Results 1 to 8 of 8

Thread: Left en Top instellen van TComponent bij plaatsen op een form

 1. #1
  Member
  Join Date
  Aug 2003
  Location
  Vlaardingen
  Posts
  89

  Left en Top instellen van TComponent bij plaatsen op een form

  Hallo,

  Ik heb een TComponent afstammeling gemaakt die als subcomponent een TADOConnection heeft.
  Een TADOConnection stamt af van een TComponent en heeft geen Left en Top property.
  Echter bij het plaatsen van een gewone TADOConnection op een form wordt in de form file wel Left en Top weggeschreven.
  Als ik mijn TComponent afstammeling op het form plaats wordt de ADOConnection in linkerbovenhoek geplaatst van het form,
  het maakt niet waar ik de muis neerzet bij het plaatsen.

  Weet iemand hoe je een TComponent afstammeling toch op gewenste plek op het form kan plaatsen. Terwijl die TComponent een subcomponent is?

  Groet,

  Sjoerd

 2. #2
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,668
  TADOConnection is toch geen GUI component, dus waarom zal deze een left/top moeten hebben?
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

 3. #3
  Member
  Join Date
  Aug 2003
  Location
  Vlaardingen
  Posts
  89
  Quote Originally Posted by jkuiper View Post
  TADOConnection is toch geen GUI component, dus waarom zal deze een left/top moeten hebben?
  Wat ik wil is dat je in designtime in 1 keer meerdere TComponents op je form kan plaatsen die dan netjes naast elkaar staan.
  Bijvoorbeeld. een TADOConnection, een TADOQuery en een TDataSource netjes naast elkaar met de belangrijkste properties al ingesteld.
  Met de oplossing die ik nu heb zouden de drie componenten over elkaar heen geplaatst worden in de linkerbovenhoek van het form.
  Last edited by ActiveS; 09-Oct-19 at 10:37.

 4. #4
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,513
  Quote Originally Posted by jkuiper View Post
  dus waarom zal deze een left/top moeten hebben?
  Om hem @runtime een vaste plek te geven op je form of datamodule, anders zouden alle dergelijke componenten
  kriskras door elkaar of over elkaar heen staan; deze waarde wordt ook voor niet visuele componenten opgeslagen
  in de dfm.
  Delphi Code:
  1. object dmKuiper: TdmKuiper
  2.   OldCreateOrder = False
  3.   OnCreate = DataModuleCreate
  4.   Height = 637
  5.   Width = 789
  6.   object JohnConnection: TADOConnection
  7.     CommandTimeout = 300
  8.     ConnectionString =
  9.       'Provider=SQLOLEDB.1;Password=G3h3!m;Persist Security Info=True' +
  10.       ';User ID=sa;Initial Catalog=master;Data Source=JKUIPER\SQLEXPR' +
  11.       'ESS'
  12.     LoginPrompt = False
  13.     Provider = 'SQLOLEDB.1'
  14.     Left = 48
  15.     Top = 464
  16.   end
  17. end

  De .Left en .Top-properties worden normaal automagisch naar dfm weggeschreven via de private .WriteLeft() en
  .WriteTop()-methods en weer ingelezen met .ReadLeft() en .ReadTop binnen de TComponent klasse.
  Heb je hier wellicht aan lopen morrelen en is je eigen component cht een afstammeling van TComponent?

  Quote Originally Posted by ActiveS View Post
  Wat ik wil is dat je in designtime in 1 keer meerdere TComponents op je form kan plaatsen die dan netjes naast elkaar staan.
  Dit werkt zo niet, je krijgt dan drie componenten binnen een enkel component: je ziet er dan nog steeds maar
  n op je form staan.
  Last edited by VideoRipper; 09-Oct-19 at 10:49.
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 5. #5
  Quote Originally Posted by ActiveS View Post
  Weet iemand hoe je een TComponent afstammeling toch op gewenste plek op het form kan plaatsen. Terwijl die TComponent een subcomponent is?
  Even ter extra informatie. ALLE componenten bevatten een DesignInfo property. Deze bevatten de gewenste Left en Top voor op het form en worden inderdaad in de dfm geschreven.

  Left := LongRec(YourComponent.DesignInfo).Lo
  Top := LongRec(YourComponent.DesignInfo).Hi

  https://stackoverflow.com/questions/...phi-components

 6. #6
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,668
  Ja, Peter, maar niet als published property. @runtime is dat ook overbodig, omdat het geen visueel component is en niet wordt getoond @runtime.
  Daarom is left/top niet relevant. Dat het in de stream wordt opgeslagen is enkel dat de IDE weet waar deze staat. Ook handig voor jezelf dat deze niet op een visual component staat, maar op een veilige plaats zonder hinder te hebben.
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

 7. #7
  Member
  Join Date
  Aug 2003
  Location
  Vlaardingen
  Posts
  89
  Quote Originally Posted by rvk View Post
  Even ter extra informatie. ALLE componenten bevatten een DesignInfo property. Deze bevatten de gewenste Left en Top voor op het form en worden inderdaad in de dfm geschreven.

  Left := LongRec(YourComponent.DesignInfo).Lo
  Top := LongRec(YourComponent.DesignInfo).Hi

  https://stackoverflow.com/questions/...phi-components
  Code:
  type
   TMyComponent = class(TComponent)
   public
    FSubComponent: TComponent;
    FSubComponent2: TComponent;
   public
    constructor Create(AOwner:TComponent); override;
  end;
  
  procedure Register;
  
  implementation
  constructor TMyComponent.Create(AOwner: TComponent);
  begin
   FSubComponent:=TComponent.Create(AOwner);
   FSubComponent.Name:='Component'+IntToStr(FSubcomponent.ComponentIndex);
   FSubComponent.DesignInfo := 200;
  
   FSubComponent2:=TComponent.Create(AOwner);
   FSubComponent2.Name:='Component2'+IntToStr(FSubcomponent.ComponentIndex);
   FSubComponent2.DesignInfo := 100;
   end;
  
  procedure Register;
  begin
   RegisterComponents('ComponentAfstammeling', [TMyComponent]);
  end;
  Dit werkt alleen het is wel noodzakelijk om het form direct na het plaatsten op te slaan, zodat de TComponents op de gewenste plek komen te staan.
  Weet iemand een methode om het form gelijk te refreshen zonder op te slaan?

 8. #8
  Member
  Join Date
  Aug 2003
  Location
  Vlaardingen
  Posts
  89
  Quote Originally Posted by rvk View Post
  Even ter extra informatie. ALLE componenten bevatten een DesignInfo property. Deze bevatten de gewenste Left en Top voor op het form en worden inderdaad in de dfm geschreven.

  Left := LongRec(YourComponent.DesignInfo).Lo
  Top := LongRec(YourComponent.DesignInfo).Hi

  https://stackoverflow.com/questions/...phi-components
  Het is gelukt uiteindelijk Dankzij de stackoverflow link. Hieronder staat de code. Het zit hem in de SetNonVisualPos procedure.

  Bedankt voor de hulp!

  Code:
  unit unitTComponentAfstammeling;
  
  interface
  
  uses System.Classes, Vcl.ExtCtrls, System.SysUtils, Vcl.Forms, Winapi.Windows, Vcl.Controls;
  
  type
   TMyComponent = class(TComponent)
   public
    FSubComponent: TComponent;
    FSubComponent2: TComponent;
   public
    procedure SetNonVisualPos(Form: TCustomForm; Component: TComponent; X, Y: Integer);
    constructor Create(AOwner:TComponent); override;
  end;
  
  procedure Register;
  
  implementation
  
  constructor TMyComponent.Create(AOwner: TComponent);
  var NewDesignInfo:LongRec;
  begin
   FSubComponent:=TComponent.Create(AOwner);
   FSubComponent.Name:='Component'+IntToStr(FSubcomponent.ComponentIndex);
   SetNonVisualPos(TCustomForm(AOwner),FSubComponent,100,100);
  
   FSubComponent2:=TComponent.Create(AOwner);
   FSubComponent2.Name:='Component2'+IntToStr(FSubcomponent.ComponentIndex);
   SetNonVisualPos(TCustomForm(AOwner),FSubComponent2,200,200);
  end;
  
  
  procedure TMyComponent.SetNonVisualPos(Form: TCustomForm; Component: TComponent; X, Y: Integer);
  const
   NonvisualClassNamePattern = 'TContainer';
   csNonVisualSize = 28;
   csNonVisualCaptionSize = 14;
   csNonVisualCaptionV = 30;
  var
   P: TSmallPoint;
   H1, H2: HWND;
   Offset: TPoint;
  
   function HWndIsNonvisualComponent(hWnd: hWnd): Boolean;
   var
    AClassName: array[0..256] of Char;
   begin
    AClassName[GetClassName(hWnd, @AClassName, SizeOf(AClassName) - 1)] := #0;
    Result := string(AClassName) = NonvisualClassNamePattern;
   end;
  
   procedure GetComponentContainerHandle(AForm: TCustomForm; L, T: Integer; var H1, H2: hWnd; var Offset: TPoint);
   var
    R1, R2: TRect;
    P: TPoint;
    ParentHandle: hWnd;
    AControl: TWinControl;
    I: Integer;
   begin
    ParentHandle := AForm.Handle;
    AControl := AForm;
    if AForm.ClassNameIs('TDataModuleForm') then // DataModule
    begin
     for I := 0 to AForm.ControlCount - 1 do
      if AForm.Controls[I].ClassNameIs('TComponentContainer')
      and (AForm.Controls[I] is TWinControl) then
      begin
       AControl := AForm.Controls[I] as TWinControl;
       ParentHandle := AControl.Handle;
       Break;
      end;
    end;
    H2 := 0;
    H1 := GetWindow(ParentHandle, GW_CHILD);
    H1 := GetWindow(H1, GW_HWNDLAST);
    while H1 <> 0 do
    begin
     if HWndIsNonvisualComponent(H1) and GetWindowRect(H1, R1) then
     begin
  
      P.x := R1.Left;
      P.y := R1.Top;
      P := AControl.ScreenToClient(P);
  
      if (P.x = L) and (P.y = T) and (R1.Right - R1.Left = csNonVisualSize)
      and (R1.Bottom - R1.Top = csNonVisualSize) then
      begin
       H2 := GetWindow(ParentHandle, GW_CHILD);
       H2 := GetWindow(H2, GW_HWNDLAST);
       while H2 <> 0 do
       begin
        if HWndIsNonvisualComponent(H2) and GetWindowRect(H2, R2) then
        begin
         if (R2.Top - R1.Top = csNonVisualCaptionV) and (Abs(R2.Left + R2.Right - R1.Left - R1.Right) <= 1)
         and (R2.Bottom - R2.Top = csNonVisualCaptionSize) then
         begin
          Offset.x := R2.Left - R1.Left;
          Offset.y := R2.Top - R1.Top;
          Break;
         end;
        end;
        H2 := GetWindow(H2, GW_HWNDPREV);
       end;
       Exit;
      end;
     end;
     H1 := GetWindow(H1, GW_HWNDPREV);
    end;
   end;
  
  begin
   P := TSmallPoint(Component.DesignInfo);
   GetComponentContainerHandle(Form, P.x, P.y, H1, H2, Offset);
   Component.DesignInfo := Integer(PointToSmallPoint(Point(X, Y)));
   if H1 <> 0 then
    SetWindowPos(H1, 0, X, Y, 0, 0, SWP_NOSIZE or SWP_NOZORDER);
   if H2 <> 0 then
    SetWindowPos(H2, 0, X + Offset.x, Y + Offset.y, 0, 0, SWP_NOSIZE or SWP_NOZORDER);
  end;
  
  procedure Register;
  begin
   RegisterComponents('ComponentAfstammeling', [TMyComponent]);
  end;
  
  end.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •