Results 1 to 6 of 6

Thread: TSearchRec: Gebruik extra kolommen in de Windows verkenner en in Delphi

 1. #1

  TSearchRec: Gebruik extra kolommen in de Windows verkenner en in Delphi

  Ik wil graag in de verkenner extra kolommen gebruiken.

  Click image for larger version. 

Name:	Verkenner.jpg 
Views:	20 
Size:	59.6 KB 
ID:	7946

  Mijn vragen voor de verkenner zijn:
  Ik weet wel hoe ik extra kolommen in de verkenner kan aan-en uitzetten maar hoe kan ik die in de verkenner vullen?

  Mijn vragen voor Delphi zijn:

  Hoe kan ik in Delphi extra kolommen uitlezen?
  Hoe kan ik in Delphi (extra) kolommen vullen?
  Hoe kan ik in Delphi (extra) kolommen aan- en uitzetten tbv de verkenner
  Hoe kan ik in Delphi de volgorde van de kolommen bepalen tbv de verkenner
  Hoe kan ik in Delphi de kolommen sorteren tbv de verkenner
  Hoe kan ik in Delphi het type overzicht bepalen tbv de verkenner


  Hieronder een procedure die ik al heb:


  {---- VerkennerAanpassen ----}
  procedure VerkennerAanpassen;
  var FileTel :integer;
  EindeOk :boolean;
  FileRecord :TSearchRec;
  FPath,FNaam:string;
  FNaamStr :string;
  FNaamLabels:string;

  begin {---- VerkennerAanpassen ----}

  FileTel:=0; EindeOk:=false;
  FPath:='C:\Temp\'; Fnaam:='*.*';

  if FindFirst(FPath+Fnaam,faArchive,FileRecord)=0 then
  begin
  While not EindeOk do
  begin

  if FileRecord.Attr=faArchive then if FileTel<100then
  begin {- gevonden -}
  FileTel:=FileTel+1;

  { DIT IS NIET ZO MOEILIJK }
  FNaamStr:=Filerecord.Name;

  { MAAR HOE KRIJG IK HET UITLEZEN VOOR ELKAAR }
  FNaamLabels:=Filerecord.Labels;

  { EN HOE KAN IK ZE WEGSCHRIJVEN }
  Filerecord.Labels:='DEBIT'; {- voorbeeld --}
  wegschrijven(Filerecord); {- voorbeeld -}

  end; {- einde gevonden -}

  if FindNext(FileRecord)<>0 then EindeOk:=true;
  end;
  end;

  FindClose(FRecord);

  end; {---- VerkennerAanpassen ----}

 2. #2
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,622
  Er is een procedure, die alle properties uitleest. Maar geeft deze alleen maar de naam van de property en niet de gegevens.
  Delphi Code:
  1. uses   system.win.comobj;
  2.  
  3. procedure VerkennerAanpassen;
  4. var
  5.   ObjShell, ObjFolder : Variant;
  6.   FileProp : array of string;
  7.   FName : String;
  8.   I, J : Integer;
  9. begin
  10.     SetLength(FileProp, 35);
  11.     ObjShell := CreateOleObject('Shell.Application');
  12.     ObjFolder := ObjShell.NameSpace('C:\Users\john\Desktop\Downloads');
  13.  
  14.     for I := 0 to 34 do
  15.       FileProp[I] := ObjFolder.GetDetailsOf(ObjFolder.Items,I);
  16.  
  17. for I := 0 to ObjFolder.Items.Count-1 do
  18. begin
  19.   FName := ObjFolder.Items.Item(I);
  20.   memo1.lines.add('bestand : ' + FName);
  21.       for J := 0 to 34 do
  22.         memo1.lines.add('- ' +(FileProp[J]+' : '+ObjFolder.GetDetailsOf(FName,J)));
  23.     end;
  24. end; {---- VerkennerAanpassen ----}
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

 3. #3
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,622
  Nieuwe manier gevonden. Deze geeft alles, maar niet de naam van de property.
  Delphi Code:
  1. function GetExtFileInfo(sFileName: String; slResult: TStringList): String;
  2. var
  3.   Shell, OleFolder, OleFolderItem, OleDetail: OleVariant;
  4.   C, I: Integer;
  5. begin
  6.   Result := '';
  7.  
  8.   if not FileExists(sFileName) then Exit;
  9.   //init com ...
  10. //  CoInitialize(nil);
  11.   try
  12.     //link to win shell ...
  13.     Shell := CreateOleObject('Shell.Application');
  14.     //go to that folder ...
  15.     OleFolder := Shell.Namespace(ExtractFilePath(sFileName));
  16.     //locate file ...
  17.     OleFolderItem := OleFolder.ParseName(ExtractFileName(sFileName));
  18.     C := 288; // OleFolder.GetDetailsCount(OleFolderItem); or something like that
  19.     for I := -1 to C - 1 do
  20.      begin
  21.       //get file info using index ...
  22.       OleDetail := OleFolder.GetDetailsOf(OleFolderItem, I);
  23.       //convert to string and insert in Result
  24.       if OleDetail <> '' then
  25.         slResult.Add(IntToStr(I) + slResult.NameValueSeparator + OleDetail);
  26.      end;
  27.   finally
  28. //    CoUninitialize();
  29.   end;
  30. end;
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

 4. #4
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,622
  Als je dan deze code gebruikt i.c.m. met een listview, zie het er zo uit.
  Click image for larger version. 

Name:	extra info.png 
Views:	26 
Size:	23.9 KB 
ID:	7947
  Dat is gerealiseerd met dit stukje code:
  Delphi Code:
  1. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  2. var ts : TSearchrec;
  3.     sl : TStringList;
  4.     Item : TListItem;
  5. begin
  6.   sl := TStringlist.Create;
  7.   try
  8.     if findfirst('c:\temp\demo\*.*',faAnyFile,ts) = 0 then
  9.     repeat
  10.        Item := listview1.Items.Add;
  11.        Item.Caption := extractfilename(ts.Name);
  12.        if ts.Attr = faDirectory then
  13.          Item.SubItems.Add('Folder')
  14.        else
  15.        begin
  16.          sl.Clear;
  17.          Item.SubItems.Add('File');
  18.          GetExtFileInfo('c:\temp\demo\' + ts.Name, sl);
  19.          //memo1.Lines.Add(sl.Values['2']);
  20.          Item.SubItems.Add(sl.Values['2']);
  21.          Item.SubItems.Add(sl.Values['3']);
  22.          Item.SubItems.Add(sl.Values['4']);
  23.          Item.SubItems.Add(sl.Values['5']);
  24.          Item.SubItems.Add(sl.Values['14']);
  25.          Item.SubItems.Add(sl.Values['15']);
  26.          Item.SubItems.Add(sl.Values['19']);
  27.          Item.SubItems.Add(sl.Values['27']);
  28.          Item.SubItems.Add(sl.Values['238']);
  29.        end;
  30.     until findnext(ts) <> 0;
  31.     findclose(ts);
  32.   finally
  33.     sl.Free;
  34.   end;
  35. end;
  Maar dat is wel heel erg traag. Dat komt omdat er continue in de folder wordt gekeken en info wordt opgehaald. Maar dat is even goed nadenken en dan in één keer opbouwen.
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

 5. #5
  Senior Member EricLang's Avatar
  Join Date
  May 2002
  Location
  Holland
  Posts
  3,309
  Wow! Interessant. Daar ga ik eens naar kijken.
  Ik heb me altijd afgevraagd waar al die extra file-nonsense opgeslagen wordt en hoe ik "Artiest" etc. in de verkenner kon uitzetten :-)

 6. #6
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,622
  Volgens mij is findfirst/findnext niet eens nodig. De olecontainer haalt al gegevens van de map op.
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •