Results 1 to 6 of 6

Thread: Headercontrol gebruik

 1. #1
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,645

  Headercontrol gebruik

  Waar is de headercontrol eigenlijk voor. Kan je bijvoorbeeld deze koppelen aan een listview en als de listview horizontaal scrolt de headercontrol meegaat?
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

 2. #2
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,470
  Naar mijn weten heeft een THeaderControl helemaal niets met een TListView te maken.
  Ze stammen allebei uit het Win32 tijdperk, maar ik heb hem zelf nooit gebruikt, dus kan er verder weinig over zeggen, anders dan dat de twee niet te koppelen zijn.

  Vanwaar jouw vermoeden en/of wat wil je bereiken?
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 3. #3
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,645
  Ik zoek iets waarmee je een extra regel in de titel krijgt. Zo goed ben ik niet in het verbouwen van een GUI component en een third party component zie ik niet zo snel zitten.
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

 4. #4
  "niet te koppelen" is een beetje overdreven Kan uiteraard wel alleen dien je zelf iets meer moeite te doen. Heb zelf een headercontrol boven een listbox staan en beide zijn "gekoppeld"

 5. #5
  John Kuiper
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Almere
  Posts
  8,645
  Maar een listbox verschuift niet als een horizontale scrollbar in listview aanwezig is.
  Delphi is great. Lazarus is more powerfull

 6. #6
  Silly member NGLN's Avatar
  Join Date
  Aug 2004
  Location
  Werkendam
  Posts
  5,095
  In het algemeen: een THeaderControl wordt gebruikt als een kop voor tabellarische gegevens. Daarvoor gebruik je doorgaans een grid of een ListView, maar voor een exotische layout van verschillende componenten in elke kolom kun je een HeaderControl gebruiken. Het biedt meer flexibiliteit t.o.v. een Grid of een ListView waarin elke kolom hetzelfde uiterlijk heeft of dezelfde soort gegevens bevat. Vergelijk het met een PageControl dat meer flexibiliteit geeft t.o.v. een TabControl. (Bron: StackOverflow).

  Jouw wens om een HeaderControl te gebruiken voor een ListView om meer tekst te kunnen weergeven is overigens helemaal niet ver gezocht, want de kop van een ListView ís echt een HeaderControl (waarvan je de handle zou kunnen opvragen met ListView_GetHeader(ListView1.Handle)). Echter om van die interne HeaderControl de hoogte aan te passen, én custom drawing in te schakelen lijkt me lastig, want dan ben je dus echt een standaard windows-control aan het verbouwen.

  Je kunt een ListView en een HeaderControl component aan elkaar "koppelen", maar je moet daarbij rekening houden met:
  - de bovenkant van de border van de ListView te vervangen, bijvoorbeeld door een Shape,
  - de HeaderControl te vergroten tot de ScrollRange van de ListView,
  - de HeaderControl horizontaal te verplaatsen a.g.v. de scrollpositie van de ListView,
  - de HeaderControl te beperken tot het formaat van de ListView door hem aan een container toe te voegen, bijvoorbeeld een Panel,
  - de ListView overriden om te kunnen inhaken op scrollactiviteit.

  Alles samengevoegd zou het zoiets kunnen worden als in de bijlage.

  Helaas biedt de VCL slechts beperkte custom drawing mogelijkheden voor een HeaderControl, dus een perfecte gelijkenis met een normaal ListView is niet gelukt.

  Veel plezier ermee en succes.

  Delphi Code:
  1. unit Unit1;
  2.  
  3. interface
  4.  
  5. uses
  6.   Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Classes,
  7.   Vcl.Graphics, Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.ComCtrls, System.Math,
  8.   Vcl.ExtCtrls, System.Types;
  9.  
  10. type
  11.   TListView = class(Vcl.ComCtrls.TListView)
  12.   private
  13.     procedure WMHScroll(var Message: TWMScroll); message WM_HSCROLL;
  14.   end;
  15.  
  16.   TForm1 = class(TForm)
  17.     ListViewGroup: TPanel;
  18.     ListViewHeaderBorder: TShape;
  19.     ListView: TListView;
  20.     ListViewHeaderScroller: TPanel;
  21.     ListViewHeader: THeaderControl;
  22.     procedure ListViewHeaderDrawSection(HeaderControl: THeaderControl;
  23.       Section: THeaderSection; const Rect: TRect; Pressed: Boolean);
  24.     procedure ListViewHeaderSectionResize(HeaderControl: THeaderControl;
  25.       Section: THeaderSection);
  26.     procedure ListViewHeaderSectionDrag(Sender: TObject; FromSection,
  27.       ToSection: THeaderSection; var AllowDrag: Boolean);
  28.   private
  29.     procedure UpdateListViewHeaderPosition;
  30.   end;
  31.  
  32. implementation
  33.  
  34. {$R *.dfm}
  35.  
  36. procedure TForm1.ListViewHeaderDrawSection(HeaderControl: THeaderControl;
  37.   Section: THeaderSection; const Rect: TRect; Pressed: Boolean);
  38. const
  39.   DrawTextFlags = DT_EDITCONTROL or DT_END_ELLIPSIS or DT_LEFT or
  40.     DT_NOPREFIX or DT_TOP or DT_WORDBREAK;
  41.   Margin = 5;
  42. var
  43.   R: TRect;
  44.   S: String;
  45. begin
  46.   R := Rect;
  47.   R.Width := R.Width - 1;
  48.   S := Section.Text;
  49.   HeaderControl.Canvas.Brush.Color := ListView.Color;
  50.   HeaderControl.Canvas.FillRect(R);
  51.   R.Inflate(-Margin, -Margin);
  52.   DrawText(HeaderControl.Canvas.Handle, PChar(S), -1, R, DrawTextFlags or
  53.     DT_CALCRECT);
  54.   if R.Height > (Rect.Height - 2 * Margin) then
  55.     R.Height := Rect.Height - 2 * Margin
  56.   else
  57.     R.Offset(0, (Rect.Height - 2 * Margin - R.Height) div 2);
  58.   DrawText(HeaderControl.Canvas.Handle, PChar(S), -1, R, DrawTextFlags);
  59. end;
  60.  
  61. procedure TForm1.ListViewHeaderSectionDrag(Sender: TObject; FromSection,
  62.   ToSection: THeaderSection; var AllowDrag: Boolean);
  63. begin
  64.    if AllowDrag and (FromSection <> ToSection) then
  65.    begin
  66.      ListView.Columns.FindItemID(FromSection.ID).Index :=
  67.        ListView.Columns.FindItemID(ToSection.ID).Index;
  68.      ListView.Invalidate;
  69.    end;
  70. end;
  71.  
  72. procedure TForm1.ListViewHeaderSectionResize(HeaderControl: THeaderControl;
  73.   Section: THeaderSection);
  74. begin
  75.   ListView.Column[Section.Index].Width := Section.Width;
  76.   UpdateListViewHeaderPosition;
  77. end;
  78.  
  79. procedure TForm1.UpdateListViewHeaderPosition;
  80. var
  81.   ScrollPos: Integer;
  82. begin
  83.   ScrollPos := GetScrollPos(ListView.Handle, SB_HORZ);
  84.   ListViewHeader.Left := -ScrollPos + 1;
  85.   ListViewHeader.Width := ListView.Width + Max(0, ScrollPos) - 3;
  86. end;
  87.  
  88. { TListView }
  89.  
  90. procedure TListView.WMHScroll(var Message: TWMScroll);
  91. begin
  92.   inherited;
  93.   TForm1(Owner).UpdateListViewHeaderPosition;
  94. end;
  95.  
  96. end.

  Project1.zip
  (Sender as TNLDUser).Signature := 'Groeten van Albert';

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •