Results 1 to 15 of 23

Thread: TGridPanel.Free ?? Slow

Threaded View

 1. #1

  TGridPanel.Free ?? Slow

  Hoi,

  Is er een mogelijkheid om dat hele FREE te versnellen?
  Een matrix van 6x6 is wel te doen maar 26x26 kost veel tijd en dat zit in de FREE.

  Code:
  for I := 0 to Pred(MainGridPanel.ControlCount) do
    MainGridPanel.Controls[0].Free; // Always slow
  Hier is de complete INIT.

  Code:
  procedure TfrmControlPad.CreateGradientPanels(const rowCount, colCount: Integer);
  var
   I: Integer;
   AMainPanel: TPanel;
   AMainLabel: TLabel;
   AMainGradient: TGradient;
  begin
   MainGridPanel.RowCollection.BeginUpdate;
   MainGridPanel.ColumnCollection.BeginUpdate;
  
   for I := 0 to Pred(MainGridPanel.ControlCount) do
    MainGridPanel.Controls[0].Free; // Always slow
  
   // Cannot clear if there are controls, so first remove "old" controls above
   MainGridPanel.RowCollection.Clear;
   MainGridPanel.ColumnCollection.Clear;
  
   for I := 1 to rowCount do MainGridPanel.RowCollection.Add;
   for I := 1 to colCount do MainGridPanel.ColumnCollection.Add;
  
   for I := 0 to Pred(rowCount * colCount) do
   begin
    // Background Panel
    AMainPanel := TPanel.Create(Self);
    AMainPanel.Parent := MainGridPanel; //magic: place in the next empty cell
    AMainPanel.StyleElements := [];
    AMainPanel.Visible := True;
    AMainPanel.Tag := (I + 1);
    AMainPanel.Name := 'Panel' + Format('%.2d', [I + 1]);
    AMainPanel.BevelOuter := bvNone;
    AMainPanel.ParentBackground := False;
    AMainPanel.ParentColor := True;
    AMainPanel.ShowCaption := False;
    AMainPanel.Align := alClient;
    AMainPanel.AlignWithMargins := True;
    AMainPanel.Margins.SetBounds(0, 0, 2, 2);
    // Label on Panel
    AMainLabel := TLabel.Create(Self);
    AMainLabel.Parent := AMainPanel;
    AMainLabel.StyleElements := [];
    AMainLabel.ParentFont := False;
    AMainLabel.ParentColor := False;
    AMainLabel.WordWrap := True;
    AMainLabel.Top := ControlpadHintTop;
    AMainLabel.Left := ControlpadHintLeft;
    AMainLabel.Font.Size := ControlpadFontsize;
    AMainLabel.Font.Color := clBlack;
    AMainLabel.Visible := True;
    AMainLabel.Tag := (I + 1);
    AMainLabel.Name := 'Label' + Format('%.2d', [I + 1]);
    AMainLabel.Transparent := True;
    // Gradient on Panel
    AMainGradient := TGradient.Create(Self);
    AMainGradient.Parent := AMainPanel;
    AMainGradient.StyleElements := [];
    AMainGradient.Visible := True;
    AMainGradient.Tag := (I + 1);
    AMainGradient.Name := 'Gradient' + Format('%.2d', [I + 1]);
   end;
  
   MainGridPanel.RowCollection.EndUpdate;
   MainGridPanel.ColumnCollection.EndUpdate;
  end;
  En voor de liefhebbers met ssPercentage problemen. Dit werkt heel goed ik gebruik het al jaren...
  En zo ook voor de Colomns

  Code:
  procedure SetGridResizeRows;
   var
    I, ADiv, AMod: Integer;
    AValue: Double;
   begin 
    ADiv := (MainGridPanel.Height ) div rowCount;
    AMod := (MainGridPanel.Height) mod rowCount;
  
    MainGridPanel.RowCollection.BeginUpdate;
  
    { Kolommen berekenen }
    for I := 0 to Pred(MainGridPanel.RowCollection.Count) do
    begin
     MainGridPanel.RowCollection[I].SizeStyle := ssAbsolute;
     MainGridPanel.RowCollection[I].Value := ADiv;
    end;
  
    { Fix restant; AMod pixel verdelen over de eerste kolommen }
    for I := 0 to Pred(AMod) do
    begin
     if (I < MainGridPanel.RowCollection.Count) then // Controle voor AV!
     begin
      AValue := MainGridPanel.RowCollection[I].Value;
      MainGridPanel.RowCollection[I].SizeStyle := ssAbsolute;
      MainGridPanel.RowCollection[I].Value := (AValue + 1);
     end;
    end;
  
    MainGridPanel.RowCollection.EndUpdate;
   end;
  Last edited by DragonFly; 14-Jul-21 at 12:12.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •