Wanneer ik onderstaande code in de OnClick van een Button plaats werkt alles netjes.

Code:
 // Eventueel wissen vibratiegroepen
 while F_Main.FP_VibrGroup.ControlCount > 0 do
 begin
  F_Main.FP_VibrGroup.Controls[0].Free;
 end;

 // Weergeven vibratiegroepen
 if MemPropsOK then
  begin
   for count := 1 to VibrGroupList.Count do
   begin
    VibrCheckBox     := TCheckBox.Create(F_Main);
    VibrCheckBox.Parent := F_Main.FP_VibrGroup;
    VibrCheckBox.Name  := 'CB_Vibr' + IntToStr(count);
    VibrCheckBox.Caption := VibrGroupList.Names[count - 1];
    VibrCheckBox.Checked := IsInList(VibrGroupList.Names[count - 1],VibrOn);
    VibrCheckBox.Tag   := Count;

    VibrCheckBox.OnClick := F_Main.VibrCheckBoxClick;
   end;
  end;
Toen ik na testen besloot om de code in een functie onder te brengen waren de CheckBoxen opeens niet meer zichtbaar.
Na wat pielen heb ik uitgevonden dat dit komt omdat de breedte van de FlowPanel (FP_VibrGroups) op 0 stond. Een invalidate van de FlowPanel gaf geen soelaas, alleen AutoSize uit en weer aanzetten na de for-lus deed de truck?

Code:
   F_Main.FP_VibrGroup.AutoSize := False;
   F_Main.FP_VibrGroup.AutoSize := True;
Waarom "groeit" de FlowPanel niet mee cq wordt deze niet bijgewerkt?

Note!
De betreffende functie: function Check_TabOut : Boolean; staat nu niet meer binnen de classe TF_Main = class(TForm).