Results 1 to 10 of 10

Thread: MainMenu item vraag

 1. #1
  Member Duiker's Avatar
  Join Date
  May 2020
  Location
  Hamont-Achel (Belgie)
  Posts
  37

  MainMenu item vraag

  Een vraag over het afhandelen van OnClick events bij het dynamisch toevoegen van menu items.

  Graag zou ik het volgende willen maken: In een database bestaan er tabellen. Na verloop van tijd worden er dat mogelijk meerdere. Als een tabel bestaat, dan zou dat een menu item moeten worden. Want door dan op dat menu item te klikken wil ik de inhoud van die tabel zichtbaar maken.
  Dynamisch menu items toevoegen, dat lukt wel. Zie onderstaande. (e.e.a is een voorbeeld om het eenvoudig te houden)
  Maar ik krijg het niet voor elkaar om het bijbehorende menu click event af te handelen. Wat ik maakte met Henk1Click werkt niet.

  Nu heb ik 2 vragen.
  - Hoe kan ik het menu item OnClick event afhandelen in het gegeven voorbeeld?
  - Zelfs als dat af te handelen is, hoe gaat dat dan als het menu item nog niet bekend is. Dan zou er eigenlijk al een procedure voor de afhandeling bestaan terwijl dat niet kan.


  Delphi Code:
  1. unit Main;
  2.  
  3. interface
  4.  
  5. uses
  6.   Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
  7.   Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.Menus, System.UITypes, Vcl.StdCtrls;
  8.  
  9. type
  10.   TForm1 = class(TForm)
  11.     MainMenu1: TMainMenu;
  12.     Links1: TMenuItem;
  13.     procedure FormActivate(Sender: TObject);
  14.     procedure Henk1Click(Sender: TObject);
  15.   private
  16.     { Private declarations }
  17.   public
  18.     { Public declarations }
  19.   end;
  20.  
  21. var
  22.   Form1: TForm1;
  23.  
  24. implementation
  25.  
  26. {$R *.dfm}
  27.  
  28.  
  29. procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
  30. var NewItem : TmenuItem;
  31. begin
  32.   NewItem := TMenuItem.Create(MainMenu1);
  33.   NewItem.Caption := 'Henk';
  34.   MainMenu1.Items[0].Insert(0, NewItem);
  35.  
  36.   NewItem := TMenuItem.Create(MainMenu1);
  37.   NewItem.Caption := 'Piet';
  38.   MainMenu1.Items[0].Insert(1, NewItem);
  39.  
  40.   NewItem := TMenuItem.Create(MainMenu1);
  41.   NewItem.Caption := 'Kees';
  42.   MainMenu1.Items[0].Insert(2, NewItem);
  43. end;
  44.  
  45. procedure TForm1.Henk1Click(Sender: TObject);
  46. begin
  47.   //System.UITypes toevoegen in USES
  48.   MessageDlg('Er is op Henk geklikt.', mtInformation, [mbOK], 0, mbOK);
  49. end;
  50.  
  51. end.

 2. #2
  Je kunt toch dit doen voor alle items:
  Code:
  NewItem.OnClick := @Self.AllItemClick;
  Je kunt daarna in TForm1.AllItemClick aan de hand van (Sender as TMenuItem).Caption bepalen welk menuitem geklikt is.

 3. #3
  Member Duiker's Avatar
  Join Date
  May 2020
  Location
  Hamont-Achel (Belgie)
  Posts
  37
  Wow, dat is een snel antwoord. Ik ga er mee aan de gang.

 4. #4
  Of (Sender as TMenuItem).Tag voor controle i.v.m. vertalingen.

  Is dit bewust gedaan?

  Code:
  NewItem.OnClick := @Self.AllItemClick;
  
  // Dacht dat meer C++ is adres @ verwijzingen. 
  NewItem.OnClick := Self.AllItemClick;
  Zomaar een vraag hoor...

 5. #5
  Quote Originally Posted by DragonFly View Post
  Is dit bewust gedaan?
  Code:
  NewItem.OnClick := @Self.AllItemClick;
  // Dacht dat meer C++ is adres @ verwijzingen. 
  NewItem.OnClick := Self.AllItemClick;
  Ik heb geantwoord op mijn mobiel en wist het niet zeker meer
  In FPC (in fpc-mode) moet er wel een @ voor.

 6. #6

 7. #7
  Is ook wel logisch. De compiler kan anders alleen afleiden of het een verwijzing is naar die method of het resultaat ervan door naar het type te kijken. Altijd heel verwarrend gevonden dat dat zo ambigu is.
  1+1=b

 8. #8
  Member Duiker's Avatar
  Join Date
  May 2020
  Location
  Hamont-Achel (Belgie)
  Posts
  37
  Yep, ik ben er uit. Dat wil zeggen, ik heb een oplossing. Zie onderstaande.

  Delphi Code:
  1. unit Main;
  2.  
  3. interface
  4.  
  5. uses
  6.   Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
  7.   Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.Menus, System.UITypes, Vcl.StdCtrls;
  8.  
  9. type
  10.   TForm1 = class(TForm)
  11.     MainMenu1: TMainMenu;
  12.     Links1: TMenuItem;
  13.     procedure HenkItemClick(Sender: TObject);
  14.     procedure PietItemClick(Sender: TObject);
  15.     procedure KeesItemClick(Sender: TObject);
  16.     procedure FormCreate(Sender: TObject);
  17.   private
  18.     { Private declarations }
  19.   public
  20.     { Public declarations }
  21.   end;
  22.  
  23. var
  24.   Form1: TForm1;
  25.   NewItem : TmenuItem;
  26.  
  27. implementation
  28.  
  29. {$R *.dfm}
  30.  
  31. procedure TForm1.HenkItemClick(Sender: TObject);
  32. begin
  33.   MessageDlg('Er is op Henk geklikt.', mtInformation, [mbOK], 0, mbOK);
  34. end;
  35.  
  36. procedure TForm1.PietItemClick(Sender: TObject);
  37. begin
  38.   MessageDlg('Er is op Piet geklikt.', mtInformation, [mbOK], 0, mbOK);
  39. end;
  40.  
  41. procedure TForm1.KeesItemClick(Sender: TObject);
  42. begin
  43.   MessageDlg('Er is op Kees geklikt.', mtInformation, [mbOK], 0, mbOK);
  44. end;
  45.  
  46. procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  47. begin
  48.   NewItem := TMenuItem.Create(MainMenu1);
  49.   NewItem.OnClick := HenkItemClick;
  50.   NewItem.Caption := 'Henk';
  51.   MainMenu1.Items[0].Insert(0, NewItem);
  52.  
  53.   NewItem := TMenuItem.Create(MainMenu1);
  54.   NewItem.OnClick := PietItemClick;
  55.   NewItem.Caption := 'Piet';
  56.   MainMenu1.Items[0].Insert(1, NewItem);
  57.  
  58.   NewItem := TMenuItem.Create(MainMenu1);
  59.   NewItem.OnClick := KeesItemClick;
  60.   NewItem.Caption := 'Kees';
  61.   MainMenu1.Items[0].Insert(2, NewItem);
  62. end;
  63.  
  64.  
  65.  
  66.  
  67. end.

  Ook als de MenuItems (nog) niet bestaan is het allemaal geen probleem. Maar ik ben nog niet tevreden. Want het allemaal veel te statisch.

  Liever zou ik 1 OnClick procedure willen zien. En daarin uitvissen wie er nu geClickt heeft. Maar hoe doe ik dat?

 9. #9
  Dat heb ik toch al laten zien?
  Je maakt gewoon één onclick.

  Code:
  procedure TForm1.AllItemClick(Sender: TObject);
  var
   ItemStr: String;
  begin
   ItemStr := (Sender as TMenuItem).Caption;
   MessageDlg('Er is op ' + ItemStr + ' geklikt.', mtInformation, [mbOK], 0, mbOK);
  end;
  (Weer op mobiel getikt dus typefouten voorbehouden)

 10. #10
  Member Duiker's Avatar
  Join Date
  May 2020
  Location
  Hamont-Achel (Belgie)
  Posts
  37
  Jawel, maar voor mij is het allemaal nog niet zo eenvoudig. In ieder geval ben ik nu weer een stapje verder. rvk, bedankt!. En de anderen die geholpen hebben natuurlijk ook.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •