Results 1 to 6 of 6

Thread: Easylistview KeyAction

 1. #1
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  201

  Easylistview KeyAction

  Hoi

  Ik gebruik EasyListView, deze vul ik met items en middels muis click (ItemDblCLick) werkt dit prima.
  Nu wil ik dit ook dat deze reageert op enter toets, maar ik heb geen idee hoe ik dit moet doen.
  KeyAction is de enige Key mogelijkheid die er is, geen KeyPress/KeyUp/KeyDown etc.

  Kan iemand me een zetje in de juiste richting geven?
  Alvast bedankt


  Code:
  procedure TDirecFrame.FileListviewItemDblClick(Sender: TCustomEasyListview; Button: TCommonMouseButton; MousePos: TPoint; HitInfo: TEasyHitInfoItem);
  var
   SelectedItem : TEasyItem;
  begin
   SelectedItem := HitInfo.Item;
   if SelectedItem = nil then                              
    exit
   else
    begin
      do stuff;
    end;
  
  
  procedure TDirecFrame.FileListviewKeyAction(Sender: TCustomEasyListview; var CharCode: Word; var Shift: TShiftState; var DoDefault: Boolean);
  begin
   case CharCode of
    vk_Return   : DblClick; <-- deze kan ik zonder problemen toevoegen maar dat wil ik niet
    vk_Return   : ItemDblClick <-- hoe doe ik dit?
  
   end;
  
  end;

 2. #2
  Is de EasyListView een 3rd party component? Ik wil wel eens kijken

 3. #3
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  201
  ja is van TurboPack en staat in GetIt, gebruik de Community Edition hier.
  Kan eventueel wel even een test zipje maken als dat makkelijk is?

  Bedankt

 4. #4
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  201
  Heb even een test zipje gemaakt en toegevoegd.

  TestELV.zip

 5. #5
  Nou je Enter key capture je netjes daar. Alleen probeer je de event van de DoubleClick direct uit te voeren zonder de juiste variabelen mee te geven. Ik weet niet of er zoiets als een "selected" property is op die listview (neem aan van wel) dan zou je zoiets kunnen doen:
  Delphi Code:
  1. unit uTestELV;
  2.  
  3. interface
  4.  
  5. uses
  6.   Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
  7.   Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, MPCommonObjects, MPCommonUtilities, EasyListview;
  8.  
  9. type
  10.   TForm1 = class(TForm)
  11.     ELV: TEasyListview;
  12.     Memo: TMemo;
  13.     procedure FormCreate(Sender: TObject);
  14.     procedure ELVItemDblClick(Sender: TCustomEasyListview; Button: TCommonMouseButton; MousePos: TPoint; HitInfo: TEasyHitInfoItem);
  15.     procedure ELVKeyAction(Sender: TCustomEasyListview; var CharCode: Word; var Shift: TShiftState; var DoDefault: Boolean);
  16.   private
  17.     { Private declarations }
  18.   public
  19.     { Public declarations }
  20.     procedure DoOnSelectItem(SelectedItem: TEasyItem);
  21.   end;
  22.  
  23. var
  24.   Form1: TForm1;
  25.  
  26. implementation
  27.  
  28. {$R *.dfm}
  29.  
  30. procedure TForm1.DoOnSelectItem(SelectedItem: TEasyItem);
  31. begin
  32.   Memo.Lines.Add( 'Selected : ' +
  33.                   SelectedItem.Captions[0] + '    ' +
  34.                   SelectedItem.Captions[1]
  35.                 );
  36. end;
  37.  
  38. procedure TForm1.ELVItemDblClick(Sender: TCustomEasyListview; Button: TCommonMouseButton; MousePos: TPoint; HitInfo: TEasyHitInfoItem);
  39. begin
  40.   if Assigned(HitInfo.Item) then
  41.     DoOnSelectItem(HitInfo.Item);
  42. end;
  43.  
  44. procedure TForm1.ELVKeyAction(Sender: TCustomEasyListview; var CharCode: Word; var Shift: TShiftState; var DoDefault: Boolean);
  45. begin
  46.   if CharCode = VK_RETURN then
  47.   if Assigned(ELV.Selected) then
  48.   DoOnSelectItem(ELV.Selected);
  49. end;
  50.  
  51. procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  52. var
  53.   i : integer;
  54. begin
  55.   for i := 0 to 25 do
  56.     with ELV.Items.Add do
  57.       begin
  58.         Captions[0] := 'COL1 - Item ' + IntToStr (I);
  59.         Captions[1] := 'COL2 - Item ' + IntToStr (I);
  60.       end;
  61. end;
  62.  
  63. end.

  Ik heb deze components zelf niet geinstalleerd en krijg die zo snel niet erin hehe, maar als je een property hebt waar de selected item in staat kan je die uitlezen en meegeven vanuit de ELVKeyAction.

 6. #6
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  201
  Kleine aanpassing doorgevoerd in de OnKeyAction.
  Geen idee of dit zo hufterproof is maar het werkt wel ;-)

  Code:
  unit uTestELV;
  
  interface
  
  uses
   Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
   Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, MPCommonObjects, MPCommonUtilities, EasyListview;
  
  type
   TForm1 = class(TForm)
    ELV: TEasyListview;
    Memo: TMemo;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure ELVItemDblClick(Sender: TCustomEasyListview; Button: TCommonMouseButton; MousePos: TPoint; HitInfo: TEasyHitInfoItem);
    procedure ELVKeyAction(Sender: TCustomEasyListview; var CharCode: Word; var Shift: TShiftState; var DoDefault: Boolean);
   private
    { Private declarations }
   public
    { Public declarations }
    procedure DoOnSelectItem(SelectedItem: TEasyItem);
   end;
  
  var
   Form1: TForm1;
  
  implementation
  
  {$R *.dfm}
  
  procedure TForm1.ELVItemDblClick(Sender: TCustomEasyListview; Button: TCommonMouseButton; MousePos: TPoint; HitInfo: TEasyHitInfoItem);
  
  begin
   if Assigned(HitInfo.Item) then
    DoOnSelectItem(HitInfo.Item);
  end;
  
  procedure TForm1.DoOnSelectItem(SelectedItem: TEasyItem);
  begin
   Memo.Lines.Add( 'Selected : ' +
           SelectedItem.Captions[0] + '  ' +
           SelectedItem.Captions[1]
          );
  end;
  
  procedure TForm1.ELVKeyAction(Sender: TCustomEasyListview; var CharCode: Word; var Shift: TShiftState; var DoDefault: Boolean);
  var
   Selected : TEasyItem;
  begin
   Selected := TEasyListview (Sender).Selection.First;
  
   if CharCode = VK_RETURN then
    if Assigned(Selected) then
     DoOnSelectItem(Selected);
  
  
  end;
  
  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  var
   i : integer;
  begin
   for i := 0 to 25 do
    with ELV.Items.Add do
     begin
      Captions[0] := 'COL1 - Item ' + IntToStr (I);
      Captions[1] := 'COL2 - Item ' + IntToStr (I);
     end;
  end;
  
  end.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •