Om een main unit te ontdoen van gecompliceerde routines (en een te grote unit file), heb ik deze gecompliceerde routines in een andere unit ondergebracht.
Zie onderstaande structuur.
Nu wordt echter de FastProc - wanneer aangeroepen vanuit de tweede unit in ComplicatedProc - niet inlined aangeroepen.
Dat is per definitie een onmogelijkheid in delphi.
Is er een nette manier toch een inline call voorelkaar te krijgen? Snelheid is in deze van belang.

Code:
// main unit
unit Main;

interface

procedure FastProc; inline;

implementation

uses
  Complicated;

procedure FastProc; // inline;
begin
  // do something fast
end;

procedure CallHelpUnit;
begin
  ComplicatedProc;
end;

end.

// complicated unit
unit Complicated;

interface

uses
  Main;

procedure ComplicatedProc;

implementation

procedure ComplicatedProc;
begin
  for i := 1 to 100000 do
    MyFastProc;
end;

end.