Page 2 of 3 FirstFirst 1 2 3 LastLast
Results 16 to 30 of 33

Thread: DPAPI en CryptUnprotectData

 1. #16
  Quote Originally Posted by Paul-Jan View Post
  Je koopt er verder niets voor, maar ik wilde je even complimenteren met deze zeer duidelijke en complete probleemomschrijving. ?????? <- dit is een emoji van een duimpje: het forum houdt niet van unicode, ik wel.
  Bedankt Paul-Jan, het ware nog beter geweest als ik het preciese probleem met de aes-256 decryptie kon omschrijven maar dat is nu net deel waar ik niets van af weet

  PS de bron van het python project is https://github.com/taizan-hokuto/chrome_cookie

 2. #17
  Quote Originally Posted by Delphiwizard View Post
  Bedankt Paul-Jan, het ware nog beter geweest als ik het preciese probleem met de aes-256 decryptie kon omschrijven maar dat is nu net deel waar ik niets van af weet

  PS de bron van het python project is https://github.com/taizan-hokuto/chrome_cookie
  Had je al een methode om AES-256 in GCM mode te decoderen?
  Want tot zover was ik ook gekomen

  De cookies bevatten #01 #00 #00 etc en dan kun je ze gewoon zonder key nogmaals door CryptUnprotectData gooien. Dit zijn de cookies van voor v80.
  En daarna bevatten ze v10 + data (0x763130) Ik neem aan dat je die records structuur al gevonden hebt.
  Alleen dan nog door een AES-256-GCM decryptor gooien samen met de nonce (onderdeel van dat record) en je voorheen verkregen key.
  De tag (van 16 bytes) kun je tijdens het decrypten gebruiken om de decryptie te controleren.

  Het grootste probleem zal dus die AES-256-GCM decryptor zijn.

  Edit: Tadatadadaaaaaaaaaaaaa
  Ik heb het werkend.
  Wel in Lazarus en met heel veel gehannes om jwawincrypt.pas en jwabcrypt.pas werkend te krijgen.

  Delphi Code:
  1. Line := '';
  2. Line := SQLQuery1.FieldByName('host_key').AsString;
  3. Line := Line + ' ' + SQLQuery1.FieldByName('name').AsString;
  4.  
  5. Encrypted_Value := SQLQuery1.FieldByName('encrypted_value').AsBytes;
  6. // v10 (i.e. 0x763130)
  7. // of
  8. // DPAPI = 0x01000000D08C9DDF0115D1118C7A00C04FC297EB
  9.  
  10. if Copy(TEncoding.ANSI.GetAnsiString(Encrypted_Value), 1, 3) = 'v10' then
  11. begin
  12.   // v10 (i.e. 0x763130)
  13.   // data = bytes.fromhex('763130...') # the encrypted cookie
  14.   // nonce = data[3:3+12]
  15.   // ciphertext = data[3+12:-16]
  16.   // tag = data[-16:]
  17.   // cipher = AES.new(decrypted_key, AES.MODE_GCM, nonce=nonce)
  18.   // plaintext = cipher.decrypt_and_verify(ciphertext, tag) # the decrypted cookie
  19.  
  20.   if Length(Encrypted_Value) > 3 + 12 + 16 then
  21.   begin
  22.     SetLength(Nonce, 12);
  23.     SetLength(InBuf, Length(Encrypted_Value) - 15);
  24.     SetLength(OutBuf, Length(InBuf) - 16 { tag});
  25.     Move(Encrypted_Value[3], Nonce[0], 12);
  26.     Move(Encrypted_Value[15], InBuf[0], Length(InBuf));
  27.     if bdecrypt_gcm('AES', InBuf, @OutBuf[0], Key, Nonce) <> 0 then
  28.     begin
  29.       Line := Line + ' - ' + TEncoding.UTF8.GetString(OutBuf);
  30.     end;
  31.   end;
  32.  
  33. end
  34. else
  35. begin
  36.   // DPAPI = 0x01000000D08C9DDF0115D1118C7A00C04FC297EB
  37.  
  38.   DataIn.pbData := @Encrypted_Value[0];
  39.   DataIn.cbData := Length(Encrypted_Value);
  40.   if CryptUnprotectData(@DataIn, nil, nil, nil, nil, 0, @DataOut) then
  41.   begin
  42.     SetLength(Result, DataOut.cbData);
  43.     Move(DataOut.pbData^, Result[0], DataOut.cbData);
  44.     LocalFree(cardinal(DataOut.pbData));
  45.     LocalFree(cardinal(DataIn.pbData));
  46.     Line := Line + ' - ' + TEncoding.ANSI.GetAnsiString(Result);
  47.   end;
  48.  
  49. end;
  Last edited by rvk; 15-Jun-20 at 22:06.

 3. #18
  Alles nu in één unit gezet (geen jwa en geen andere dependencies meer).
  Laat maar weten als je interesse hebt. Dan plop ik het voorbeeldprojectje hier neer.
  (maar code uit voorgaand bericht was de essentie)

 4. #19
  Quote Originally Posted by rvk View Post
  Alles nu in één unit gezet (geen jwa en geen andere dependencies meer).
  Laat maar weten als je interesse hebt. Dan plop ik het voorbeeldprojectje hier neer.
  (maar code uit voorgaand bericht was de essentie)
  Zeer graag het demo projectje Rik, dat zou fantastisch zijn, het is momenteel druk druk dus ik moet eerst de focus op iets anders leggen maar bekijk het dan zeker eens.
  Last edited by Delphiwizard; 20-Jun-20 at 19:32.

 5. #20
  Ok. Hier is het Lazarus projectje.
  Zelf even de AFilename aanpassen naar de directory voor je cookie file en Local state. Kan natuurlijk ook automatisch maar dit was meer even snel en dirty in elkaar gezet
  Dit is op 2 plaatsen. Regel 92 voor de Local State file om de envrypted key op te halen en op regel 210 voor het SQLite bestand met de cookies.

  Als eerste zoek je naar de encrypted key om chrome v80+ cookies te kunnen decrypten.

  In de Local State zoek je dus naar os_crypt en dan naar encrypted_key.
  Deze key wordt daarna alleen gebruikt voor de encryptie van de cookies van Chrome v80 en hoger.
  De encrypted key moet door CryptUnprotectData gegooid worden om de key te krijgen

  Voor cookies onder de v80 heb je die key echter niet nodig. Daarvan kun je de cookie value direct door CryptUnprotectData gooien.

  Voor v80+ cookies heb je de key dus wel nodig en moet die met AES GCM mode decrypted worden.
  Het was een beetje een gedoe om een decrypter te vinden daarvoor maar uiteindelijk kan dat dus door Windows API zelf gedaan worden in BCryptDecrypt.

  De encrypted value van een v80+ cookie ziet er zo uit (en is eigenlijk een record)
  data = bytes.fromhex('763130') # the encrypted cookie
  nonce = data[3 tot 3+12]
  ciphertext = data[3+12 tot eind-16]
  tag = data[eind-16 tot eind]

  Overigens doe ik wel een BCryptOpenAlgorithmProvider maart ik heb eigenlijk geen idee of het verplicht is om ook weer een Close te doen op die hProvider (BCryptCloseAlgorithmProvider). Het lijkt in ieder geval goed te gaan zonder.

  Ik hoop dat je het een beetje naar Delphi kunt vertalen.
  Attached Files Attached Files

 6. #21
  Bedankt Rik, als we elkaar ooit ontmoeten, ik trakteer
  Ik probeer het morgen in een Delphi project te gieten.

 7. #22
  Quote Originally Posted by Delphiwizard View Post
  Bedankt Rik, als we elkaar ooit ontmoeten, ik trakteer
  Ooit hadden we daar een pannenkoekendag voor
  10.4.2, Delphi2010, of Lazarus 2.2.0

 8. #23
  Ondertussen succesvol overgenomen van Lazarus naar Delphi
  Nu nog uitzoeken hoe ik de cookie expires_utc moet omzetten naar een Delphi datetime.

 9. #24
  Blijkbaar is bevat deze timestamp het aantal microseconden sinds 1-1-1601. Zie ook WebKit/Chrome Timestamp Converter.

  Ik kon geen bestaande Delphi functie vinden (in DateUtils) die deze conversie doet. Wel van een normale Unix timestamp, maar dat is dit niet.
  Onderstaande functie lijkt het goed te converteren naar een UTC datetime, maar het lijkt me verstandig dat je 'm nog even test met wat waarden waarvan je weet wat het antwoord moet zijn.
  Aangezien de timestamp in UTC is, is het resultaat van de functie dat ook. Met TTimeZone.ToLocalTime kan je deze omzetten naar je lokale timezone.

  Delphi Code:
  1. function CookieTimestampToUTCDateTime(const CookieTimeStamp: Int64): TDateTime;
  2. const
  3.   DaysBetweenCookieAndDelphi= 109205;
  4. var
  5.   CookieDateTime: TDateTime;
  6. begin
  7.   CookieDateTime:= CookieTimeStamp / MSecsPerDay / 1000;
  8.   Result := CookieDateTime- DaysBetweenCookieAndDelphi;
  9. end;
  Last edited by GolezTrol; 22-Jun-20 at 15:59.
  1+1=b

 10. #25
  Had ik gisteren dan nog gevonden, probleem was wel dat die waarde in de SqlLite db een Int64 is en dat zowel Unidac als Firedac het als Int32 ophalen.
  In Firedac heb ik dat kunnen oplossen door de Maprules aan te passen, in Unidac heb ik niet zo'n mogelijkheid gevonden, ik heb bij hen een ticket aangemaakt hiervoor.

  Delphi Code:
  1. CookieTime := qry_chromecookies.FieldByName('expires_utc').AsLargeInt;
  2. CookieTime := (CookieTime div 1000000) - 11644473600;
  3. Expires := UnixToDateTime(CookieTime);

 11. #26
  Quote Originally Posted by rvk View Post
  Had je al een methode om AES-256 in GCM mode te decoderen?
  Want tot zover was ik ook gekomen

  De cookies bevatten #01 #00 #00 etc en dan kun je ze gewoon zonder key nogmaals door CryptUnprotectData gooien. Dit zijn de cookies van voor v80.
  En daarna bevatten ze v10 + data (0x763130) Ik neem aan dat je die records structuur al gevonden hebt.
  Alleen dan nog door een AES-256-GCM decryptor gooien samen met de nonce (onderdeel van dat record) en je voorheen verkregen key.
  De tag (van 16 bytes) kun je tijdens het decrypten gebruiken om de decryptie te controleren.

  Het grootste probleem zal dus die AES-256-GCM decryptor zijn.

  Edit: Tadatadadaaaaaaaaaaaaa
  Ik heb het werkend.
  Wel in Lazarus en met heel veel gehannes om jwawincrypt.pas en jwabcrypt.pas werkend te krijgen.

  Delphi Code:
  1. Line := '';
  2. Line := SQLQuery1.FieldByName('host_key').AsString;
  3. Line := Line + ' ' + SQLQuery1.FieldByName('name').AsString;
  4.  
  5. Encrypted_Value := SQLQuery1.FieldByName('encrypted_value').AsBytes;
  6. // v10 (i.e. 0x763130)
  7. // of
  8. // DPAPI = 0x01000000D08C9DDF0115D1118C7A00C04FC297EB
  9.  
  10. if Copy(TEncoding.ANSI.GetAnsiString(Encrypted_Value), 1, 3) = 'v10' then
  11. begin
  12.   // v10 (i.e. 0x763130)
  13.   // data = bytes.fromhex('763130...') # the encrypted cookie
  14.   // nonce = data[3:3+12]
  15.   // ciphertext = data[3+12:-16]
  16.   // tag = data[-16:]
  17.   // cipher = AES.new(decrypted_key, AES.MODE_GCM, nonce=nonce)
  18.   // plaintext = cipher.decrypt_and_verify(ciphertext, tag) # the decrypted cookie
  19.  
  20.   if Length(Encrypted_Value) > 3 + 12 + 16 then
  21.   begin
  22.     SetLength(Nonce, 12);
  23.     SetLength(InBuf, Length(Encrypted_Value) - 15);
  24.     SetLength(OutBuf, Length(InBuf) - 16 { tag});
  25.     Move(Encrypted_Value[3], Nonce[0], 12);
  26.     Move(Encrypted_Value[15], InBuf[0], Length(InBuf));
  27.     if bdecrypt_gcm('AES', InBuf, @OutBuf[0], Key, Nonce) <> 0 then
  28.     begin
  29.       Line := Line + ' - ' + TEncoding.UTF8.GetString(OutBuf);
  30.     end;
  31.   end;
  32.  
  33. end
  34. else
  35. begin
  36.   // DPAPI = 0x01000000D08C9DDF0115D1118C7A00C04FC297EB
  37.  
  38.   DataIn.pbData := @Encrypted_Value[0];
  39.   DataIn.cbData := Length(Encrypted_Value);
  40.   if CryptUnprotectData(@DataIn, nil, nil, nil, nil, 0, @DataOut) then
  41.   begin
  42.     SetLength(Result, DataOut.cbData);
  43.     Move(DataOut.pbData^, Result[0], DataOut.cbData);
  44.     LocalFree(cardinal(DataOut.pbData));
  45.     LocalFree(cardinal(DataIn.pbData));
  46.     Line := Line + ' - ' + TEncoding.ANSI.GetAnsiString(Result);
  47.   end;
  48.  
  49. end;
  Waar moet ik veranderen om wachtwoorden te decoderen (User Data\Default\Login Data)? Ik kan me voorstellen dat dat hier is:

  Code:
  SetLength(Nonce, 12);
  SetLength(InBuf, Length(Encrypted_Value) - 15);
  SetLength(OutBuf, Length(InBuf) - 16 { tag});
  Move(Encrypted_Value[3], Nonce[0], 12);
  Move(Encrypted_Value[15], InBuf[0], Length(InBuf));
  Ik heb deze code op Delphi 10 geprobeerd, maar de functie BCryptDecrypt retourneert altijd fout STATUS_AUTH_TAG_MISMATCH:

  Delphi Code:
  1. unit Unit2;
  2.  
  3. interface
  4.  
  5. uses
  6.   Windows, Messages, SysUtils, StrUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
  7.   Forms, Dialogs, SQLiteTable3, SQLite3, JSON, IOUtils, System.NetEncoding,
  8.   Types, Vcl.StdCtrls;
  9.  
  10. type
  11.   _CRYPTOAPI_BLOB = record
  12.     cbData: DWORD;
  13.     pbData: PByte;
  14.   end;
  15.  
  16.   DATA_BLOB = _CRYPTOAPI_BLOB;
  17.  
  18.   PDATA_BLOB = ^DATA_BLOB;
  19.  
  20. type
  21.   _CRYPTPROTECT_PROMPTSTRUCT = record
  22.     cbSize: DWORD;
  23.     dwPromptFlags: DWORD;
  24.     hwndApp: HWND;
  25.     szPrompt: PWideChar;
  26.   end;
  27.  
  28.   CRYPTPROTECT_PROMPTSTRUCT = _CRYPTPROTECT_PROMPTSTRUCT;
  29.  
  30.   PCRYPTPROTECT_PROMPTSTRUCT = ^CRYPTPROTECT_PROMPTSTRUCT;
  31.  
  32. function CryptUnprotectData(pDataIn: PDATA_BLOB; ppszDataDescr: PPWideChar; pOptionalEntropy: PDATA_BLOB; pReserved: Pointer; pPromptStruct: PCRYPTPROTECT_PROMPTSTRUCT; dwFlags: DWORD; pDataOut: PDATA_BLOB): BOOL; stdcall; external 'Crypt32.dll';
  33.  
  34. type
  35.   BCRYPT_ALG_HANDLE = THandle;
  36.  
  37.   BCRYPT_HANDLE = THandle;
  38.  
  39.   BCRYPT_KEY_HANDLE = THandle;
  40.  
  41.   NTSTATUS = LONG;
  42.  
  43.   TNTStatus = NTSTATUS;
  44.  
  45. type
  46.   _BCRYPT_AUTHENTICATED_CIPHER_MODE_INFO = record
  47.     cbSize: ULONG;
  48.     dwInfoVersion: ULONG;
  49.     pbNonce: PBYTE;
  50.     cbNonce: ULONG;
  51.     pbAuthData: PBYTE;
  52.     cbAuthData: ULONG;
  53.     pbTag: PBYTE;
  54.     cbTag: ULONG;
  55.     pbMacContext: PBYTE;
  56.     cbMacContext: ULONG;
  57.     cbAAD: ULONG;
  58.     cbData: ULONGLONG;
  59.     dwFlags: ULONG;
  60.   end;
  61.  
  62.   BCRYPT_AUTHENTICATED_CIPHER_MODE_INFO = _BCRYPT_AUTHENTICATED_CIPHER_MODE_INFO;
  63.  
  64. const
  65.   bcryptdll = 'bcrypt.dll';
  66.   BCRYPT_CHAINING_MODE_: WideString = 'ChainingMode';
  67.   BCRYPT_CHAIN_MODE_GCM_: WideString = 'ChainingModeGCM';
  68.  
  69. function BCryptOpenAlgorithmProvider(out phAlgorithm: BCRYPT_ALG_HANDLE; pszAlgId, pszImplementation: LPCWSTR; dwFlags: ULONG): TNTStatus; stdcall; external bcryptdll;
  70.  
  71. function BCryptSetProperty(hObject: BCRYPT_HANDLE; pszProperty: LPCWSTR; pbInput: PUCHAR; cbInput: ULONG; dwFlags: ULONG): TNTStatus; stdcall; external bcryptdll;
  72.  
  73. function BCryptGenerateSymmetricKey(hAlgorithm: BCRYPT_ALG_HANDLE; out phKey: BCRYPT_KEY_HANDLE; pbKeyObject: PUCHAR; cbKeyObject: ULONG; pbSecret: PUCHAR; cbSecret, dwFlags: ULONG): TNTStatus; stdcall; external bcryptdll;
  74.  
  75. function BCryptDecrypt(hKey: BCRYPT_KEY_HANDLE; pbInput: PUCHAR; cbInput: ULONG; pPaddingInfo: Pointer; pbIV: PUCHAR; cbIV: ULONG; pbOutput: PUCHAR; cbOutput: ULONG; out pcbResult: ULONG; dwFlags: ULONG): TNTStatus; stdcall; external bcryptdll;
  76.  
  77. type
  78.   TForm2 = class(TForm)
  79.     Button1: TButton;
  80.     Memo1: TMemo;
  81.     procedure Button1Click(Sender: TObject);
  82.   private
  83.     { Private declarations }
  84.   public
  85.     { Public declarations }
  86.   end;
  87.  
  88. var
  89.   Form2: TForm2;
  90.  
  91. implementation
  92.  
  93. {$R *.dfm}
  94.  
  95. function TempFolder: string;
  96. var
  97.   BufFolder: array[0..MAX_PATH] of Char;
  98. begin
  99.   GetTempPath(SizeOf(BufFolder), BufFolder);
  100.   Result := IncludeTrailingPathDelimiter(string(BufFolder));
  101. end;
  102.  
  103. function ByteArrayToHexStr(const ByteArray: TByteDynArray): string;
  104. var
  105.   i: Integer;
  106. begin
  107.   Result := '';
  108.   try
  109.     for i := 0 to Length(ByteArray) - 1 do
  110.       Result := Result + Format('%x|', [ByteArray[i]]);
  111.   except
  112.     on e: Exception do
  113.     begin
  114.       Result := '';
  115.     end;
  116.   end;
  117. end;
  118.  
  119. function UnprotectData(fpDataIn: TBytes): TBytes;
  120. var
  121.   DataIn, DataOut: DATA_BLOB;
  122. begin
  123.   DataOut.cbData := 0;
  124.   DataOut.pbData := nil;
  125.  
  126.   DataIn.cbData := Length(fpDataIn);
  127.   DataIn.pbData := @fpDataIn[0];
  128.  
  129.   if not CryptUnprotectData(@DataIn, nil, nil, nil, nil, 0, @DataOut) then
  130.     RaiseLastOSError;
  131.  
  132.   SetLength(Result, DataOut.cbData * 2);
  133.   Move(DataOut.pbData^, Result[0], DataOut.cbData * 2);
  134.   LocalFree(HLOCAL(DataOut.pbData));
  135. end;
  136.  
  137. function GetEncryptedKey: TBytes;
  138. var
  139.   FileName, DecodedKey: string;
  140.   FJsonObj: TJSONObject;
  141.   JsonObj: TJSONObject;
  142.   JsonCrypt: TJSONString;
  143.   BytesString: TBytes;
  144. begin
  145.   FileName := TFile.ReadAllText(GetEnvironmentVariable('LOCALAPPDATA') + '\Google\Chrome\User Data\Local State');
  146.   FJsonObj := TJSONObject.ParseJSONValue(TEncoding.UTF8.GetBytes(FileName), 0) as TJSONObject;
  147.   try
  148.     JsonObj := FJsonObj.GetValue('os_crypt') as TJSONObject;
  149.     JsonCrypt := JsonObj.GetValue('encrypted_key') as TJSONString;
  150.     BytesString := TNetEncoding.Base64.DecodeStringToBytes(JsonCrypt.Value);
  151.     Delete(BytesString, 0, 5);
  152.     Result := UnprotectData(BytesString);
  153.     SetString(DecodedKey, PAnsiChar(@Result[0]), Length(Result));
  154.     Form2.Memo1.Lines.Add(#13#10 + DecodedKey + #13#10);
  155.     Form2.Memo1.Lines.Add(#13#10 + ByteArrayToHexStr(Result) + #13#10#13#10);
  156.   finally
  157.     FJsonObj.Free;
  158.   end;
  159. end;
  160.  
  161. function BDecrypt_GCM(Algoritme: LPCWSTR; Encryped: array of Byte; Output: Pointer; const gKey, IV: array of Byte): ULONG;
  162. const
  163.   AES_BLOCK_SIZE = 16;
  164. var
  165.   hProvider: BCRYPT_ALG_HANDLE;
  166.   Decrypted: array[0..1023] of Byte;
  167.   hKey: BCRYPT_KEY_HANDLE;
  168.   Status: NTSTATUS;
  169.   Info: BCRYPT_AUTHENTICATED_CIPHER_MODE_INFO;
  170. begin
  171.   Result := 0;
  172.   hProvider := 0;
  173.   hKey := 0;
  174.   Status := BCryptOpenAlgorithmProvider(hProvider, Algoritme, nil, 0);
  175.   if Status <> 0 then
  176.     Exit;
  177.   Status := BCryptSetProperty(hProvider, pwidechar(BCRYPT_CHAINING_MODE_), @BCRYPT_CHAIN_MODE_GCM_[1], sizeof(BCRYPT_CHAIN_MODE_GCM_), 0);
  178.   if Status <> 0 then
  179.     Exit;
  180.   Status := BCryptGenerateSymmetricKey(hProvider, hKey, nil, 0, @gKey[0], sizeof(gKey), 0);
  181.   if Status <> 0 then
  182.     Exit;
  183.   FillChar(Decrypted, Length(Decrypted), 0);
  184.   FillChar(Info, Sizeof(Info), 0);
  185.   Info.cbSize := Sizeof(Info);
  186.   Info.dwInfoVersion := 1;
  187.   Info.pbNonce := @IV[0];
  188.   Info.cbNonce := SizeOf(IV);
  189.   Info.pbTag := @Encryped[SizeOf(Encryped) - AES_BLOCK_SIZE];
  190.   Info.cbTag := AES_BLOCK_SIZE;
  191.   Status := BCryptDecrypt(hKey, @Encryped[0], SizeOf(Encryped) - AES_BLOCK_SIZE, @Info, nil, 0, @Decrypted[0], Length(Decrypted), Result, 0);
  192.   if Status <> 0 then
  193.   begin
  194.     Form2.Memo1.Lines.Add(IntToHex(Status));
  195.     Exit;
  196.   end;
  197.   if Output = nil then
  198.     Output := AllocMem(Result);
  199.   CopyMemory(Output, @Decrypted[0], Result);
  200. end;
  201.  
  202. procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
  203. var
  204.   DB: TSQLiteDatabase;
  205.   Table: TSQLiteTable;
  206.   DataIn, DataOut: DATA_BLOB;
  207.   DataStream: TMemorystream;
  208.   Key, Nonce, InBuf, OutBuf: TBytes;
  209.   password, s: string;
  210. begin
  211.   Key := GetEncryptedKey;
  212.   DB := TSQLiteDatabase.Create(GetEnvironmentVariable('LOCALAPPDATA') + '\Google\Chrome\User Data\Default\Login Data');
  213.   Table := DB.GetTable('SELECT * FROM logins');
  214.  
  215.   while not Table.EOF do
  216.   begin
  217.     password := Table.FieldAsString(Table.FieldIndex['password_value']);
  218.     InBuf := TEncoding.ANSI.GetBytes(password);
  219.  
  220.     if (LeftStr(password, 3) = 'v10') then
  221.     begin
  222.       SetLength(Nonce, 12);
  223.       CopyMemory(@Nonce[0], @InBuf[0 + 3], Length(Nonce));
  224.       SetLength(OutBuf, Length(InBuf) - 12 - 3);
  225.       CopyMemory(@OutBuf[0], @InBuf[0 + 3 + 12], Length(OutBuf));
  226.       SetLength(OutBuf, Length(OutBuf) - 16);
  227.  
  228.       if BDecrypt_GCM('AES', InBuf, @OutBuf[0], Key, Nonce) <> 0 then
  229.         password := TEncoding.ANSI.GetString(OutBuf);
  230.     end
  231.     else
  232.     begin
  233.       DataStream := TMemoryStream.Create;
  234.       try
  235.         DataStream := Table.FieldAsBlob(Table.FieldIndex['password_value']);
  236.         DataIn.pbData := DataStream.Memory;
  237.         DataIn.cbData := DataStream.Size;
  238.         CryptUnProtectData(@DataIn, nil, nil, nil, nil, 0, @DataOut);
  239.         SetString(password, PAnsiChar(DataOut.pbData), DataOut.cbData);
  240.       finally
  241.         DataStream.Free;
  242.       end;
  243.     end;
  244.  
  245.     Memo1.Lines.Add(Table.FieldAsString(Table.FieldIndex['origin_url']) + #13#10 + Table.FieldAsString(Table.FieldIndex['username_value']) + ' - ' + password + #13#10 + #13#10);
  246.  
  247.     Table.Next;
  248.   end;
  249. end;
  250.  
  251. end.

  referentie voor lijnen van 222 tot 226.
  Last edited by @someone; 03-Aug-22 at 22:11.

 12. #27
  mov rax,marcov; push rax marcov's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ehv, Nl
  Posts
  10,342
  1601 is de originele start datum van julian. Dus misschien kan je het integer deel middels de julian functions doen?

 13. #28
  Quote Originally Posted by marcov View Post
  1601 is de originele start datum van julian. Dus misschien kan je het integer deel middels de julian functions doen?
  Mijn doel is om Chrome-wachtwoorden te herstellen, geen cookies.

 14. #29
  Quote Originally Posted by @someone View Post
  Ik heb deze code op Delphi 10 geprobeerd, maar de functie BCryptDecrypt retourneert altijd fout STATUS_AUTH_TAG_MISMATCH:
  https://docs.microsoft.com/en-us/win...-bcryptdecrypt
  "
  STATUS_AUTH_TAG_MISMATCH

  The computed authentication tag did not match the value supplied in the pPaddingInfo parameter. "

 15. #30
  @someone, Ik hoefde eigenlijk vrij weinig aan te passen in mijn oorspronkelijke project uit Lazarus om dit ook voor passwords werkend te maken.

  Ik heb het wel voor Brave gedaan maar aangezien de oorspronkelijke voor de cookies voor Chrome was en bij Brave ook werkte, neem ik aan dat de password versie, die op Brave werkt, ook gewoon op Chrome werkt.

  Ik heb de volgende regel aangepast.
  Delphi Code:
  1. //AFileName := 'C:\Users\Rik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Network\Cookies'; // <- cookies
  2. //AFileName := 'C:\Users\Rik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Login Data'; // <- chrome passwords
  3. AFileName := 'C:\Users\Rik\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\User Data\Default\Login Data'; // <- Brave passwords
  4. SQLite3Connection1.Databasename := AFilename;
  5. SQLQuery1.SQL.Text := 'SELECT origin_url, username_value, password_value FROM logins';
  6. //...
  7.     Line := SQLQuery1.FieldByName('origin_url').AsString;
  8.     Line := Line + ' ' + SQLQuery1.FieldByName('username_value').AsString;
  9.     Encrypted_Value := SQLQuery1.FieldByName('password_value').AsBytes;

  Meer heb ik niet aan hoeven te passen.

  (Als je er niet uitkomt kan ik de Lazarus versie van decrypt_password.zip ook wel uploaden, de decrypt_cookie.zip hangt aan de eerdere post.)

  PS. Voor Brave passwords moest Brave wel afgesloten worden anders is de database locked. Ik neem aan dat dat bij Chrome ook zo is.

Page 2 of 3 FirstFirst 1 2 3 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •