Hallo hallo,

Het lijkt erop alsof de string waarde in de where clause eerst getrimt wordt, voordat deze vergeleken wordt. De volgende queries geven allen hetzelfde record terug.

Code:
SELECT * 
FROM "Countries"
WHERE "CountryCodeI3A" = 'NOR'
Code:
SELECT * 
FROM "Countries"
WHERE "CountryCodeI3A" = 'NOR ' --Met spatie aan het einde
Code:
SELECT * 
FROM "Countries"
WHERE "CountryCodeI3A" = 'NOR ' --Met twee spaties aan het einde
Heeft iemand een verklaring voor dit gedrag?

De tabel definitie is als volgt:

Code:
CREATE TABLE "Countries" 
(
 "CountryID"           INTEGER     NOT NULL,
 "CountryName"          VARCHAR(  100) NOT NULL COLLATE NONE,
 "CountryCodeI3A"         VARCHAR(   3) NOT NULL COLLATE NONE,
 "RegionCode"           VARCHAR(  20) COLLATE NONE,
 "LangIDWeb"           VARCHAR(  20) COLLATE NONE,
 "CountryCodeExternal"     VARCHAR(   3) COLLATE NONE,
 EU               SMALLINT,
 CONSTRAINT "PK_Countries" PRIMARY KEY ("CountryID")
);
Bij voorbaat dank!