Results 1 to 9 of 9

Thread: € teken in Deplhi 10 applicatie in windows 10 getoond als ?

 1. #1

  € teken in Deplhi 10 applicatie in windows 10 getoond als ?

  Hallo,

  Ik heb een paar applicaties ontwikkeld, en een de gebruikers zegt dat het euro teken (€) getoond wordt als een vraagteken op zijn PC.
  Ikzelf draai Windows10 ook (in een virtuele machine) en ik heb geen probleem.

  Iemand enig idee?
  Alvast bedankt!
  Vriendelijke groeten,
  Dany

 2. #2
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,352
  Dan heeft die gebruiker blijkbaar een andere karakterset ingesteld dan de standaard.
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 3. #3
  Stijn Sanders develyoy's Avatar
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  GentBrugge, Belgi?½
  Posts
  950
  Zou het helpen in dit geval om de applicatie's code page naar 65001 te schakelen?

 4. #4
  Hoi, allebei bedankt voor de reactie. Ik zal overschakelen naar code page 65001 eens proberen.
  In tussentijd weet ik ook dat mijn e-mail, waarin het € teken staat, bij die gebruiker wél goed getoond wordt.
  Vriendelijke groeten,
  Dany

 5. #5

  € teken in Deplhi10/Indy10 applicatie getoond als ?

  Hallo,

  Blijkt nu toch dat het probleem gerelateerd was aan mail alleen. Ik gebruik naast Delphi 10 nu ook Indy10. De problemen waren er niet met Delphi7/Indy9. Het had dus niks te maken met Windows10. Spijtig dat ik de titel van deze thread niet meer kan wijzigen..

  Ik heb min of meer een oplossing gevonden:

  - in vervang in de mail body de (unicode) tekens '€' door het ansi code teken € (chr(128)):
  Code:
  with TIdText.Create(Mess.MessageParts, nil) do
      begin
       TmpStr := Body_.Text;
       TmpStr := StringReplace(TmpStr, '€', chr(128), [rfReplaceAll]);
       Body.Text := TmpStr;
       ContentType := 'text/plain';
      end;
  -ik zorg ervoor dat in de message 'subject' geen '€' tekens voorkomen (waar het € teken overigens goed werd getoond...).
  Code:
  Mess := TIdMessage.Create(nil);
    try
     Mess.Encoding := meMIME;
     Mess.AttachmentEncoding := 'MIME';
     Mess.ContentType := 'multipart/alternative';
     Mess.Charset := 'iso-8859-1';
     Mess.ContentTransferEncoding := '7bit';
  
     Mess.Subject := Subject; // in Subject zijn vooraf de '€' tekens weggelaten door de aanroeper van de SendMail routine
     ...
  Ik weet nog altijd niet waarom het goed ging met Delphi7/indy9 en niet met Delphi10/Indy10.

  Zijn er meer elegante oplossingen voor dit probleem? Er is nu enkel een oplossing voor het € teken, waarbij dat teken dan nog niet mag voorkomen in het mail subject...

  Dit is de volledige code van de sendmail routine (ter info):
  Code:
  const
   ContentTypes: array[0..8] of array[0..1] of string =
   (
    ('.txt', 'text/plain'),
    ('.html', 'text/html'),
    ('.htm', 'text/html'),
    ('.jpeg', 'image/jpeg'),
    ('.jpg', 'image/jpeg'),
    ('.zip', 'application/x-zip-compressed'),
    ('.gif', 'image/gif'),
    ('.png', 'image/png'),
    ('.rar', 'application/x-rar-compressed')
    );
  
  function SendMail(Subject, Towards: string; Body_: TStrings;
   CC: string = ''; BCC: string = ''; Attachments: TStrings = nil): Boolean;
  var
   Mess: TIdMessage;
   IdSMTP1: TIdSMTP;
   idSASLLogin: TIdSASLLogin;
   idUserPassProvider: TIdUserPassProvider;
   I, J: Integer;
   Ext_: string;
   TmpStr: String;
  begin
   Result := false;
  
   IdSMTP1 := TIdSMTP.Create(nil);
   try
    IdSMTP1.host := SMTPHost;
    IdSMTP1.port := strtoint(SMTPPort);
    IdSMTP1.AuthType := SMTPAuth;
    IdSMTP1.Username := SMTPId;
    IdSMTP1.Password := SMTPPw;
    IdSMTP1.MailAgent := 'Indy 10';
    IdSMTP1.ReadTimeout := 60000;
  
    //IdSMTP1.UseTLS := utUseExplicitTLS;
  
    if strtoint(SMTPPort) <> 25 then
    begin
     idSMTP1.IOHandler := TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL.Create(idSMTP1);
     idSMTP1.UseTLS := utUseExplicitTLS;
     TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL(idSMTP1.IOHandler).SSLOptions.Method := sslvSSLv23;
     idSASLLogin := TIdSASLLogin.Create(idSMTP1);
     idUserPassProvider := TIdUserPassProvider.Create(idSASLLogin);
  
     idSASLLogin.UserPassProvider := idUserPassProvider;
     idUserPassProvider.Username := SmtpId;
     idUserPassProvider.Password := SmtpPW;
  
     idSMTP1.AuthType := satDefault;
     idSMTP1.SASLMechanisms.Add.SASL := idSASLLogin;
    end;
  
    Mess := TIdMessage.Create(nil);
    try
     Mess.Encoding := meMIME;
     Mess.AttachmentEncoding := 'MIME';
     Mess.ContentType := 'multipart/alternative';
     Mess.Charset := 'iso-8859-1';
     Mess.ContentTransferEncoding := '7bit';
  
     Mess.Subject := Subject;
  
     Mess.Recipients.Emailaddresses := Towards; // comma separated addresses
     Mess.CCList.EMailAddresses := CC; // comma separated addresses
     Mess.BCCList.EMailAddresses := BCC; // comma separated addresses
  
     Mess.from.Address := SMTPFrom;
     Mess.ReplyTo.Emailaddresses := SMTPAnswer; // comma separated addresses
  
     if not Assigned(Attachments) then // no attachments
     begin
      with TIdText.Create(Mess.MessageParts, nil) do
      begin
       TmpStr := Body_.Text;
       TmpStr := StringReplace(TmpStr, '€', chr(128), [rfReplaceAll]);
       Body.Text := TmpStr;
       ContentType := 'text/plain';
      end;
     end
  
     else // attachments present
     begin
      // Add a blank TIdText with its ContentType property set to multipart/alternative
      with TIdText.Create(mess.MessageParts, nil) do
      begin
       ContentType := 'multipart/alternative';
       // Leave the ParentPart properties set to -1
      end;
  
      // Add TIdText instances for the plain-text and HTML contents. Set the ParentPart properties to the index of the multipart/altrnative part.
      with TIdText.Create(Mess.MessageParts, nil) do
      begin
       TmpStr := Body_.Text;
       TmpStr := StringReplace(TmpStr, '€', chr(128), [rfReplaceAll]);
       Body.Text := TmpStr;
       ContentType := 'text/plain';
       ParentPart := 0;
      end;
  
      for I := 0 to Attachments.Count - 1 do
      begin
       if FileExists(Attachments[I]) then
       begin
        with TIdAttachmentFile.Create(Mess.MessageParts, Attachments[I]) do
        begin
         ContentType := 'application/octet-stream'; // default (binary) contenttype
  
         // find out the actual contenttype
         Ext_ := ExtractFileExt(Attachments[I]);
         for J := 0 to High(ContentTypes) do
         begin
          if Uppercase(Ext_) = Uppercase(ContentTypes[J, 0]) then
          begin
           ContentType := ContentTypes[J, 1];
           break;
          end;
         end;
  
         FileName := ExtractFileName(Attachments[I]);
        end;
       end;
      end;
      Mess.ContentType := 'multipart/mixed';
     end;
  
     try
      IdSMTP1.Connect;
      try
       IdSMTP1.Send(Mess);
       Result := true; // success
      finally
       IdSMTP1.Disconnect;
      end;
     except
      on Exception do ; // failiure
     end;
  
    finally
     Mess.Free;
    end;
  
   finally
    IdSMTP1.Free;
   end;
  end;
  Vriendelijke groeten,
  Dany

 6. #6
  Quote Originally Posted by Dany View Post
  - in vervang in de mail body de (unicode) tekens '€' door het ansi code teken € (chr(128)):
  Wel gevaarlijk want chr(128) hoeft in plain/text niet altijd het euro-teken te zijn.

  Het kan bijvoorbeeld ook Ç zijn (wat het sinds het DOS tijdperk in Extended Ascii altijd is geweest voor Code page 437).

  Je moet dus zeker weten dat die plain/text ook met een code page weergegeven wordt die op chr(128) het euro-teken heeft staan.

  Als je direct verzend (en niet via Outlook of Thunderbird de mail opent) kun je misschien die Subject beter coderen met UTF-8.
  =?charset?encoding?encoded-text?=

  Dus bijvoorbeeld dit:
  =?utf-8?Q?hello?=
  Last edited by rvk; 08-Oct-18 at 12:59.

 7. #7
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,433
  Volgens mij is indy 9 ook niet compatible met unicode. Vandaar dat dat goed ging.
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

 8. #8
  Hoi allen,

  Ik heb de oplossing gevonden op https://forums.embarcadero.com/messa...ssageID=895838 (oplossing van Rémi Lebeau).
  Er zijn ook geen problemen meer als het 'Subject' het € teken bevat.

  Bedankt Allemaal


  De code is dus geworden (de toevoegingen zijn aangeduid met '<----------', de vertaling van € naar chr(128) is weggelaten):
  Code:
  const
   ContentTypes: array[0..8] of array[0..1] of string =
   (
    ('.txt', 'text/plain'),
    ('.html', 'text/html'),
    ('.htm', 'text/html'),
    ('.jpeg', 'image/jpeg'),
    ('.jpg', 'image/jpeg'),
    ('.zip', 'application/x-zip-compressed'),
    ('.gif', 'image/gif'),
    ('.png', 'image/png'),
    ('.rar', 'application/x-rar-compressed')
    );
  
  function SendMail(Subject, Towards: string; Body_: TStrings;
   CC: string = ''; BCC: string = ''; Attachments: TStrings = nil): Boolean;
  var
   Mess: TIdMessage;
   IdSMTP1: TIdSMTP;
   idSASLLogin: TIdSASLLogin;
   idUserPassProvider: TIdUserPassProvider;
   I, J: Integer;
   Ext_: string;
  begin
   Result := false;
  
   IdSMTP1 := TIdSMTP.Create(nil);
   try
    IdSMTP1.host := SMTPHost;
    IdSMTP1.port := strtoint(SMTPPort);
    IdSMTP1.AuthType := SMTPAuth;
    IdSMTP1.Username := SMTPId;
    IdSMTP1.Password := SMTPPw;
    IdSMTP1.MailAgent := 'Indy 10';
    IdSMTP1.ReadTimeout := 60000;
  
    //IdSMTP1.UseTLS := utUseExplicitTLS;
  
    if strtoint(SMTPPort) <> 25 then
    begin
     idSMTP1.IOHandler := TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL.Create(idSMTP1);
     idSMTP1.UseTLS := utUseExplicitTLS;
     TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL(idSMTP1.IOHandler).SSLOptions.Method := sslvSSLv23;
     idSASLLogin := TIdSASLLogin.Create(idSMTP1);
     idUserPassProvider := TIdUserPassProvider.Create(idSASLLogin);
  
     idSASLLogin.UserPassProvider := idUserPassProvider;
     idUserPassProvider.Username := SmtpId;
     idUserPassProvider.Password := SmtpPW;
  
     idSMTP1.AuthType := satDefault;
     idSMTP1.SASLMechanisms.Add.SASL := idSASLLogin;
    end;
  
    Mess := TIdMessage.Create(nil);
    try
     Mess.Encoding := meMIME;
     Mess.AttachmentEncoding := 'MIME';
     Mess.ContentType := 'multipart/alternative';
     Mess.Charset := 'iso-8859-1';
     Mess.ContentTransferEncoding := '7bit';
  
     Mess.Subject := Subject;
  
     Mess.Recipients.Emailaddresses := Towards; // comma separated addresses
     Mess.CCList.EMailAddresses := CC; // comma separated addresses
     Mess.BCCList.EMailAddresses := BCC; // comma separated addresses
  
     Mess.from.Address := SMTPFrom;
     Mess.ReplyTo.Emailaddresses := SMTPAnswer; // comma separated addresses
  
     if not Assigned(Attachments) then // no attachments
     begin
      with TIdText.Create(Mess.MessageParts, nil) do
      begin
       Body.Text := Body_.Text;
       ContentType := 'text/plain';
       CharSet:='UTF-16'; // <------
       ContentTransfer := 'base64'; // <------------
      end;
     end
  
     else // attachments present
     begin
      // Add a blank TIdText with its ContentType property set to multipart/alternative
      with TIdText.Create(mess.MessageParts, nil) do
      begin
       ContentType := 'multipart/alternative';
       // Leave the ParentPart properties set to -1
      end;
  
      // Add TIdText instances for the plain-text and HTML contents. Set the ParentPart properties to the index of the multipart/altrnative part.
      with TIdText.Create(Mess.MessageParts, nil) do
      begin
       Body.Text := Body_.Text;
       ContentType := 'text/plain';
       CharSet:='UTF-16'; // <------
       ContentTransfer := 'base64'; // <------------
       ParentPart := 0;
      end;
  
      for I := 0 to Attachments.Count - 1 do
      begin
       if FileExists(Attachments[I]) then
       begin
        with TIdAttachmentFile.Create(Mess.MessageParts, Attachments[I]) do
        begin
         ContentType := 'application/octet-stream'; // default (binary) contenttype
  
         // find out the actual contenttype
         Ext_ := ExtractFileExt(Attachments[I]);
         for J := 0 to High(ContentTypes) do
         begin
          if Uppercase(Ext_) = Uppercase(ContentTypes[J, 0]) then
          begin
           ContentType := ContentTypes[J, 1];
           break;
          end;
         end;
  
         FileName := ExtractFileName(Attachments[I]);
        end;
       end;
      end;
      Mess.ContentType := 'multipart/mixed';
     end;
  
     try
      IdSMTP1.Connect;
      try
       IdSMTP1.Send(Mess);
       Result := true; // success
      finally
       IdSMTP1.Disconnect;
      end;
     except
      on Exception do ; // failiure
     end;
  
    finally
     Mess.Free;
    end;
  
   finally
    IdSMTP1.Free;
   end;
  end;
  Vriendelijke groeten,
  Dany

 9. #9
  Toch nog een wijziging moeten aanbrengen. Bepaalde mail servers (o.a. smtp-relay.sendinblue.com) hebben problemen met UTF-16: De tekst wordt weergegeven met tussen de tekens een extra spatie (vb "L o t t o T e s t M a i l 0 4 / 1 1 / 2 0 1 8 1 6 : 0 3 : 0 9" in plaats van "Lotto Test Mail 04/11/2018 16:03:09").

  Dus het is nu geworden:
  Code:
  CharSet:='UTF-8';
  in plaats van
  Code:
  CharSet:='UTF-16';
  (2x)
  Vriendelijke groeten,
  Dany

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •