Results 1 to 6 of 6

Thread: Record to Memorystream

 1. #1
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  215

  Record to Memorystream

  Hoi

  Ik probeer de inhoud van een Record weg te schrijven naar een MemoryStream, de stream heb ik elders weer nodig.
  Wat ik ook doe, ik krijg de size van de record weggeschreven, niet de size met de inhoud van de Array (fixed size array werkt prima).
  Hoe kan ik dit het beste aanpakken?


  Alvast bedankt,
  Herby


  Code:
  program ArrayRecordTest;
  
  {$APPTYPE CONSOLE}
  
  {$R *.res}
  
  uses
   System.SysUtils,
   System.Classes;
  
  //---------------------------------------------------------------------------\\
  type
   TByteArray = array of byte;
  //---------------------------------------------------------------------------\\
  function StrToByteArray(aValue: String): TByteArray;
  var
   I : integer;
  begin
   SetLength(result, Length(aValue));
   for I := 0 to Length(aValue) - 1 do
    result[I] := ord(aValue[I + 1]);
  end;
  //---------------------------------------------------------------------------\\
  function ByteArrayToStr(aValue: TByteArray): string;
  var
   I  : integer;
   Ch : char;
  begin
   result := '';
   for I := Length(aValue)-1 Downto 0 do
    begin
     Ch := Chr(aValue[I]);
     result := Ch + result;
    end;
  end;
  //---------------------------------------------------------------------------\\
  
  
  
  
  type
   TMyRecord   = record
    a      : byte;         // 1 byte
    b      : integer;       // 4 bytes
    cLen    : integer;       // 4 bytes
    c      : TByteArray;      // 4 bytes --> zonder inhoud
    d      : array [1..5] of byte; // 5 bytes
   end;                 //18 bytes
  
  var
   MyRecord   : TMyRecord;
   MS      : TMemoryStream;
   I       : byte;
  
  const
   MyString   = 'BlahBlahBlahBlah';  // 16 bytes
  
  begin
  
   // Fill MyRecord
   FillChar ( MyRecord, SizeOf(MyRecord), #0);
   MyRecord.a  := 1;
   MyRecord.b  := 2;
   MyRecord.cLen := Length(MyString);
   MyRecord.c  := StrToByteArray(MyString);
   for I := 1 to 5 do
    MyRecord.d[I] := I;
  
   WriteLn ('c = ' + ByteArrayToStr(MyRecord.c));
  
   // Fill MemoryStream with MyRecord
   MS := TMemoryStream.Create;
   try
    // dit Scrijft de groote naar de MS, niet de inhoud + de bytearray.
    MS.Write(MyRecord, SizeOf(MyRecord));
    MS.SaveToFile('output.dat');
   finally
    MS.Free;
   end;
  
  
   readln;
  end.

 2. #2
  Die schrijft vrolijk de pointer naar de array in de stream, niet helmaal wat je wilt.
  Hetzelfde gebeurt als je een record op deze manier naar een bestand wegschrijft.
  Je zult ofwel de individuele verlden moetn wegschrijven, of de array na het record, voorafgegaan door Length(c).
  Ongeveer zoals je AnsiString wegschrijft naar een stream.

  Bart

 3. #3
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  215
  Ja zoiets ben ik nu aan het doen, houdt in dat ik dit voor iedere bytearray moet doen.
  Toch bedankt

 4. #4
  Maak een Helper for TStream die een TByteArray wegschrijft?

  Bart

 5. #5
  waarom een stream gebruiken en geen (bijvoorbeeld) een dynamic array van records?

 6. #6
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  215
  Omdat ik de data in een stream moet hebben. deze stream wordt dan elders gebruikt als header in een file

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •