Results 1 to 7 of 7

Thread: Audio Streamen Problem

 1. #1

  Question Audio Streamen Problem

  Hi Everyone, Ik heb een probleem die ik al meer dan een week niet kon oplossen en daarom heb ik hulp nodig .

  Ik probeer de Audio(Microfoon) te streamen van server naar client.
  Ik stuur data naar de server en het wordt doorgevoerd alleen krijg ik BufferFull procedure niet aan het werk!


  Client Code:
  Code:
  // READ STREAM DATA AUDIO
  procedure TFrmAudio.ParseData(Data: string);
  var
   Stream: TMemoryStream;
   Li: TListItem;
  begin
  
   if CheckBox1.Checked then ACMO.Play(pointer(Data)^,length(data));
  
   Stream := TMemorystream.Create;
   stream.Write(pointer(Data)^,length(data));
   li := ListView2.Items.Add;
   li.Caption := inttostr(ListView2.Items.Count);
   li.SubItems.Add(inttostr(stream.Size));
   li.SubItems.Add(timetostr(time));
   li.Data := stream;
   li.ImageIndex := 0;
  
  end;
  
  // BEGIN AUDIO STREAM
  procedure TFrmAudio.BtnStartClick(Sender: TObject);
  var
   Format: TWaveFormatEx;
   Stream: TMemoryStream;
   Command: string;
  begin
   if not assigned(Listview1.Selected) then begin
    Listview1.Items[9].Selected := True;
   end;
  
   Listview2.Clear;
  
   if Listview1.Selected.SubItems[0] = 'Stereo' then Format.nChannels := 2
   else Format.nChannels := 1;
  
   Format.nSamplesPerSec := StrToInt(Listview1.Selected.Caption);
  
   Format.wBitsPerSample := 16;
   Format.nAvgBytesPerSec := Format.nSamplesPerSec * Format.nChannels * 2;
   Format.nBlockAlign := Format.nChannels * 2;
  
   ACMC.FormatIn.Format.nChannels := Format.nChannels;
   ACMC.FormatIn.Format.nSamplesPerSec := Format.nSamplesPerSec;
   ACMC.FormatIn.Format.nAvgBytesPerSec := Format.nAvgBytesPerSec;
   ACMC.FormatIn.Format.nBlockAlign := Format.nBlockAlign;
   ACMC.FormatIn.Format.wBitsPerSample := Format.wBitsPerSample;
  
   Stream := TMemoryStream.Create;
   Stream.WriteBuffer(Format, SizeOf(TWaveFormatEx));
   SetString(Command,pchar(Stream.memory),Stream.Size);
   Stream.Free;
  
   //Messagebox(0,pchar(Command),0,0);
    If SendPacket(sSocket, C_REQUESTAUDIO, Command) then begin
     Statusbar1.Panels.Items[0].Text := 'Audio Activated!';
    end else begin
     Statusbar1.Panels.Items[0].Text := 'Socket Error!';
    end;
   //SendData(NewSocket,'Start|' + Command);
  
   Listview1.Enabled := False;
   BitBtn2.Enabled := False;
   BitBtn3.Enabled := True;
  
  end;
  
  procedure TFrmAudio.FormCreate(Sender: TObject);
  begin
   ACMO := TACMOut.Create(nil);
   ACMC := TACMConvertor.Create;
   ACMO.NumBuffers := 0;
   ACMO.Open(ACMC.FormatIn);
  end;
  Server Code:
  Code:
  procedure ParseData(Socket: TClientSocket; Data: string);
  var
   Command: string;
   Stream: TMemorySTream;
   Format: TWaveFormatEx;
  begin
  
    STream := TMemoryStream.Create;
    Stream.Write(pointer(Data)^,Length(Data));
    Stream.Position := 0;
    Stream.ReadBuffer(Format, SizeOf(TWaveFormatEx));
    Stream.Free;
  
    Main := TMain.Create;
    Main.Socket := Socket;
    ACMC := TACMConvertor.Create;
    ACMI := TACMIn.Create;
    ACMI.OnBufferFull := Main.BufferFull;
    //ACMC.InputBufferSize := 4096; //176400;
    ACMI.BufferSize := ACMC.InputBufferSize;
    ACMC.FormatIn.Format.nChannels := Format.nChannels;
    ACMC.FormatIn.Format.nSamplesPerSec := Format.nSamplesPerSec;
    ACMC.FormatIn.Format.nAvgBytesPerSec := Format.nAvgBytesPerSec;
    ACMC.FormatIn.Format.nBlockAlign := Format.nBlockAlign;
    ACMC.FormatIn.Format.wBitsPerSample := Format.wBitsPerSample;
    ACMC.InputBufferSize := ACMC.FormatIn.Format.nAvgBytesPerSec;
    ACMI.BufferSize := ACMC.InputBufferSize;
    ACMC.Active := True;
    ACMI.Open(ACMC.FormatIn);
  Form1.Memo1.Lines.Add('ParseData Socket: '+intToStr(Socket.Socket));
  end;
  
  procedure TMain.BufferFull(Sender: TObject; Data: Pointer; Size: Integer);
  var
   NewSize: Integer;
   Stream: TMemoryStream;
   Text: string;
  begin
  Form1.Memo1.Lines.Add('BufferFull: '); // DIT WERK NIET 
   Move(Data^, ACMC.BufferIn^, Size);
   NewSize := ACMC.Convert;
  
   Stream := TMemoryStream.Create;
   Stream.WriteBuffer(ACMC.BufferOut^, NewSize);
   Stream.Position := 0;
   SetLength(Text,Stream.Size);
   Stream.ReadBuffer(pointer(Text)^,Stream.Size);
   Stream.SaveToFile('D:\' + inttostr(gettickcount));
   Stream.Free;
  
   //SetString(Text,pchar(ACMC.BufferOut^),NewSize);
  
   SendData(Socket,Text);
  end;

 2. #2
  Senior Member EricLang's Avatar
  Join Date
  May 2002
  Location
  Holland
  Posts
  3,136
  Even snel kijkende: je event OnBufferFull gaat kennelijk niet af. (ik ga ervan uit dat je "Main" variabele deugt).
  Ik zou mij nog kunnen voorstellen dat het zou kunnen helpen deze event zo laat mogelijk te zetten (na het zetten van alle properties en vlak voor het lezen/openen). Maar niet waarschijnlijk.
  De enige link die ik (even snel) kon vinden is hier. Misschien ben je niet de enige...
  https://www.opensc.io/showthread.php?t=19069

 3. #3
  het werkt ook niet, bij mij gaat het OnBufferFull niet aan waardoor geen audio data doorgestuurd wordt naar de client.

  dank u

 4. #4
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,352
  Als een event niet getriggerd wordt, moet je dus eigenlijk de code van het component dat daar verantwoordelijk is
  doorlopen terwijl je code draait.
  Genoemde component heb ik niet geïnstalleerd staan, dus ik kan niet met je meekijken.
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 5. #5
  Ik gebruik geen component voor het extracten van audio microfoon , ik heb hier het project(Client/Server) gezet als je tijd hebt om naar te kijken.

  Dank u

  http://www.mediafire.com/file/vm60jz..._CHAT.rar/file

  Forum laat mij geen bestanden uploaden met meer dan 100kb

 6. #6
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,352
  Quote Originally Posted by Akama View Post
  meer dan 100kb
  Dat geldt ook eigenlijk als een hint: dit is een Delphi (programmeer) forum: we zetten hier alleen code neer
  waarin zaken fout gaan, niet hele projecten.

  Dat is trouwens sowieso het eerste waar je mee moet beginnen bij een groot probleem waar je maar niet
  achter kan komen: het isoleren van probleemcode in een nieuw, geheel losstaand project, zodat je niet wordt
  afgeleid door code om het eigenlijke probleem heen.
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 7. #7
  Dank u. Ik heb het hele project opgezet om te laten zien dat het niet om een component gaat. Nogmaals bedankt

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •