Hallo allemaal,

Ik zit met het volgende probleem:

Ik heb een Form1/Unit1 en een Form2/Unit2. Form2 wordt vanuit Form1/Unit aangeroepen.

Code:
Procedure TForm1.Ga_naar_Form2(....
Var
   Dlg : TForm2;
Begin
   Dlg := TForm2.Create(self);
   Dlg.ShowModal;
   Dlg.Free;
End;
Wat ik nu wil is dat Form2/Unit2 een los programma wordt.

Hoe kan je dat doen?

Met een hartelijke groet, Frans