Bij 1 WSDL import krijg ik o.a. deze code te zien. Nu ken ik het fenomeen 'type' na de implementation niet.
Delphi Code:
 1. // ************************************************************************ //
 2.   // Namespace : [url]http://webservices.client.florecom.org/Government/PortDefinitions[/url]
 3.   // soapAction: |[url]http://webservices.client.florecom.org/Government/exporter/PutCertificate_315||http://webservices.client.florecom.org/Government/exporter/GetCertificateStatus_301|http://webservices.client.florecom.org/Government/exporter/GetCertificateDocument_302[/url]
 4.   // transport : [url]http://schemas.xmlsoap.org/soap/http[/url]
 5.   // style     : document
 6.   // use       : literal
 7.   // binding   : KetenRegisterClientExport
 8.   // service   : GovernmentExporter
 9.   // port      : ExportPort
 10.   // URL       : [url]https://prepilotexport.bkd.eu/ws/krce_com.php[/url]
 11.   // ************************************************************************ //
 12.   GovernmentExporterPorts = interface(IInvokable)
 13.   ['{B8083D6B-2487-F925-BD13-372B9DCA91B2}']
 14.  
 15.     // Cannot unwrap:
 16.     //     - Input element wrapper name does not match operation's name
 17.     function  PutCertificate(const body: PutCertificateRequest): PutCertificateResponse; stdcall;
 18.  
 19.     // Cannot unwrap:
 20.     //     - Input element wrapper name does not match operation's name
 21.     function  PutCertificateCancel(const body: PutCertifcateCancelRequest): PutCertifcateCancelResponse; stdcall;
 22.  
 23.     // Cannot unwrap:
 24.     //     - Input element wrapper name does not match operation's name
 25.     //     - More than one strictly out element was found
 26.     function  GetCertificateStatus(const body: GetCertificateStatusRequest): GetCertificateStatusResponse; stdcall;
 27.  
 28.     // Cannot unwrap:
 29.     //     - Input element wrapper name does not match operation's name
 30.     //     - More than one strictly out element was found
 31.     function  GetAsyncCertificateStatus(const body: GetAsyncCertificateStatusRequest): GetAsyncCertificateStatusResponse; stdcall;
 32.  
 33.     // Cannot unwrap:
 34.     //     - Input element wrapper name does not match operation's name
 35.     function  GetInspection(const body: GetInspectionRequest): GetInspectionResponse; stdcall;
 36.  
 37.     // Cannot unwrap:
 38.     //     - Input element wrapper name does not match operation's name
 39.     function  GetCertificateDocument(const body: GetCertificateDocumentRequest): GetCertificateDocumentResponse; stdcall;
 40.   end;
 41.  
 42.  
 43.  
 44. implementation
 45.  
 46. type
 47.  
 48.   GovernmentExporterPortsImpl = class(TInvokableClass, GovernmentExporterPorts)
 49.   public
 50.     { GovernmentExporterPorts }
 51.  
 52.     // Cannot unwrap:
 53.     //     - Input element wrapper name does not match operation's name
 54.     function  PutCertificate(const body: PutCertificateRequest): PutCertificateResponse; stdcall;
 55.  
 56.     // Cannot unwrap:
 57.     //     - Input element wrapper name does not match operation's name
 58.     function  PutCertificateCancel(const body: PutCertifcateCancelRequest): PutCertifcateCancelResponse; stdcall;
 59.  
 60.     // Cannot unwrap:
 61.     //     - Input element wrapper name does not match operation's name
 62.     //     - More than one strictly out element was found
 63.     function  GetCertificateStatus(const body: GetCertificateStatusRequest): GetCertificateStatusResponse; stdcall;
 64.  
 65.     // Cannot unwrap:
 66.     //     - Input element wrapper name does not match operation's name
 67.     //     - More than one strictly out element was found
 68.     function  GetAsyncCertificateStatus(const body: GetAsyncCertificateStatusRequest): GetAsyncCertificateStatusResponse; stdcall;
 69.  
 70.     // Cannot unwrap:
 71.     //     - Input element wrapper name does not match operation's name
 72.     function  GetInspection(const body: GetInspectionRequest): GetInspectionResponse; stdcall;
 73.  
 74.     // Cannot unwrap:
 75.     //     - Input element wrapper name does not match operation's name
 76.     function  GetCertificateDocument(const body: GetCertificateDocumentRequest): GetCertificateDocumentResponse; stdcall;
 77.   end;
 78.  
 79. function GovernmentExporterPortsImpl.PutCertificate(const body: PutCertificateRequest): PutCertificateResponse;
 80. begin
 81.   { TODO - Implement method PutCertificate }
 82. end;
 83.  
 84. function GovernmentExporterPortsImpl.PutCertificateCancel(const body: PutCertifcateCancelRequest): PutCertifcateCancelResponse;
 85. begin
 86.   { TODO - Implement method PutCertificateCancel }
 87. end;
 88.  
 89. function GovernmentExporterPortsImpl.GetCertificateStatus(const body: GetCertificateStatusRequest): GetCertificateStatusResponse;
 90. begin
 91.   { TODO - Implement method GetCertificateStatus }
 92. end;
 93.  
 94. function GovernmentExporterPortsImpl.GetAsyncCertificateStatus(const body: GetAsyncCertificateStatusRequest): GetAsyncCertificateStatusResponse;
 95. begin
 96.   { TODO - Implement method GetAsyncCertificateStatus }
 97. end;
 98.  
 99. function GovernmentExporterPortsImpl.GetInspection(const body: GetInspectionRequest): GetInspectionResponse;
 100. begin
 101.   { TODO - Implement method GetInspection }
 102. end;
 103.  
 104. function GovernmentExporterPortsImpl.GetCertificateDocument(const body: GetCertificateDocumentRequest): GetCertificateDocumentResponse;
 105. begin
 106.   { TODO - Implement method GetCertificateDocument }
 107. end;

Normaal voeg ik dit toe aan de WSDL import om de HTTPRio aan te sturen.
Delphi Code:
 1. Function GetGovernmentExporterPorts(UseWSDL: Boolean; Addr: string; HTTPRIO: THTTPRIO): GovernmentExporterPorts;
 2.  
 3. implementation
 4.  
 5. uses System.SysUtils, clDefaults;
 6.  
 7. function GetGovernmentExporterPorts(UseWSDL: Boolean; Addr: string; HTTPRIO: THTTPRIO): GovernmentExporterPorts;
 8. const
 9. //  defWSDL = 'https://acclongexport.bkd.eu/ws/krce_com.php?wsdl';
 10. //  defURL  = 'https://acclongexport.bkd.eu/ws/krce_com.php';
 11.   defSvc  = 'GovernmentExporter';
 12.   defPrt  = 'ExportPort';
 13. var
 14.   RIO: THTTPRIO;
 15.   defWSDL : string;
 16.   defURL  : string;
 17.  begin
 18.   defWSDL := uDefaults.getvalue('WDSL_SITE') + '/' + uDefaults.getvalue('DEFKRCE') + '?wsdl';
 19.   defUrl  := uDefaults.getvalue('WDSL_SITE') + '/' + uDefaults.getvalue('DEFKRCE');
 20.   Result := nil;
 21.   if (Addr = '') then
 22.   begin
 23.     if UseWSDL then
 24.       Addr := defWSDL
 25.     else
 26.       Addr := defURL;
 27.   end;
 28.   if HTTPRIO = nil then
 29.     RIO := THTTPRIO.Create(nil)
 30.   else
 31.     RIO := HTTPRIO;
 32.   try
 33.     Result := (RIO as GovernmentExporterPorts);
 34.     if UseWSDL then
 35.     begin
 36.       RIO.WSDLLocation := Addr;
 37.       RIO.Service := defSvc;
 38.       RIO.Port := defPrt;
 39.     end else
 40.       RIO.URL := Addr;
 41.     //timeout connectie
 42.     RIO.HTTPWebNode.ConnectTimeout := RIO.HTTPWebNode.ConnectTimeout * 5;
 43. //    RIO.HTTPWebNode.SendTimeout := RIO.HTTPWebNode.SendTimeout * 5;
 44.     RIO.HTTPWebNode.ReceiveTimeout := RIO.HTTPWebNode.ReceiveTimeout * 5;
 45.  
 46.  
 47.   finally
 48.     if (Result = nil) and (HTTPRIO = nil) then
 49.       RIO.Free;
 50.   end;
 51. end;
Maar als functie wordt aangeroepen, krijg ik de melding dat deze niet bestaat.

Hoe roep ik nu de functie aan?