Results 1 to 5 of 5

Thread: Panel array op een Panel

 1. #1

  Panel array op een Panel

  Hallo allemaal,
  In onderstaande component wordt er op een panel een raster van andere panels gezet. Wanneer ik op een van de panels een button zet

  is deze gekoppeld met de ondergrond en niet met het panel. Hoe los je dit op, zodat de button op het andere panel blijft staan bij het vergroten van het Form.


  Met een vriendelijke groet, Frans

  Code:
  {==============================================================================
   Naam component  : lzgridpnl
   Maker       : 
   Copyright (c)   : Free ware
   Versie      : 01
   Datum       : 04-09-2018
   Doel       : 
   Componenten palet : LzSpraak
  
   Component     : Delphi en Lazarus
  
  
   Naam .PNG-bestand : TLzGridPanel.PNG    (Lazarus)
   Naam .LRS-bestand : LzGridPanel_icon.lrs  (Lazarus)
  
   Historie     : Datum    Omschrijving
             ---------- ------------------------------------------------
             04-09-2018 Start ontwikkeling component
  
  
  
  
     TPanel
      |
      +--- TLzGridPanel
  
  
  
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy 
  of this software and associated documentation files (the "Software"), to 
  deal in the Software without restriction, including without limitation the 
  rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or 
  sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 
  furnished to do so, subject to the following conditions: 
  
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in 
  all copies or substantial portions of the Software. 
  
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 
  IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 
  AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 
  LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING 
  FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS 
  IN THE SOFTWARE. 
  
  
  ==============================================================================}
  
  
  UNIT lzgridpnl;
  
  {$IFDEF FPC}
   {$MODE Delphi}
  {$ENDIF}
  
  INTERFACE
  
  USES
  {$IFNDEF FPC}
   Windows,
  {$ELSE}
   LCLIntf,
   LCLType,
   LMessages,
   LResources,
  {$ENDIF}
   Messages,
   SysUtils,
   Variants,
   Classes,
   Graphics,
   Controls,
   Forms,
   Dialogs,
   StdCtrls,
   ExtCtrls;
  TYPE
   TLzGridPanel = CLASS(TPanel)
   PRIVATE   { Private declarations }
    Pnl: ARRAY[1..20, 1..20] OF TPanel;
   PROTECTED  { Protected declarations }
   PUBLIC   { Public declarations }
    CONSTRUCTOR Create(AOwner: TComponent); OVERRIDE;
    DESTRUCTOR Destroy; OVERRIDE;
    PROCEDURE Paint; OVERRIDE;
   PUBLISHED  { Published declarations }
    PROPERTY Hint;
    PROPERTY ShowHint;
    PROPERTY Tag;
   END;
  
  
  PROCEDURE Register;
  
  IMPLEMENTATION
  
  {==============================================================================
   Procedure : Register
   Maker   :
   Datum   : 04-09-2018
   Argument :
   Resultaat :
   Doel   : Registreren van de component
  ==============================================================================}
  
  PROCEDURE Register;
  BEGIN
  {$IFDEF FPC}
   // Verwijder "//" in onderstaande regel als dit bestand is gemaakt
   //{$I LzGridPanel_icon.lrs}
  {$ENDIF}
   RegisterComponents('LzSpraak', [TLzGridPanel]);
  END;
  
  
  {==============================================================================
   Procedure : Create
   Maker   :
   Datum   : 04-09-2018
   Argument : Sender: TObject
   Resultaat : Geen
   Doel   : Initiatie van de component
  ==============================================================================}
  
  CONSTRUCTOR TLzGridPanel.Create(AOwner: TComponent);
  VAR
   C, R: INTEGER;
  BEGIN
   INHERITED Create(AOwner);
   Height := 50;
   Width := 200;
   BorderWidth := 12;
   SetSubComponent(True);
   FOR R := 1 TO 20 DO
   BEGIN
    FOR C := 1 TO 20 DO
    BEGIN
     Pnl[C, R] := TPanel.Create(self);
     Pnl[C, R].Parent := self;
     Pnl[C, R].BevelInner := bvNone;
     Pnl[C, R].BevelOuter := bvNone;
     Pnl[C,R].SetSubComponent(True);
    END;
   END;
  END;
  
  {==============================================================================
   Procedure : Destroy
   Maker   :
   Datum   : 04-09-2018
   Argument : Geen
   Resultaat : Geen
   Doel   :
  ==============================================================================}
  
  DESTRUCTOR TLzGridPanel.Destroy;
  BEGIN
   INHERITED Destroy;
  END;
  
  
  {==============================================================================
   Procedure : Paint
   Maker   :
   Datum   : 04-09-2018
   Argument : Geen
   Resultaat : Geen
   Doel   : Tekenen component
  ==============================================================================}
  
  PROCEDURE TLzGridPanel.Paint;
  VAR
   C, R: INTEGER;
   H: INTEGER;
   W: INTEGER;
   Col: INTEGER;
   Row: INTEGER;
   Afstand: INTEGER;
  
  BEGIN
   ///Inherited Paint;
   Row := 2;
   Col := 5;
   Afstand := BorderWidth;
   H := ((Height - (Row + 1) * Afstand) DIV Row); // Panelhoogte van één panel op ondergrond Panel1
   W := ((Width - (Col + 1) * Afstand) DIV Col);
   FOR R := 1 TO Row DO
   BEGIN
    FOR C := 1 TO Col DO
    BEGIN
     Pnl[C, R].Height := H;
     Pnl[C, R].Top := R * Afstand + (R - 1) * H;
     Pnl[C, R].Width := W;
     Pnl[C, R].Left := C * Afstand + (C - 1) * W;
     Pnl[C, R].Color := clgray;
    END;
   END;
  END;
  
  {******************************************************************************}
  
  
  INITIALIZATION
   //RegisterClass(T...)
  
  END.

 2. #2
  Met onderstaande code voorkom je dat een component child een container wordt voor andere componenten. Of het werk in jou situatie en in Lazarus weet ik niet.

  Code:
  ControlStyle := ControlStyle - [csAcceptsControls];

 3. #3
  Luigi, dit werkt niet in Lazarus. M.a.w. het probleem is niet opgelost.

 4. #4
  Ik zie in je component nergens dat er een button wordt toegevoegd.
  Je wilt waarschijnlijk eerst de nieuwe component aan het form toevoegen en daarna de button.

  Wanneer ik met de hand een panel toevoeg aan een form, daarna het panel focus geef en panels toevoeg, worden de nieuwe panels child van de eerst toegevoegde panel.
  Wanneer ik nu een 'inner' panel selecteer en een button toevoeg, blijkt de button child te zijn van deze geselecteerde button.

  Mogelijk moet je eerst een inner panel focus geven voor je de button toevoegt.
  Òf je specificeert dat de parent van de button de inner panel (Pnl[n,m]) is.

  Verder: is het niet handig om de afmetingen van de inner panels al te berekenen bij de Create?

 5. #5
  MaartenW,
  De button wordt toegevoegd als deze component op het Form staat op de plaats van een van de panels. De afmetingen van de inner panels worden bepaald door het aantal rijen en kolommen en worden aangepast als het form een andere afmeting krijgt. Col en Row worden in de definitieve component instelbaar in de property editor.


  H.G Frans

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •