Results 1 to 10 of 10

Thread: Automatisch painten van een nieuwe component. Verschil Component Palette en Runtime

 1. #1
  Member
  Join Date
  Aug 2003
  Location
  Vlaardingen
  Posts
  89

  Automatisch painten van een nieuwe component. Verschil Component Palette en Runtime

  Hallo,

  Ik heb een component gemaakt die ik vanaf het componentpalette op mijn form kan plaatsen. Direct bij plaatsen wordt de Paint method aangeroepen zonder dat ik dat expliciet moet opgeven in de code.(Dat is ook de bedoeling).

  Als ik hetzelfde component aanmaak met code in runtime dan moet ik in de CreateWnd de paint method aanroepen, anders wordt er niets zichtbaar, ook al heb ik de parent goed ingesteld.

  Ik denk dat ik iets verkeerd doe, want paint wordt al aangeroepen als het component uit de componentpalette komt, en dan is het dubbelop.

  Ik wil dat het gedrag hetzelfde is als bij een TButton, namelijk zodra je de parent insteld is hij zichtbaar wordt ongeacht of hij wel of niet op het form gesleept is.

  Hoe los ik dit op een goede manier op zonder overbodige Paint aanroepen te doen?

  Dit is de aanroep om het component te tonen in runtime, werkt goed als de // voor Paint; weer weggehaald worden in CreateWnd:

  Code:
  procedure TForm1.btnToonTekstClick(Sender: TObject);
  var
   Tekst: TTekst;
  begin
   Tekst := TTekst.Create(Self);
   Tekst.Parent := Form1;
  end;
  Dit is de code voor de component:

  Code:
  unit unitTekst;
  
  interface
  
  uses
   Classes, Vcl.Controls, Vcl.Graphics, System.Types;
  
  type
  
   TTekst = class(TCustomControl)
   private
    FTekst: string;
   protected
    function getTekst: string; virtual;
    procedure setTekst(oTekst: string);
   public
    constructor Create(Owner: TComponent); override;
    destructor Destroy; override;
    procedure Paint; override;
    procedure CreateWnd; override;
   published
    property Color;
    property Tekst:string read getTekst write setTekst;
   end;
  
  procedure Register;
  
  implementation
  
  constructor TTekst.Create(Owner: TComponent);
  begin
   inherited Create(Owner);
  
   Color := clGreen;
   FTekst:='Tekst';
  end;
  
  procedure TTekst.CreateWnd;
  begin
   inherited;
  
   // Paint; //Dit is niet nodig als het een VCL Component is uit het palette
        //maar is wel nodig als ik deze component in runtime aanmaak
  end;
  
  destructor TTekst.Destroy;
  begin
   inherited Destroy;
  end;
  
  
  function TTekst.getTekst: string;
  begin
   Result := FTekst;
  end;
  
  procedure TTekst.setTekst(oTekst: string);
  begin
   FTekst := oTekst;
   Invalidate;
  end;
  
  procedure TTekst.Paint;
  begin
   Width := Canvas.TextWidth(Tekst) + 20;
   Height := Canvas.TextHeight(Tekst) + 20;
  
   Canvas.TextOut(10, 10, Tekst);
  end;
  
  procedure Register;
  begin
   RegisterComponents('Tekst', [TTekst]);
  end;
  
  end.

 2. #2
  Dit stukje code tekent bij mij gewoon een TCustomControl op het form @runtime:
  Delphi Code:
  1. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  2. var
  3.   C: TCustomControl;
  4. begin
  5.   C := TCustomControl.Create(Self);
  6.   C.Top := 5;
  7.   C.Left := 150;
  8.   C.Width := 150;
  9.   C.Height := 50;
  10.   C.Color := 0;
  11.   C.Parent := Self;
  12. end;

  Bart

 3. #3
  Volgens mij komt het omdat je de width pas in de Paint method zet. Zet die eens in de SetText method. Standaard heeft ie nu een Width en Height van 0, en wellicht krijgt ie daardoor geen Paint message.

  Overigens, ik neem aan dat dit alleen een oefening is? Als je daadwerkelijk een text control met Window handle nodig hebt, dan is er al TStaticText (ook om in de code te gluren hoe het werkt).
  1+1=b

 4. #4
  Member
  Join Date
  Aug 2003
  Location
  Vlaardingen
  Posts
  89
  Bedankt voor de reactie, het bracht me op een idee.

  Bij het constructen van de component heb ik de Width aangepast zodat de Paint afgaat, nu werkt alles naar behoren.

  In de setTekst wordt Invalidate aangeroepen, zodat de paint afgaat, dat was al goed.


  Code:
  constructor TTekst.Create(Owner: TComponent);
  begin
   inherited Create(Owner);
   Width := 1; //<== Dit zorgt dat het werkt
   Height := 1;//<==
  
   Color := clGreen;
   FTekst := 'Tekst';
  end;
  Het is inderdaad een oefening om een hele primitieve component te bouwen, die zichzelf repaint als er een property wordt aangepast.

 5. #5
  Reader
  Join Date
  May 2002
  Location
  Holland
  Posts
  3,382
  Verander geen Width of Height in de Paint method.
  Maar zoals @Golez zegt in de SetText method.
  Als een repaint nodig is, roep dan Invalidate() aan.

 6. #6
  Eric,

  Je zegt : "Verander geen Width en Height in de Paint procedure", maar waar dan wel?

  H.G. Frans

 7. #7
  Quote Originally Posted by EricLang View Post
  Maar zoals @Golez zegt in de SetText method.
  Kan overigens ook wel in Paint, maar het is wel ongebruikelijk, en zou voor onnodig geknipper kunnen zorgen. In basis is het alleen nodig als de tekst wijzigt, of het font. Ik zou het dus in de setters daarvan zetten. En al je dan Tekst zet i.p.v. FTekst in de constructor, dan is dat ook meteen ondervangen.
  1+1=b

 8. #8
  Member
  Join Date
  Aug 2003
  Location
  Vlaardingen
  Posts
  89
  Bedankt voor de tips. Ik heb Width en Height vervangen door SetBounds. Omdat er dan maar 1 keer invalidate wordt aangeroepen i.p.v 2 keer.
  Ik heb Width en Height uit Paint gehaald en in de vorm van SetBounds in SetTekst gezet.

  Het setten van Width en Height roept SetBounds aan vandaar dat ik direct Setbounds aanroep

  Om SetTekst ook bij het Createn van de component af te laten gaan, moest ik Tekst := 'Tekst'; in CreateWnd zetten, want in Create kan het niet omdat er nog geen parent window is.

  Als het nog efficienter kan, dan hoor ik het graag van jullie.

  Code:
  constructor TTekst.Create(Owner: TComponent);
  begin
   inherited Create(Owner);
   SetBounds(0,0,1,1);
  
   Color := clGreen;
  end;
  
  procedure TTekst.CreateWnd;
  begin
   inherited;
   Tekst := 'Tekst';
  end;
  
  function TTekst.getTekst: string;
  begin
   Result := FTekst;
  end;
  
  procedure TTekst.setTekst(oTekst: string);
  begin
   FTekst := oTekst;
  
   SetBounds(Left,Top,(Canvas.TextWidth(FTekst) + 20),(Canvas.TextHeight(FTekst) + 20));
  end;
  
  procedure TTekst.Paint;
  begin
   Canvas.TextOut(10, 10, FTekst);
  end;

 9. #9
  Silly member NGLN's Avatar
  Join Date
  Aug 2004
  Location
  Werkendam
  Posts
  5,113
  Nice job, je bent al een heel eind.

  Nog enkele opmerkingen:
  - Een afmeting van 1x1 pixel zou niet nodig hoeven zijn om de zichtbaarheid initieel te forceren. Deze regel kan weg.
  - SetBounds/Width/Height gebruik je alleen in de constructor als jouw control/component een (afwijkende) standaardafmeting dient te hebben die niet uit de rest van de properties resulteert. Dat is hier niet van toepassing, want jouw control heeft eigenlijk een AutoSize feature waarmee de afmetingen wl uit de rest van de properties blijkt, namelijk de tekst.
  - Paint is nu public, maar dat wil je niet, want dan zou de gebruiker jouw overriden routine rechtstreeks kunnen aanroepen. Paint in TGraphicControl is protected, dus laat dat maar zo.
  - De standaardtekst is blijkbaar 'Tekst'. Een dergelijk instelling dient absoluut in de constructor plaats te vinden, en bij voorkeur met een constante. Verwijder dit uit CreateWnd.
  - In CreateWnd heeft het control een handle zodat de afmetingen uitgelezen en aangepast kunnen worden. Eigenlijk dezelfde code als in SetTekst. Oftewel, verplaats dat dan maar naar een aparte routine: AdjustBounds (stiekem "gejat" uit de code van TCustomLabel).
  - Alleen SetBounds in SetTekst is niet voldoende: stel dat de nieuwe tekst in exact dezelfde afmetingen resulteert? Dus ook nog invalidate erbij.
  - Als je ervoor kiest om GetTekst virtual te declareren, waarvoor gebruikers van jouw component dankbaar zullen zijn, maak SetTekst dan ook virtual.

  Alles bij elkaar zou het er dan zou uit kunnen komen te zien:

  Delphi Code:
  1. type
  2.   TTekst = class(TCustomControl)
  3.   const
  4.     DefMargin = 10;
  5.     DefTekst = 'Tekst';
  6.   private
  7.     FTekst: string;
  8.   protected
  9.     procedure AdjustBounds; virtual;
  10.     procedure CreateWnd; override;
  11.     function GetTekst: string; virtual;
  12.     procedure Paint; override;
  13.     procedure SetTekst(Value: string); virtual;
  14.   public
  15.     constructor Create(Owner: TComponent); override;
  16.   published
  17.     property Color;
  18.     property Tekst: string read getTekst write setTekst;
  19.   end;
  20.  
  21. procedure TTekst.AdjustBounds;
  22. begin
  23.   if HandleAllocated then
  24.   begin
  25.     SetBounds(Left, Top, Canvas.TextWidth(FTekst) + 2 * DefMargin,
  26.       Canvas.TextHeight(FTekst) + 2 * DefMargin);
  27.   end;
  28. end;
  29.  
  30. constructor TTekst.Create(Owner: TComponent);
  31. begin
  32.   inherited Create(Owner);
  33.   Color := clGreen;
  34.   FTekst := DefTekst;
  35. end;
  36.  
  37. procedure TTekst.CreateWnd;
  38. begin
  39.   inherited CreateWnd;
  40.   AdjustBounds;
  41. end;
  42.  
  43. function TTekst.GetTekst: string;
  44. begin
  45.   Result := FTekst;
  46. end;
  47.  
  48. procedure TTekst.SetTekst(Value: string);
  49. begin
  50.   if FTekst <> Value then
  51.   begin
  52.     FTekst := Value;
  53.     AdjustBounds;
  54.     Invalidate;
  55.   end;
  56. end;
  57.  
  58. procedure TTekst.Paint;
  59. begin
  60.   Canvas.TextOut(DefMargin, DefMargin, FTekst);
  61. end;
  Last edited by NGLN; 16-Nov-20 at 17:30.
  (Sender as TNLDUser).Signature := 'Groeten van Albert';

 10. #10
  Member
  Join Date
  Aug 2003
  Location
  Vlaardingen
  Posts
  89
  Bedankt voor het meedenken. Ik heb nu een mooie basis voor ingewikkeldere componenten.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •