergens (een dataset) naar kunnen schrijven, dus die
  moet je dan of meenemen als parameter, of je neemt een variabele op in je basisklasse (die laatste
  optie zou persoonlijk niet mijn voorkeur hebben, overigens).

  Dus iets van:
  Delphi Code:
  1. uses
  2.   Classes, SysUtils, DB;
  3.  
  4. type
  5.   TBasisKlasse = class(TObject)
  6.   public
  7.     procedure ImportData(AFileName: TFileName);
  8.     procedure WriteToDB(ADataSet: TDataSet; AFileName: TFileName); virtual;
  9.   end;
  10.  
  11.   TAfgeleideKlasse = class(TBasisKlasse)
  12.   public
  13.     procedure WriteToDB(ADataSet: TDataSet; AFileName: TFileName); override;
  14.   end;
  15.  
  16. implementation
  17.  
  18. uses
  19.   ADODB;
  20.  
  21. { TBasisKlasse }
  22.  
  23. procedure TBasisKlasse.ImportData(AFileName: TFileName);
  24. var
  25.   Q: TADOQuery;
  26. begin
  27.   Q := TADOQuery.Create(nil);
  28.   try
  29. //      Q.Connection := Set connection here
  30.     Q.SQL.Text := 'SELECT * FROM BestandenTabel WHERE 1 = 0';
  31.     Q.Append;
  32.     WriteToDB(Q, AFileName);
  33.     Q.Post;
  34.   finally
  35.     Q.Free;
  36.   end;
  37. end;
  38.  
  39. procedure TBasisKlasse.WriteToDB(ADataSet: TDataSet; AFileName: TFileName);
  40. begin
  41.   if not FileExists(AFileName) then
  42.     raise Exception.CreateFmt('Kan bestand %s niet vinden', [AFileName]);
  43. end;
  44.  
  45. { TAfgeleideKlasse }
  46.  
  47. procedure TAfgeleideKlasse.WriteToDB(ADataSet: TDataSet; AFileName: TFileName);
  48. begin
  49.   inherited WriteToDB(ADataSet, AFileName); // De basisklasse controleert of het bestand bestaat
  50.   ADataSet.FieldByName('BestandsNaam').AsString := AFileName;
  51. end;
  Bovenstaand is een heel onzinnig (en ongerelateerd aan jouw klassen) voorbeeld, waarbij de basisklasse
  ImportData implementeerd: hier wordt een query geopend met een append, zodat WriteToDB in een
  afgeleide klasse een bepaald veld op kan slaan in de database (in dit geval het veld "Bestandsnaam").
  In dit geval roept de afgeleide klasse eerst zijn ouder aan (door de inherited), welke controleert of
  het bestand wel bestaat en wanneer er geen exception optreedt (en dus het bestand bestaat), wordt het
  veld opgeslagen.

  Overigens heb je een memory leak als CheckFileName false is (create en free moeten ook eigenlijk
  omgeven zijn van een try...finally...end-blok), maar dit terzijde.
  En beter kijkend ziet het geheel daar er sowieso wel heel vreemd uit...
  Last edited by VideoRipper; 04-Sep-18 at 16:09.
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 6. #6
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,404
  Dit moet toch voldoende zijn. Omdat TBasisKlasse een onderdeel is van TAfgeleideKlasse, wordt de procedure uit de basisklasse gehaald, omdat deze niet in zijn eigen class voorkomt?

  Delphi Code:
  1. uses
  2.       Classes, SysUtils, DB;
  3.      
  4.     type
  5.       TBasisKlasse = class
  6.       public
  7.         procedure ImportData(AFileName: TFileName);
  8.         procedure WriteToDB(ADataSet: TDataSet; AFileName: TFileName);
  9.       end;
  10.      
  11.       TAfgeleideKlasse = class(TBasisKlasse);
  12.      
  13.     implementation
  14.      
  15.     uses
  16.       ADODB;
  17.      
  18.     { TBasisKlasse }
  19.      
  20.     procedure TBasisKlasse.ImportData(AFileName: TFileName);
  21.     var
  22.       Q: TADOQuery;
  23.     begin
  24.       Q := TADOQuery.Create(nil);
  25.       try
  26.     //      Q.Connection := Set connection here
  27.         Q.SQL.Text := 'SELECT * FROM BestandenTabel WHERE 1 = 0';
  28.         Q.Append;
  29.         WriteToDB(Q, AFileName);
  30.         Q.Post;
  31.       finally
  32.         Q.Free;
  33.       end;
  34.     end;
  35.      
  36.     procedure TBasisKlasse.WriteToDB(ADataSet: TDataSet; AFileName: TFileName);
  37.     begin
  38.       if not FileExists(AFileName) then
  39.         raise Exception.CreateFmt('Kan bestand %s niet vinden', [AFileName]);
  40.     end;
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

 7. #7
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,340
  Quote Originally Posted by jkuiper View Post
  Dit moet toch voldoende zijn.
  Let op dit zinnetje:
  Quote Originally Posted by VideoRipper View Post
  Bovenstaand is een heel onzinnig (en ongerelateerd aan jouw klassen) voorbeeld
  Wat er moet gebeuren met de data is afhankelijk van de afgeleide klasse; deze laatste implementeert
  de uitzondering dus.
  De code diende slechts als basisvoorbeeld hoe je kunt overerven en in een ouder een afgeleide kunt
  aanroepen (en weer, gedeeltelijk, terug middels inherited)

  Oh ja: en het kan ook best zijn dat ik de vraag van cpri helemaal verkeerd begrijp, dan praten we
  gewoon langs elkaar heen en is het allemaal onlogisch natuurlijk.
  Last edited by VideoRipper; 04-Sep-18 at 18:17.
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 8. #8
  Ik ben het eens met luigi, als hij tenminste ook dit bedoelt:

  Dit is typisch zo'n geval waarin je uiteindelijk een paar keer dezelfde read gebruikt en toch weer een keer een andere (misschien uit een ander format CSV, of uit een dataset i.p.v. een CSV), en meestal een verschillende write, maar toch weer een keer dezelfde....

  Uiteindelijk kom je in de verleiding om de verschillende varianten toch maar in de base class te stoppen, zodat je de stukjes kan hergebruiken, en heb je afgeleiden alleen nog om de juiste stukjes uit de base class aan elkaar te plakken...

  Al met al is compositie dan handiger dan overerving. Door het daadwerkelijk lezen en schrijven onder te brengen in aparte classses kan je die logica eruit trekken. Je import class is dan simpelweg een doorgeefluik.
  Die lees- en schrijfclasses geef je een interface, die bij voorkeur generiek is en verhult of het om een CSV gaat of om iets anders.

  Denk bijvoorbeeld aan een IVerkoopOrderStream. Zomaar een mogelijkheid.

  Delphi Code:
  1. type
  2.   TVerkoopOrder = record
  3.     //
  4.   end;
  5.  
  6.   IVerkoopOrderReadStream = interface
  7.     function Eof: Boolean;
  8.     procedure Next;
  9.     function VerkoopOrder: TVerkoopOrder;
  10.   end;

  Een interface als deze kan geimplementeerd worden door een class die een CSV inlaadt en de orders 1 voor 1 teruggeeft. Ze hoeven overigens niet 1 voor 1 uit de file gelezen te worden, desnoods lees je alles in in een TList<TVerkooporder>, en hou je een tellertje bij met waar je bent.

  Voor je import class maakt het niet veel uit. Die hoeft eigenlijk niet meer te doen dan een reader en een writer te accepteren, en orders een voor een door te geven aan de ander.

  Delphi Code:
  1. type
  2.   TVerkoopOrder = record
  3.     // Eigenschappen van de order
  4.   end;
  5.  
  6.   IVerkoopOrderReadStream = interface
  7.     function Eof: Boolean;
  8.     procedure Next;
  9.     function ReadVerkoopOrder: TVerkoopOrder;
  10.   end;
  11.  
  12.   IVerkoopOrderWriteStream = interface
  13.     procedure Append(AVerkoopOrder: TVerkoopOrder);
  14.   end;
  15.  
  16.   TVerkoopOrderTransporter = class
  17.     private
  18.       FReadStream: IVerkoopOrderReadStream;
  19.       FWriteStream: IVerkoopOrderWriteStream;
  20.    public
  21.     constructor Create(
  22.       AReadStream: IVerkoopOrderReadStream;
  23.       AWriteStream: IVerkoopOrderWriteStream);
  24.  
  25.     procedure TransportAll();
  26.   end;
  27.  
  28. implementation
  29.  
  30. constructor TVerkoopOrderTransporter.Create(
  31.   AReadStream: IVerkoopOrderReadStream;
  32.   AWriteStream: IVerkoopOrderWriteStream);
  33. begin
  34.   FReadStream := AReadStream;
  35.   FWriteStream := AWriteStream;
  36. end;
  37.  
  38. procedure TVerkoopOrderTransporter.TransportAll;
  39. begin
  40.   while not FReadStream.Eof do
  41.   begin
  42.     FWriteStream.Append(FReadStream.ReadVerkoopOrder);
  43.  
  44.     FReadStream.Next;
  45.   end;
  46. end;
  Je zou de reader en writer direct mee kunnen geven aan TransportAll, maar dan moet de aanroeper weten wat ie doet, terwijl dat misschien ook niet de juiste plaats is. Op deze manier kun je gebruik maken van constructor injection, wat Luigi al noemde. Dit betekent ook dat het het hele samenstellen van deze transporter weer onder kunt brengen in een aparte class (builder/factory), en eventueel in een dependency injection container.

  In eerste instantie lijkt het misschien wat overdreven om 4 classes te hebben i.p.v. 1, maar uiteindelijk is het nauwelijks meer code. Bovendien hou je de afzonderlijke blokjes nu netjes gescheiden, en je kan makkelijk verschillende writers implementeren zonder de andere stukken aan te raken. En je verdwaalt niet in een god-class die alle smaakjes van lezen en schrijven moet ondersteunen.

  Een ander bijkomend voordeel is dat het veel makkelijker is om unit tests of acceptatietests te schrijven voor die stukjes. Je kan het principe van het doorgeven van orders simpel testen door met mock objecten te werken om te kijken of de kernlogica werkt (bijvoorbeeld of je niet per ongeluk doorleest na een Eof).

  Vervolgens kan je afzonderlijke tests maken voor je CSV reader. Wellicht kan je het lezen uit een file daar ook nog uit weg abstraheren (bijvoorbeeld doorgebruik te maken van een -wederom geinjecteerde- TStream), zodat je het parsen van de CSV-data helemaal geautomatiseerd kunt doortesten a.d.h.v. voorbeelddata in een TStringStream, zonder afhankelijkheid naar een fysieke file op disk.
  Last edited by GolezTrol; 05-Sep-18 at 11:11.
  1+1=b

 9. #9
  Bedankt voor jullie reacties.
  Ben hieruit toch tot de conclusie gekomen dat de door mij gekozen opzet niet helemaal jofel was.
  Uiteindelijk heb ik de boel omgegooid en ben tot de volgende (werkende oplossing gekomen)

  Code:
  TNRBase = class(Tobject)
   private
    CSVData:TCSVData;
    FFileName: string;
    procedure SetFileName(const Value: string);
    procedure WriteToDB; virtual;
   public
    Constructor Create; virtual;
    Destructor Destroy; override;
   published
    property FileName: string read FFileName write SetFileName;
  end;
  
  
  TNRVerkoopOrders = class(TNRBase)
   private
    procedure WriteToDB; override;
  end;
  
  TNRProdOrder = class(TNrBase)
   private
    procedure WriteToDB; override;
  end;
  
  TNavReader = class(Tobject)
   private
    FileLocation:string;
    DBWriter:TNRBase;
    function CheckFileName(Item:ImportType;FileNames:Tstringlist): boolean;
    function RemoveFiles(FileNames:Tstringlist):boolean;
   public
    Constructor Create; virtual;
    Destructor Destroy; override;
    Procedure ImportData;
   published
  end;
  
  .
  .
  .
  
  procedure TNavReader.ImportData;
  var FileList:Tstringlist;
    I: Integer;
    Item:ImportType;
  begin
   FileList:=Tstringlist.Create;
   for item := Low(ImportType) to High(ImportType) do
   begin
   if CheckFileName(Item,FileList) then
   begin
    case Item of
    IT_VerkoopOrder: DBWriter:=TNRVerkoopOrders.Create;
    IT_PRodOrder:  DBWriter:=TNRProdOrder.Create;
    else       DBWriter:=TNRBase.Create;
    end;
    for I := 0 to FileList.Count-1 do
    begin
    DBWriter.FileName:=FileList[i];
    DBWriter.WriteToDB;
    end;
    DBWriter.free;
    for I := 0 to FileList.Count-1 do
    begin
    RemoveFiles(FileList);
    end;
   end;
   end;
   FileList.Free;
  end;

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •