Results 1 to 12 of 12

Thread: Event na openen bestand

 1. #1

  Event na openen bestand

  Hallo,

  Vanuit mijn Delphi applicatie open ik een PDF bestand via ShellExecute. Dit bestand opent netjes in mijn PDF lezer maar welke event kan ik gebruiken als ik de PDF lezer afsluit en weer terugkeer naar mijn Delphi applicatie?

  Groet, Pascal
  Last edited by Pascal G++; 02-May-19 at 12:23.

 2. #2
  Daar is geen 'event' voor want ShellExecute voert de PDF reader uit en keert gelijk terug naar je programma.
  Dat doe ik ook met:
  Delphi Code:
  1. rs := ShellApi.ShellExecute(0, pchar(Action), pchar(FileName), nil, nil, SW_SHOW);

  Waarom wil je zo'n event??

  Misschien zijn er andere methodes om je doel te bereiken.

  Anders moet je aan de gang met ShellExecuteEx(@exInfo) en Waitforsingleobject() maar dat zul je dan in een thread moeten doen want anders blokkeer je je programma.

 3. #3
  De PDF die geopend wordt is nog niet ondertekend middels een PKI certificaat. Dit wordt gedaan in de PDF lezer. Zodra er weer wordt teruggekeerd naar de applicatie wil ik controleren of het document inmiddels wel is getekend zodat ik kan verwijderen uit de lijst met nog te tekenen documenten.

 4. #4
  (Had je nou maar fpc met TProcess en [poWaitOnExit])

 5. #5
  Quote Originally Posted by Bart B View Post
  (Had je nou maar fpc met TProcess en [poWaitOnExit])
  Dat is volgens mij ook gewoon een wrapper om de ShellExecuteEx(@exInfo) en Waitforsingleobject() die ik noemde.

 6. #6
  mov rax,marcov; push rax marcov's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ehv, Nl
  Posts
  9,904
  Quote Originally Posted by rvk View Post
  Dat is volgens mij ook gewoon een wrapper om de ShellExecuteEx(@exInfo) en Waitforsingleobject() die ik noemde.

  Nee. Dat is niet zo, het is createprocessw of the -ex variant.

  En tsja, wat is een wrapper, en wanneer wordt het iets aparts? Vrijwel alles roept intern ergens wel OS primitives aan? De VCL is een GDI/winapi wrapper ? :-)

  TProcess zit nu in de 1000-1500 regels orde grootte. Vertalen naar Delphi is ff werk, maar is wel te doen, ergens op het forum moet nog een vertaling uit 2012 of zo staan.
  Last edited by marcov; 02-May-19 at 21:11.

 7. #7
  Quote Originally Posted by marcov View Post
  Vertalen naar Delphi is ff werk, maar is wel te doen, ergens op het forum moet nog een vertaling uit 2012 of zo staan.
  Zoiets

  https://github.com/z505/TProcess-Delphi

  Ik heb ook een voorbeeld voor ShellExecuteEx(@exInfo) met Waitforsingleobject() (wat natuurlijk veel compacter is maar met minder opties) maar kan daar even niet bij.

  Van die wrapper was ook geen kritiek hoor. Inderdaad is alles een wrapper en ik wist dat het om een van de standaard process apis ging in (en voor wat betreft) Windows.

 8. #8
  mov rax,marcov; push rax marcov's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ehv, Nl
  Posts
  9,904
  Quote Originally Posted by rvk View Post
  Dat is een andere oude ja. Maar die ik bedoelde was nog een tikje ouder, 2005, al is er een followup in 2014. (die overigens wel het lezen waard is, vooral als je ook stderr gebruikt) https://www.nldelphi.com/showthread....=processdelphi


  Ik heb ook een voorbeeld voor ShellExecuteEx(@exInfo) met Waitforsingleobject() (wat natuurlijk veel compacter is maar met minder opties) maar kan daar even niet bij.
  shellexecute heeft natuurlijk ook "shell" gebruik extra, dus dingen als documenten lanceren met alleen hun extensie. Ik zou de code daarom overigens graag zien. Aan de andere kant heeft TProcess met name de piping.

  Van die wrapper was ook geen kritiek hoor. Inderdaad is alles een wrapper en ik wist dat het om een van de standaard process apis ging in (en voor wat betreft) Windows.
  En piping met name. De piping is meer werk dan executie.

  Overigens heb ik redelijk zwaar ingegrepen in TProcess vorig najaar. Als je met TProcess code aan de slag gaat, neem de code van up to date trunk of fixes3_2, niet uit 3.0.4.

  De veranderingen zijn met name unicode gerelateerd (duplicatie in TUtf8Process verwijderen op termijn), en is de mainloop van runcommand() nu deel van tprocess en verder geparameteriseerd (met events die je kan opgeven), wat het makkelijker maakt eigen varianten te maken. Ook weer om duplicatie te verminderen.

 9. #9
  Eens eventjes kijken...

  Dit is code uit mijn programma om bijvoorbeeld een Word-document te openen (.docx) en te wachten tot deze afgesloten wordt.

  Delphi Code:
  1. // ================================================
  2. // ShellExecute
  3. // ================================================
  4. FillChar(exInfo, SizeOf(exInfo), 0);
  5. with exInfo do
  6. begin
  7.   cbSize := SizeOf(exInfo);
  8.   lpVerb := nil; // Defaults to 'open'.
  9.   fMask := SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS or SEE_MASK_FLAG_DDEWAIT;
  10.   Wnd := Application.Handle;
  11.   LpFile := pChar(FTempFile);
  12.   lpDirectory := nil; // Defaults to current directory.
  13.   LpParameters := nil;
  14.   // nShow := SW_SHOWNORMAL;
  15.   nShow := SW_SHOW;
  16. end;
  17.  
  18. // ================================================
  19. // cCppException       = $0EEFFACE; { used by BCB }
  20. // ================================================
  21. if ShellExecuteEx(@exInfo) then
  22. begin
  23.   Waitforsingleobject(exInfo.HProcess, infinite);
  24.   CloseHandle(exInfo.HProcess);
  25. end
  26. else
  27. begin
  28.   ShowMessage(SysErrorMessage(GetLastError));
  29. end;
  30.  
  31. // ================================================

  Nog een paar varianten van welbekende code (uit mijn snippet library). Dit is een mix. De ene gebruikt CreateProcess en de andere weer ShellExecuteEx().
  Het voordeel van de ShellExecute is inderdaad dat je dus niet eerst zelf de Associated App hoeft te zoeken. Maar ook daar heb ik een FindAssociatedApp() voor die gewoon een ShellApi.FindExecutable() doet (wat voorbeelden daarvan helemaal onderaan). (Lekker zooitje als ik ze zo allemaal bij elkaar zie )

  Delphi Code:
  1. function WinExecAndWait32(FileName, Params: string; Visibility: integer): DWORD;
  2. var { by Pat Ritchey }
  3.   zAppName: array [0 .. 512] of Char;
  4.   zAppDir: array [0 .. 512] of Char;
  5.   StartupInfo: TStartupInfo;
  6.   ProcessInfo: TProcessInformation;
  7. begin
  8.   StrPCopy(zAppName, FileName + ' ' + Params);
  9.   StrPCopy(zAppDir, ExtractFilePath(FileName));
  10.   FillChar(StartupInfo, SizeOf(StartupInfo), #0);
  11.   StartupInfo.cb := SizeOf(StartupInfo);
  12.   StartupInfo.dwFlags := STARTF_USESHOWWINDOW;
  13.   StartupInfo.wShowWindow := Visibility;
  14.   if not CreateProcess(nil,
  15.     zAppName, { pointer to command line string }
  16.     nil, { pointer to process security attributes }
  17.     nil, { pointer to thread security attributes }
  18.     false, { handle inheritance flag }
  19.     CREATE_NEW_CONSOLE or { creation flags }
  20.     NORMAL_PRIORITY_CLASS,
  21.     nil, { pointer to new environment block }
  22.     zAppDir, // pointer to current directory name
  23.     StartupInfo, { pointer to STARTUPINFO }
  24.     ProcessInfo) then
  25.       Result := DWORD(-1) { pointer to PROCESS_INF }
  26.   else
  27.   begin
  28.     repeat
  29.         Application.ProcessMessages;
  30.     until WaitForSingleObject(ProcessInfo.HProcess, 0) <> WAIT_TIMEOUT;
  31.     // WaitforSingleObject(ProcessInfo.hProcess, INFINITE);
  32.     GetExitCodeProcess(ProcessInfo.HProcess, Result);
  33.     CloseHandle(ProcessInfo.HProcess);
  34.     CloseHandle(ProcessInfo.hThread);
  35.   end;
  36. end;

  Delphi Code:
  1. function WinExecAndWait32V2(FileName, Params: string; Visibility: integer): DWORD;
  2.  
  3.   procedure WaitFor(processHandle: THandle);
  4.   var
  5.     Msg: TMsg;
  6.     ret: DWORD;
  7.   begin
  8.     repeat
  9.       ret := MsgWaitForMultipleObjects(
  10.         1,
  11.         processHandle,
  12.         false,
  13.         INFINITE,
  14.         QS_PAINT or QS_SENDMESSAGE
  15.         );
  16.       if ret = WAIT_FAILED then Exit;
  17.       if ret = (WAIT_OBJECT_0 + 1) then
  18.       begin
  19.         while PeekMessage(Msg, 0, WM_PAINT, WM_PAINT, PM_REMOVE) do
  20.             DispatchMessage(Msg);
  21.       end;
  22.     until ret = WAIT_OBJECT_0;
  23.   end;
  24.  
  25. var
  26.   zAppName: array [0 .. 512] of Char;
  27.   zAppDir: array [0 .. 512] of Char;
  28.   StartupInfo: TStartupInfo;
  29.   ProcessInfo: TProcessInformation;
  30.  
  31. begin
  32.   Result := 0;
  33.   // path of the exe
  34.   StrPCopy(zAppName, FileName + ' ' + Params);
  35.   StrPCopy(zAppDir, ExtractFilePath(FileName));
  36.   FillChar(StartupInfo, SizeOf(StartupInfo), #0);
  37.   StartupInfo.cb := SizeOf(StartupInfo);
  38.   StartupInfo.dwFlags := STARTF_USESHOWWINDOW;
  39.   StartupInfo.wShowWindow := Visibility;
  40.   if not CreateProcess(nil,
  41.     zAppName, // pointer to command line string
  42.     nil, // pointer to process security attributes
  43.     nil, // pointer to thread security attributes
  44.     false, // handle inheritance flag
  45.     CREATE_NEW_CONSOLE or NORMAL_PRIORITY_CLASS, // creation flags
  46.     nil, // pointer to new environment block
  47.     zAppDir, // pointer to current directory name
  48.     StartupInfo, // pointer to STARTUPINFO
  49.     ProcessInfo) { // pointer to PROCESS_INF } then
  50.   begin
  51.     Result := DWORD(-1);
  52.     // 740 = ERROR_ELEVATION_REQUIRED
  53.   end
  54.   else
  55.   begin
  56.     WaitFor(ProcessInfo.HProcess);
  57.     GetExitCodeProcess(ProcessInfo.HProcess, Result);
  58.     CloseHandle(ProcessInfo.hThread);
  59.     CloseHandle(ProcessInfo.HProcess);
  60.   end;
  61. end;

  Delphi Code:
  1. function WinExecAndWait32V3(FileName, Params: string; Visibility: integer): DWORD;
  2. var
  3.   // waitState: dword;
  4.   exi: TShellExecuteInfo;
  5. begin
  6.   FillChar(exi, SizeOf(exi), #0);
  7.   exi.cbSize := SizeOf(exi);
  8.   exi.lpVerb := pchar('open');
  9.   exi.lpFile := pchar(ExtractFileName(FileName));
  10.   exi.lpDirectory := pchar(ExtractFilePath(FileName));
  11.   exi.lpParameters := pchar(Params);
  12.   exi.fMask := SEE_MASK_FLAG_DDEWAIT + SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS + SEE_MASK_CONNECTNETDRV;
  13.   ShellExecuteEx(@exi);
  14.   { waitState := } WaitForSingleObject(exi.HProcess, INFINITE);
  15.   GetExitCodeProcess(exi.HProcess, Result);
  16. end;

  Delphi Code:
  1. function ExecAndWait(const CommandLine: string): boolean;
  2. var
  3.   StartupInfo: Windows.TStartupInfo; // start-up info passed to process
  4.   ProcessInfo: Windows.TProcessInformation; // info about the process
  5.   ProcessExitCode: Windows.DWORD; // process's exit code
  6. begin
  7.   // Set default error result
  8.   Result := false;
  9.   // Initialise startup info structure to 0, and record length
  10.   FillChar(StartupInfo, SizeOf(StartupInfo), 0);
  11.   StartupInfo.cb := SizeOf(StartupInfo);
  12.   // Execute application commandline
  13.  
  14.   if Windows.CreateProcess(nil,
  15.     pchar(CommandLine), // pointer to command line string
  16.     nil, // pointer to process security attributes
  17.     nil, // pointer to thread security attributes
  18.     false, // handle inheritance flag
  19.     0, // creation flags
  20.     nil, // pointer to new environment block
  21.     nil, // pointer to current directory name
  22.     StartupInfo, // pointer to STARTUPINFO
  23.     ProcessInfo) { // pointer to PROCESS_INF } then
  24.   begin
  25.     try
  26.       // Now wait for application to complete
  27.       if Windows.WaitForSingleObject(ProcessInfo.HProcess, INFINITE) = WAIT_OBJECT_0 then
  28.         // It's completed - get its exit code
  29.         if Windows.GetExitCodeProcess(ProcessInfo.HProcess, ProcessExitCode) then
  30.           // Check exit code is zero => successful completion
  31.           if ProcessExitCode = 0 then
  32.               Result := true;
  33.     finally
  34.       // Tidy up
  35.       Windows.CloseHandle(ProcessInfo.HProcess);
  36.       Windows.CloseHandle(ProcessInfo.hThread);
  37.     end;
  38.   end;
  39. end;

  Delphi Code:
  1. procedure RunFileAsAdminWait( { HWND: HWND; } aFile, aParameters: string);
  2. var
  3.   sei: TShellExecuteInfo;
  4. begin
  5.   FillChar(sei, SizeOf(sei), 0);
  6.   sei.cbSize := SizeOf(sei);
  7.   sei.Wnd := GetActiveWindow();
  8.   // sei.Wnd := HWND;
  9.   // sei.fMask := SEE_MASK_FLAG_NO_UI or SEE_MASK_FLAG_DDEWAIT;
  10.   sei.fMask := SEE_MASK_FLAG_NO_UI or SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS;
  11.   sei.lpVerb := 'runas';
  12.   sei.lpFile := pchar(aFile);
  13.   sei.lpParameters := pchar(aParameters);
  14.   sei.nShow := SW_SHOWNORMAL;
  15.  
  16.   if not ShellExecuteEx(@sei) then
  17.       RaiseLastOSError;
  18.   if sei.HProcess <> 0 then
  19.   begin
  20.     while WaitForSingleObject(sei.HProcess, 50) = WAIT_TIMEOUT do
  21.         Application.ProcessMessages;
  22.     CloseHandle(sei.HProcess);
  23.   end;
  24.  
  25. end;

  Delphi Code:
  1. function FindAssociatedApp(const Doc: string): string;
  2. var
  3.   PExecFile: array [0 .. Windows.MAX_PATH] of Char; // buffer to hold exe name
  4. begin
  5.   // Win API call in ShellAPI
  6.   if ShellApi.FindExecutable(pchar(Doc), nil, PExecFile) < 32 then
  7.     // No associated program found
  8.       Result := ''
  9.   else
  10.     // Return program file name
  11.       Result := PExecFile;
  12. end;
  13.  
  14. function ExecAssociatedApp(const FileName: string; Action: string = ''): boolean;
  15. var
  16.   rs: Word;
  17.   Shw: integer;
  18. begin
  19.   // Shw := SW_HIDE;
  20.   // Shw := SW_NORMAL;
  21.   Shw := SW_SHOW;
  22.   // if Action = 'print' then Shw := SW_SHOWMINIMIZED;
  23.   rs := ShellApi.ShellExecute(0, pchar(Action), pchar(FileName), nil, nil, Shw);
  24.   // if ShiftDown then ShowMessage(inttostr(rs));
  25.   Result := rs > 32;
  26. end;
  27.  
  28. function ExecAssociatedAppWait32(const FileName: string): boolean;
  29. var
  30.   ExeServer: string;
  31. begin
  32.   ExeServer := FindAssociatedApp(FileName);
  33.   if WinExecAndWait32(ExeServer, FileName, SW_SHOWNORMAL) > 0 then;
  34.   Result := true;
  35. end;

  En als laatste nog een oudje waarvan ik niet weet of die nog werkt. Maar deze werkte wel met CreatePipe en CreateProcess.

  Delphi Code:
  1. // RunDosInMemo('chkdsk.exe c:\',Memo1) ;
  2.  
  3. // niet unicode !!
  4. procedure RunDosInMemo(DosApp: string; AMemo: TMemo);
  5. const
  6.   ReadBuffer = 2400;
  7. var
  8.   Security: TSecurityAttributes;
  9.   ReadPipe, WritePipe: THandle;
  10.   start: TStartupInfo;
  11.   ProcessInfo: TProcessInformation;
  12.   buffer: pchar;
  13.   BytesRead: DWORD;
  14.   Apprunning: DWORD;
  15. begin
  16.   with Security do
  17.   begin
  18.     nlength := SizeOf(TSecurityAttributes);
  19.     binherithandle := true;
  20.     lpsecuritydescriptor := nil;
  21.   end;
  22.   if Createpipe(ReadPipe, WritePipe, @Security, 0) then
  23.   begin
  24.     buffer := AllocMem(ReadBuffer + 1);
  25.     FillChar(start, SizeOf(start), #0);
  26.     start.cb := SizeOf(start);
  27.     start.hStdOutput := WritePipe;
  28.     start.hStdInput := ReadPipe;
  29.     start.dwFlags := STARTF_USESTDHANDLES + STARTF_USESHOWWINDOW;
  30.     start.wShowWindow := SW_HIDE;
  31.  
  32.     if CreateProcess(nil,
  33.       pchar(DosApp),
  34.       @Security,
  35.       @Security,
  36.       true,
  37.       NORMAL_PRIORITY_CLASS,
  38.       nil,
  39.       nil,
  40.       start,
  41.       ProcessInfo) then
  42.     begin
  43.  
  44.       repeat
  45.         Apprunning := WaitForSingleObject(ProcessInfo.HProcess, 100);
  46.         Application.ProcessMessages;
  47.         BytesRead := 0;
  48.         ReadFile(ReadPipe, buffer[0], ReadBuffer, BytesRead, nil);
  49.         buffer[BytesRead] := #0;
  50.         OemToAnsi(buffer, buffer);
  51.         AMemo.Text := AMemo.Text + string(buffer);
  52.       until (Apprunning <> WAIT_TIMEOUT);
  53.  
  54.     end;
  55.     FreeMem(buffer);
  56.     CloseHandle(ProcessInfo.HProcess);
  57.     CloseHandle(ProcessInfo.hThread);
  58.     CloseHandle(ReadPipe);
  59.     CloseHandle(WritePipe);
  60.   end;
  61. end;

 10. #10
  Ik heb het anders opgelost. Graag hoor ik of dit ook een fraaie oplossing is.

  Code:
   if not IsFileInUse(Bestand) then
   begin
    ShellExecute(Handle, 'open', pChar(Bestand), nil,nil,SW_SHOWNORMAL);
  // Wait for ShellExecute to open the file
    While Not IsFileInUse(Bestand) do
    begin
     Sleep(1);
    end;
    While IsFileInUse(Bestand) do
    begin
   //  Do Nothing
    end;
   ShowMessage('File 1 not in use.');
   end;
  De applicatie wacht totdat het bestand is geopend en gaat dan pas verder, vervolgens wordt gewacht totdat het bestand is afgesloten. Dit voorkomt dat de gebruiker allerlei bestanden opent en deze niet eerst afwerkt.

 11. #11
  Ik werk dus met een combinatie van ShellExecute/Waitforsingleobject en IsFileInUse().
  Niet alle programma's zetten n.l. een lock op het bestand.

  En in het geval van een PDF Reader zou ik me dat ook voor kunnen stellen als deze niet naar het bestand hoeft te schrijven.

  In jouw geval zou jouw programma dan in de eerste while blijven hangen omdat IsFileInUse altijd false is.

  Weet je dus zeker dat bijvoorbeeld bij Fox Reader e.d. de PDF ook daadwerkelijk gelocked wordt?


  Dit is mijn complete Thread.Execute (omdat ik bestanden in een TThread open zodat het programma gewoon door kan gaan).

  Delphi Code:
  1. procedure TDropThread.Execute;
  2. var
  3.   // Ext: string;
  4.   exInfo: TShellExecuteInfo;
  5. begin
  6.   if Terminated then exit;
  7.  
  8.   // Ext := ExtractFileExt(baseQuery.FieldByName('BESTANDSNAAM').AsString);
  9.   // FTempFile := ChangeFileExt(TempFile('cw_'), Ext);
  10.   FTempFile := ChangeFileExt(TempFile('cw_'), '') + '_' + ExtractFileName(baseQuery.FieldByName('BESTANDSNAAM').AsString);
  11.  
  12.   TBlobField(baseQuery.FieldByName('DATA')).SaveToFile(FTempFile);
  13.   FTempTime := myGetFileDate(FTempFile);
  14.  
  15.   // ================================================
  16.   // ShellExecute
  17.   // ================================================
  18.   FillChar(exInfo, SizeOf(exInfo), 0);
  19.   with exInfo do
  20.   begin
  21.     cbSize := SizeOf(exInfo);
  22.     lpVerb := nil; // Defaults to 'open'.
  23.     fMask := SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS or SEE_MASK_FLAG_DDEWAIT;
  24.     Wnd := Application.Handle;
  25.     LpFile := pChar(FTempFile);
  26.     lpDirectory := nil; // Defaults to current directory.
  27.     LpParameters := nil;
  28.     // nShow := SW_SHOWNORMAL;
  29.     nShow := SW_SHOW;
  30.   end;
  31.  
  32.   // ================================================
  33.   // cCppException       = $0EEFFACE; { used by BCB }
  34.   // ================================================
  35.   if ShellExecuteEx(@exInfo) then
  36.   begin
  37.     Waitforsingleobject(exInfo.HProcess, infinite);
  38.     CloseHandle(exInfo.HProcess);
  39.   end
  40.   else
  41.   begin
  42.     ShowMessage(SysErrorMessage(GetLastError));
  43.   end;
  44.  
  45.   // ================================================
  46.  
  47.   if Terminated then exit;
  48.  
  49.   // toch even wachten tot file niet meer in gebruik is
  50.   while FileIsInUse(FTempFile) do
  51.   begin
  52.     Application.ProcessMessages;
  53.     Sleep(1000);
  54.   end;
  55.  
  56.   if Terminated then exit;
  57.  
  58.   SaveAndClose;
  59.  
  60. end;

 12. #12
  Bedankt rvk. Ik neem deze mee. De PDF reader die ik gebruik (Foxit Reader) zet een lock op een bestand. Dat heb ik kunnen vaststellen. Door alleen de IsFileInUse te gebruiken voorkom ik dat de gebruikers iets anders kan gaan doen dan het afhandelen van het geopende bestand. Het kan namelijk wel zo zijn dat er al andere PDF bestanden zijn geopend in de PDF reader die niet getekend hoeven te worden waardoor alleen de bestanden die geopende worden vanuit het postboek de zorgen voor een while loop.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •