Results 1 to 5 of 5

Thread: Setting wordt niet verwijderd in Inno.

 1. #1

  Setting wordt niet verwijderd in Inno.

  Root: HKCU; Subkey: "{code:GetRegistryfor|D103}\Library\Win64"; Components: "crar"; ValueName: "Search Path"; ValueType: String; ValueData: "{olddata};$(MYSOFT)\RAR\D103\Win64"; Tasks: "d2022"; Check: NeedsAddPath('D10364', '$(MYSOFT)\RAR\D103\Win64') ; MinVersion: 0.0,5.0;

  Root: HKCU; Subkey: "{code:GetRegistryfor|D103}\Library\Win64"; Components: "crar"; ValueName: "Search Path"; ValueType: String; ValueData: "{olddata};{app}\D103\Win64"; Tasks: "d2022"; Check: NeedsAddPath('D10364', '\D103\Win64') ; MinVersion: 0.0,5.0;

  De laatste regel word netjes verwijderd, maar de 1e niet.
  Enig idee hoe dat kan?
  Ik kan nl. geen verschil ontdekken met de regel behalve dat ik een globaal Var, gebruik in Delphi. $(MYSOFT)

 2. #2
  mov rax,marcov; push rax marcov's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ehv, Nl
  Posts
  10,140
  Moet needsAdaPath niet ook een {app} prefix hebben, dus '{app}\D103\win64' ?

 3. #3
  De {app} is hetzelfde als $(mysoft) die is als Var in Delphi heb gezet.

  beide zijn c:\users\all users\local\myprograms\

  ik krijg dan

  C:\Users\All Users\AppData\Local\Delphi Components\RAR\$(MYSOFT)\RAR\D103\Win64

  C:\Users\All Users\AppData\Local\Delphi Components\RAR\D103\Win64

  terwijl de Env. Variable is in Delphi

  MYSOFT C:\Users\All Users\AppData\Local\Delphi Components

 4. #4
  mov rax,marcov; push rax marcov's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ehv, Nl
  Posts
  10,140
  Maar deze expressie: NeedsAddPath('D10364', '\D103\Win64') ;

  heeft geen van beide.

 5. #5
  Sorry, hier is de hele code.

  Code:
  #define MyAppName "RAR Component"
  
  
  [Setup]
  AppName=RAR Component TEST PACKAGE
  AppVerName=RAR Component 1.0
  DefaultDirName={localappdata}\Delphi Components\RAR 
  DefaultGroupName=RAR Component
  OutputBaseFilename=RAR Component 1.0
  Compression=lzma2
  
  
  [Dirs] 
  
  Name: "{app}"; Permissions: users-modify;
  Tasks: "d2022"; Name: "{commondocs}\Embarcadero\Studio\20.0\Bpl";  
  Tasks: "d2022"; Name: "{commondocs}\Embarcadero\Studio\20.0\Dcp"; 
  
  [Tasks]
  Name: "d2022"; Description: "Delphi XE10.3 Rio";  Check: "DELPHI('D103')";
  
  
   
  [Types]
  ;Name: "full";  Description: "Full installation" ;
  ;Name: "custom"; Description: "Custom installation";Flags: iscustom 
  
  [-code-] // veranderd anders werkt the Tag niet goed :)
  
  function GetRegistryfor(CEdition:String) : string;
  var Edition : String;    
  begin 
  if cEdition='D103' then Edition:='Software\Embarcadero\BDS\20.0';
  Result := Edition;     
  end;
  
  function RemoveSlashUDF(cPath:String):String;
  begin
  If Copy(cPath,Length(cPath),1) = '\' then cPath := Copy(cPath,1,Length(cPath)-1);           
  Result := cPath;
  end;
  
  function GetRoot(cEdition:String):String;
  var RValue, retVal: String;      
  begin   
  if RegQueryStringValue(HKEY_CURRENT_USER, GetRegistryfor(cEdition) , 'RootDir', RValue) then
    begin
    RValue := RemoveSlashUDF(RValue);
    retVal := RValue ;        
    end;  
  Result := retVal;
  end;
  
  function Compile32(cEdition:String):String;
  var RValue, retVal: String;      
  begin   
   if RegQueryStringValue(HKEY_CURRENT_USER, GetRegistryfor(cEdition) , 'RootDir', RValue) then
     begin
      retVal := RemoveSlashUDF(RValue) + '\bin\dcc32.exe'; 
      if cEdition='D103' then createdir(ExpandConstant('{app}') + '\D103\');
  
     end;
   Result := retVal;
  end;
  
  function Compile64(cEdition:String):String;
  var RValue, retVal: String;      
  begin   
   if RegQueryStringValue(HKEY_CURRENT_USER, GetRegistryfor(cEdition) , 'RootDir', RValue) then
     begin
      retVal := RemoveSlashUDF(RValue) + '\bin\dcc64.exe'; 
      if cEdition='D103' then createdir(ExpandConstant('{app}') + '\D103\Win64');
  
     end;
   Result := retVal;
  end;
  
  
  
  function DELPHI(cEdition:String):Boolean;
  var RValue: String;  
    retVal: Boolean;      
  begin  
  
   if RegQueryStringValue(HKEY_CURRENT_USER, GetRegistryfor(cEdition) , 'RootDir', RValue) then                
    begin
    retVal := FileExists(RemoveSlashUDF(RValue) + '\bin\dcc32.exe');    
    end;
  Result := retVal; 
  end;
  
  
  function ExpandBPLDCP(cEdition: String; cBPLDCP:String): String;
  begin  
  if cEdition = 'D103' then
    Result := ExpandConstant('{commondocs}') + '\Embarcadero\Studio\20.0\' + cBPLDCP;  
  end;
  
  function ExpandBDSCOMMONDIR_DCP(cEdition: String): String;
  begin  
  Result := ExpandBPLDCP(cEdition,'Dcp');
  end;
  
  
  function UpdateLibPath(cVersion: String; cRegKey : String) : String;
  var Searchstring : String;  
    PATH : String;       
  begin
  if cVersion='D103' then Searchstring:=';' + ExpandConstant('{app}') + '\D103';
  
  //Searchstring:=';' + ExpandConstant('{app}') + '\source';
  if RegQueryStringValue(HKCU, cRegKey, 'Search Path', PATH) then
    begin
    StringChangeEx(PATH, Searchstring, '', True);
    StringChangeEx(PATH, ';;', ';', True); 
    RegWriteStringValue(HKCU, cRegKey, 'Search Path', PATH);
    end;
  end;
    
  function NeedsAddPath(cEdition: string; Param: string): boolean;
  var
   OrigPath: string;
   Edition : string;
  begin
  if cEdition='D103'  then Edition:='Software\Embarcadero\BDS\20.0\Library\Win32';
  if cEdition='D10364' then Edition:='Software\Embarcadero\BDS\20.0\Library\Win64';
  
  
  Param:= ExpandConstant('{app}')+Param;
   if not RegQueryStringValue(HKCU, Edition,'Search Path', OrigPath)
   then begin
    Result := True;
    exit;
   end;
   Result := Pos(';' + Param + ';', ';' + OrigPath + ';') = 0;
  end;
   
  
  function NeedSearchPath(cEdition: string): string;
  var
   OrigPath: string;
   Edition : string;
  begin
  if cEdition='D103'  then Edition:='Software\Embarcadero\BDS\20.0\Library\Win32';
  if cEdition='D10364' then Edition:='Software\Embarcadero\BDS\20.0\Library\Win64';
  
  
  RegQueryStringValue(HKCU, Edition,'Search Path', OrigPath);
  Result :=OrigPath;
  end;
  
  procedure CurUninstallStepChanged(CurUninstallStep: TUninstallStep);
  begin
   case CurUninstallStep of 
    usPostUninstall:
     begin   
     UpdateLibPath('D103' ,'Software\Embarcadero\BDS\20.0\Library\Win32');
     UpdateLibPath('D103' ,'Software\Embarcadero\BDS\20.0\Library\Win64');  
     end; 
   end; 
  end;
  
  
  function ExpandBDSCOMMONDIR_BPL(cEdition: String): String;
  begin
  WizardForm.ProgressGauge.Position := WizardForm.ProgressGauge.Position + 1;
  Result := ExpandBPLDCP(cEdition,'Bpl');
  end;
  
  
  function ResetProgressBar(nCount:Integer):Boolean;
  begin
  WizardForm.ProgressGauge.Position := 0;
  WizardForm.ProgressGauge.Max := nCount;  
  Result := True;
  end;
  
  function PackageInfo(cMsg:String):Boolean;
  Begin  
  WizardForm.FileNameLabel.Caption := 'Compiling and installing: '+cMsg + ' ...';
  Result := True;
  End;
  
     
  
  [Components]
  Name: "crar"; Description: "RAR Component"; Types: full 
  
  [Files]
  Components: "crar"; Source: "RAR\*"; DestDir: "{app}"; MinVersion: 0.0,5.0; Flags: recursesubdirs 
  
  
  [Registry]         
  ; Adding the bpl file to the component package
  
  
  Root: HKCU; Subkey: "Software\My Company\My Program\Settings"; ValueType: string; ValueName: "InstallPath"; ValueData: "{app}"
  
  
  Root: HKCU; Subkey: "{code:GetRegistryfor|D103}\Known Packages"; Components: "crar"; ValueName: "{code:ExpandBDSCOMMONDIR_BPL|D103}\RARComponentDesign260.bpl"; ValueType: String; ValueData: "RAR Component support"; Tasks: "d2022"; MinVersion: 0.0,5.0; Flags: uninsdeletevalue
  
  
  ; Add the folder to the search path            
  Root: HKCU; Subkey: "{code:GetRegistryfor|D103}\Library\Win32"; Components: "crar"; ValueName: "Search Path"; ValueType: String; ValueData: "{olddata};$(MYSOFT)\RAR\D103";    Tasks: "d2022"; Check: NeedsAddPath('D103',  '$(MYSOFT)\RAR\D103')    ; MinVersion: 0.0,5.0; 
  Root: HKCU; Subkey: "{code:GetRegistryfor|D103}\Library\Win64"; Components: "crar"; ValueName: "Search Path"; ValueType: String; ValueData: "{olddata};$(MYSOFT)\RAR\D103\Win64"; Tasks: "d2022"; Check: NeedsAddPath('D10364', '$(MYSOFT)\RAR\D103\Win64') ; MinVersion: 0.0,5.0; 
  Root: HKCU; Subkey: "{code:GetRegistryfor|D103}\Library\Win32"; Components: "crar"; ValueName: "Search Path"; ValueType: String; ValueData: "{olddata};{app}\D103";        Tasks: "d2022"; Check: NeedsAddPath('D103',  '\D103')          ; MinVersion: 0.0,5.0; 
  Root: HKCU; Subkey: "{code:GetRegistryfor|D103}\Library\Win64"; Components: "crar"; ValueName: "Search Path"; ValueType: String; ValueData: "{olddata};{app}\D103\Win64";     Tasks: "d2022"; Check: NeedsAddPath('D10364', '\D103\Win64')       ; MinVersion: 0.0,5.0; 
  
  Root: HKCU; Subkey: "Software\Embarcadero\BDS\20.0\Globals"; ValueName: "ForceEnvOptionsUpdate"; ValueType: String; ValueData: "1"; Tasks: "D2022"
  
  Root: HKCU; Subkey: "Software\Embarcadero\BDS\20.0\Environment Variables"; ValueName: "MYSOFT"; ValueType: String; ValueData: "{localappdata}\Delphi Components"; Tasks: "D2022"
  
  
  [Run]
  Filename: "compiler";  Check: "ResetProgressBar(2)"; Tasks: "d2022";  StatusMsg: "Compiling Delphi XE10.3 Rio package";   Flags: runhidden skipifdoesntexist
  
  
  Filename: "{code:Compile32|D103}"; Check: "PackageInfo('RAR\Packages\RAD Studio XE10.3\RARComponent.dpk')";    Parameters: "-B ""{app}\Packages\RAD Studio XE10.3\RARComponent.dpk""    -Q -I""{code:Needsearchpath|D103}""    -LE""{code:ExpandBDSCOMMONDIR_BPL|D103}""    -LN""{code:ExpandBDSCOMMONDIR_DCP|D103}""    -NU""{app}\D103""    -NS""System;Xml;Data;Datasnap;Web;Soap;Winapi;System.Win;Data.Win;Web.Win;Soap.Win;Bde;Vcl;Vcl.Imaging;Vcl.Touch;Vcl.Samples;Vcl.Shell;"""; WorkingDir: "{app}\Source" ; Tasks: "d2022"; MinVersion: 0.0,5.0; Flags: runhidden;  
  Filename: "{code:Compile32|D103}"; Check: "PackageInfo('RAR\Packages\RAD Studio XE10.3\RARComponentDesign.dpk')"; Parameters: "-B ""{app}\Packages\RAD Studio XE10.3\RARComponentDesign.dpk"" -Q -I""{code:Needsearchpath|D103}""    -LE""{code:ExpandBDSCOMMONDIR_BPL|D103}""    -LN""{code:ExpandBDSCOMMONDIR_DCP|D103}""    -NU""{app}\D103""    -NS""System;Xml;Data;Datasnap;Web;Soap;Winapi;System.Win;Data.Win;Web.Win;Soap.Win;Bde;Vcl;Vcl.Imaging;Vcl.Touch;Vcl.Samples;Vcl.Shell;"""; WorkingDir: "{app}\Source" ; Tasks: "d2022"; MinVersion: 0.0,5.0; Flags: runhidden;  
  Filename: "{code:Compile64|D103}"; Check: "PackageInfo('RAR\Packages\RAD Studio XE10.3\RARComponent.dpk')";    Parameters: "-B ""{app}\Packages\RAD Studio XE10.3\RARComponent.dpk""    -Q -I""{code:Needsearchpath|D103}\Win64"" -LE""{code:ExpandBDSCOMMONDIR_BPL|D103}\Win64"" -LN""{code:ExpandBDSCOMMONDIR_DCP|D103}\Win64"" -NU""{app}\D103\Win64"" -NS""System;Xml;Data;Datasnap;Web;Soap;Winapi;System.Win;Data.Win;Web.Win;Soap.Win;Bde;Vcl;Vcl.Imaging;Vcl.Touch;Vcl.Samples;Vcl.Shell;"""; WorkingDir: "{app}\Source" ; Tasks: "d2022"; MinVersion: 0.0,5.0; Flags: runhidden;  
  
  
  
  
  [Icons]
  
  
   [UninstallDelete]
  Type: filesandordirs; Name: "{app}\D103"
  
  
  
  Type: files;     Name: "{app}\*.*"
  Type: dirifempty;   Name: "{app}"
  ;Deleting BPL and DCP
  
  Type: files; Name: "{commondocs}\Embarcadero\Studio\20.0\Bpl\rarcompo*.bpl"
  Type: files; Name: "{commondocs}\Embarcadero\Studio\20.0\Dcp\rarcompo*.dcp"
  Type: files; Name: "{commondocs}\Embarcadero\Studio\20.0\Bpl\Win64\rarcompo*.bpl"
  Type: files; Name: "{commondocs}\Embarcadero\Studio\20.0\Dcp\Win64\rarcompo*.dcp"

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •