• Sortering eerst op threat en dan op datum, dus maw een soort groepering van de threats die vervolgens op a.d.h.v.d laatste
    datum in de laatste threat op datum gesorteerd wordt.