Results 1 to 6 of 6

Thread: TStringList: simpel of pairs

 1. #1
  Member DaSteelMan's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Eys (LimboLand)
  Posts
  99

  Question TStringList: simpel of pairs

  Ik ben bezig met enkele functies die van twee TStringLists een doorsnede maken of een controle of het een subset betreft.
  Nu kom ik erachter dat ik simpele lijsten heb maar ook lijsten met naam en waarde paren...
  Is de enige manier om achteraf, in een functie, hier onderscheid in te maken controle op '=' zoals in onderstaand voorbeeld?

  Code:
  function IsIntersection(var slSource: TStringList; sDest: string): Boolean; overload;
  //***********************************************************************************
  var
   slDest: TStringList;
   i: Integer;
   bPairs: Boolean;
  
  begin
   // 14/09/2018
  
   // Initialiseren
   Result := False;
   bPairs := Pos('=',slSource[0]) <> 0;
  
   slDest := TStringList.Create;
   slDest.Delimiter := ',';
   slDest.DelimitedText := sDest;
  
   // Controleren of minstens een waardes van slSource ook in slDest voorkomt
   // afbreken zodra een waarde gevonden wordt
   for i := 0 to slDest.Count - 1 do
   begin
    if bPairs then
     begin
      if slSource.IndexOfName(slDest[i]) <> -1 then
       begin
        Result := True;
        Break;
       end;
     end
    else
     begin
      if slSource.IndexOf(slDest[i]) <> -1 then
       begin
        Result := True;
        Break;
       end;
     end
   end;
  
   // Vrijgeven StringList
   slDest.Free;
  
   // IsIntersection
  end;
  Achtbanen!
  Soms ben je er helemaal van ondersteboven...

 2. #2
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,340
  Echt betrouwbaar is jouw controle niet: een ini-bestand (deze bevat altijd "name=value"-paren) zal namelijk falen,
  omdat de eerste waarde op z'n vroegst op de tweede regel staat (na de eerste [Section])... als deze lijst al netjes
  opgebouwd is (een echte harde norm is er namelijk niet).

  Maar eigenlijk is het helemaal niet spannend of het een "name=value" lijst is of niet: jouw functie (of althans de
  naam suggereert dat) gaat alleen op zoek naar een bepaalde overeenkomst (in dit geval een deel hetzelfde is)
  tussen twee stringlists.
  Wat nu als de naam wel overeenkomt en de waarde niet, is dit dan toch gelijk (want dat zegt je code, maar dan
  klopt je naam en/of beschrijving niet helemaal).
  Verder klopt je code niet: je code vindt het al goed als hij slechts één match gevonden heeft; een intersection
  betekent juist dat alle waarden uit sDest in slSource moeten zitten.

  Waarom heeft de functie trouwens als eerste parameter een TStrings-afgeleide (en waarom is dit een "Var"?) en
  de tweede een gewone string?
  Waar is je try..finally..end-blok voor slDest?
  Waarom controleer je binnen de loop of bPairs true is, deze verandert toch niet meer?
  Last edited by VideoRipper; 14-Sep-18 at 15:41.
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 3. #3
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,340
  De specificaties zijn te onzeker, maar dit zou ik er ongeveer van maken:
  Delphi Code:
  1. uses
  2.   Classes, SysUtils;
  3.  
  4. type
  5.   TStringsHelper = class helper for TStrings
  6.     function IsIntersection(const ADest: TStrings): Boolean; overload;
  7.     function IsIntersection(const ADest: string): Boolean; overload;
  8.   end;
  9.  
  10. implementation
  11.  
  12. { TStringsHelper }
  13.  
  14. function TStringsHelper.IsIntersection(const ADest: TStrings): Boolean;
  15. var
  16.   C: Integer;
  17.   I: Integer;
  18.   P: Boolean;
  19. begin
  20.   P := False;
  21.   I := 0;
  22.   while (not P) and
  23.         (I < Count) do
  24.     if Pos('=', Strings[I]) > 1 then
  25.       P := True
  26.     else
  27.       Inc(I);
  28.  
  29. // Bovenstaande kun je natuurlijk ook herschrijven als: P := Pos('=', Text) > 0;
  30.  
  31.   C := 0;
  32.   I := 0;
  33.   Result := False;
  34.   if P then
  35.     while (I < ADest.Count) do
  36.     begin
  37.       if IndexOfName(ADest.Names[I]) >= 0 then
  38.         Inc(C);
  39.       Inc(I);
  40.     end
  41.   else
  42.     while (I < ADest.Count) do
  43.     begin
  44.       if IndexOf(ADest[I]) >= 0 then
  45.         Inc(C);
  46.       Inc(I);
  47.     end;
  48.   Result := C = ADest.Count;
  49. end;
  50.  
  51. function TStringsHelper.IsIntersection(const ADest: string): Boolean;
  52. var
  53.   SL: TStringList;
  54. begin
  55.   SL := TStringList.Create;
  56.   try
  57.     SL.Delimiter := ',';
  58.     SL.DelimitedText := ADest;
  59.     Result := IsIntersection(SL);
  60.   finally
  61.     SL.Free;
  62.   end;
  63. end;
  Last edited by VideoRipper; 14-Sep-18 at 15:40.
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 4. #4
  Member DaSteelMan's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Eys (LimboLand)
  Posts
  99
  Hallo VideoRipper,

  Sorry voor de late reactie en bedankt voor het meedenken!

  Ik moet controleren of een bepaald belastingtype onderdeel uitmaakt van een set.
  Elk belastingtype heeft een vermenigvuldigingsfactor. Deze staan in slSource:
  DL=1.2
  LL=1.0
  TL=1.2
  Wix=1.0
  Wiy=1.0
  WixTL=1.0
  WiyTL=1.0

  De sets heb ik gedefinieerd als const, dit zijn meerdere sets
  Fixed_sec_LT = 'EQix,EQiy,Wix,Wiy';
  Secundary_LT = 'EQixTL,EQiyTL,WixTL,WiyTL';

  Deze string wordt binnen de routine opgesplitst in een "simpele" StringList.

  Wanneer één van de belastingtypes deel uitmaakt van de set is er al een intersectie en moet een bepaalde set berekeningen worden uitgevoerd. Wanneer alle waaardes van sDest in slSource zitten heb je te maken met een subset...

  Ik heb geen try except ingebouwd omdat de StringList en de string van tevoren helemaal gecontroleerd zijn. Ik zal wel een try finally inbouwen voor de slDest.Free.

  De "var" is niet nodig.
  bPairs veranderd niet binnen de loop maar ik programeer graag heel expliciet met veel commentaar zodat de code ook leesbaar is voor mijn colega's engineers.

  Op enkele ander plaatsen in de code wordt het belastingtype aangeboden zonder vermenigvuldigingsfactor en dus als "simpele" StringList.
  Voor een generieke IsIntersection() moet ik dus controleren op de aanwezigheid van het '=' teken. Een controle op het eerste element van slSource is al voldoende. Afhankelijk van het "=" teken moet ik IndexOfName of IndexOf toepassen omdat slDest, gegenereerd uit sDest, nooit factoren bevat.


  Het komt er dus op neer dat je moet controleren op het "=" teken. Ik dacht dat ik mss een propertie of iets dergelijks over het hoofd had gezien...


  Groetjes
  Achtbanen!
  Soms ben je er helemaal van ondersteboven...

 5. #5
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,340
  Quote Originally Posted by DaSteelMan View Post
  heb je te maken met een subset...
  Inderdaad, je hebt gelijk.

  Quote Originally Posted by DaSteelMan View Post
  Het komt er dus op neer dat je moet controleren op het "=" teken.
  Strikt genomen moet je controleren op het "NameValueSeparator"-teken, maar ik heb nog nooit gezien
  dat iemand deze anders heeft ingesteld dan "=".
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 6. #6
  Member DaSteelMan's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Eys (LimboLand)
  Posts
  99
  Top!
  Achtbanen!
  Soms ben je er helemaal van ondersteboven...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •