Results 1 to 4 of 4

Thread: AutoInc field bij iedere iteratie Close en Open

 1. #1
  Senior Member
  Join Date
  Aug 2003
  Location
  Vlaardingen
  Posts
  102

  AutoInc field bij iedere iteratie Close en Open

  Hallo,

  Ik heb hieronder een werkend voorbeeld van een thread die meerdere bitmaps aan een tabel toevoegd. Maar ik twijfel over de snelheid. Bij iedere regel die ik toevoeg moet ik de de Query Sluiten en Openen anders werkt het AutoInc field niet en krijg ik een foutmelding:

  Project raised exception class EIBNativeException with message '[FireDAC][Phys][FB]OVERRIDING SYSTEM VALUE should be used to override the value of an identity column defined as 'GENERATED ALWAYS' in table/view tbl_ThumbNail'.
  De foutmelding begrijp ik want ik heb een Identity Column aangemaakt met als eigenschap 'GENERATED ALWAYS' zodat Delphi geen eigen waardes kan posten voor de tnl_Id kolom.

  Het probleem waar ik mee zit is: kan ik ook records toevoegen in een loop zonder voor ieder record een oQry.Close en oQry.Open te doen? Want ik denk dat dat veel tijd kost.


  Code:
  procedure TDBThread.Execute;
  var
   oConn: TFDConnection;
   oQry: TFDQuery;
   oBitmap: TBitmap;
   oBlobField: TField;
   oBlobStream: TStream;
   i: Integer;
   iBitmap: Integer;
  begin
   FreeOnTerminate := False;
   oConn := TFDConnection.Create(nil);
   oConn.ConnectionDefName := 'ThumbNails Pooled';
  
   oQry := TFDQuery.Create(nil);
   try
    with oQry do
    begin
     CachedUpdates := True;
     Connection := oConn;
     SQL.Text := 'SELECT * FROM "tbl_ThumbNail"';
     Open;
  
     FieldDefs.Update;
     Close;
     for i := 0 to FieldDefs.Count - 1 do
     begin
      if FindField(FieldDefs[i].Name) = nil then
      begin
       FieldDefs.Items[i].CreateField(oQry);
      end;
     end;
  
     FieldByName('tnl_Id').AutoGenerateValue := arAutoInc;
    end;
  
    for iBitmap := 0 to 5 do
    begin
     oqry.Close; //Kan dit anders?
     oqry.Open;  //Kan dit anders?
     oQry.Insert;
     oQry.FieldByName('tnl_orl_Id_OrginalLocation').Value := 1;
  
     oBitmap := TBitmap.Create(500,100);
     with oBitmap.Canvas do
     begin
       Font.Size := 20;
       Font.Style := [fsbold];
       Font.Color := clBlue;
       TextOut(10,10,'Teller:'+IntToStr(iBitmap)+' ID:'+ IntToStr(ThreadID));
     end;
  
     oBlobField := oQry.FieldByName('tnl_jpg');
     oBlobStream := oQry.CreateBlobStream(oBlobField, bmWrite);
     oBitmap.SaveToStream(oBlobStream);
     oBlobStream.Free;
     oqry.ApplyUpdates;
    end;
  
    oqry.CommitUpdates;
  
   finally
    oQry.Free;
    oConn.Free;
   end;
  end;
  Dit is de aanroep

  Code:
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
   oThread1, oThread2: TDBThread;
  begin
   FDManager.Active := True;
  
   oThread1 := TDBThread.Create(False);
   oThread2 := TDBThread.Create(False);
  
   oThread1.WaitFor;
   oThread1.Free;
   oThread2.WaitFor;
   oThread2.Free;
  end;
  Voor de volledigheid nog de definitie:

  Code:
  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
   var
   f : TField;
   i : integer;
   iCol : Integer;
   iGridField: Integer;
   oColumn: TColumn;
  
   oDef: IFDStanConnectionDef;
  
  begin
   //Driver
   with FDPhysFBDriverLink1 do
   begin
    DriverID := 'FB4Embedded'; //Eigen naam gekozen
    Embedded := True;
    ThreadSafe := True; //Geen documentatie hierover gevonden, toch op true gezet
    VendorLib := IncludeTrailingBackslash(ExtractFilePath(Application.ExeName))+'..\Firebird-4.0.1.2692-0-x64-pdb\fbclient.dll';
   end;
  
   // ConnectionDef
   oDef := FDManager.ConnectionDefs.AddConnectionDef;
  
   oDef.Params.Text := 'ExtendedMetadata=True';
   oDef.Name := 'ThumbNails Pooled';
  
   oDef.Params.Pooled := True;
  
   oDef.Params.UserName := 'SYSDBA';
   oDef.Params.Password := 'masterkey';
   oDef.Params.Database := IncludeTrailingBackslash(ExtractFilePath(Application.ExeName))+'..\FireBirdDB\DB_THUMBNAILS.FDB';
   oDef.Params.DriverID := 'FB4Embedded';
  
   // Connection
   FDConnection1.ConnectionDefName := 'ThumbNails Pooled';
  Last edited by ActiveS; 16-Jan-22 at 18:07.

 2. #2
  Senior Member
  Join Date
  Aug 2003
  Location
  Vlaardingen
  Posts
  102
  Het probleem is opgelost, ik heb oQry.ApplyUpdates; vervangen door oQry.Post.
  En oQry.CachedUpdates := True en de oQry.CommitUpdates weggehaald. Nu hoef ik niet bij iedere iteratie Close en Open te doen.

  Ik kwam erachter dat de error kwam bij de derde iteratie bij het ApplyUpdates commando. Waarschijnlijk is CachedUpdates niet zo slim in een thread, als iemand daar meer over kan zeggen dan hoor ik het graag.

  Code:
  procedure TDBThread.Execute;
  var
   oConn: TFDConnection;
   oQry: TFDQuery;
   oBitmap: TBitmap;
   oBlobField: TField;
   oBlobStream: TStream;
   i: Integer;
   iBitmap: Integer;
  begin
   FreeOnTerminate := False;
   oConn := TFDConnection.Create(nil);
   oConn.ConnectionDefName := 'ThumbNails Pooled';
  
   oQry := TFDQuery.Create(nil);
   try
    with oQry do
    begin
     // CachedUpdates := True;
     Connection := oConn;
     SQL.Text := 'SELECT * FROM "tbl_ThumbNail"';
     Open;
  
     FieldDefs.Update;
     Close;
     for i := 0 to FieldDefs.Count - 1 do
     begin
      if FindField(FieldDefs[i].Name) = nil then
      begin
       FieldDefs.Items[i].CreateField(oQry);
      end;
     end;
  
     FieldByName('tnl_Id').AutoGenerateValue := arAutoInc;
     Prepare;
     oQry.Open;
    end;
  
    for iBitmap := 0 to 5 do
    begin
     //oqry.Close; //Kan dit anders?
     //oqry.Open;  //Kan dit anders?
     oQry.Insert;
     oQry.FieldByName('tnl_orl_Id_OrginalLocation').Value := 1;
  
     oBitmap := TBitmap.Create(500,100);
     with oBitmap.Canvas do
     begin
       Font.Size := 20;
       Font.Style := [fsbold];
       Font.Color := clBlue;
       TextOut(10,10,'Teller:'+IntToStr(iBitmap)+' ID:'+ IntToStr(ThreadID));
     end;
  
     oBlobField := oQry.FieldByName('tnl_jpg');
     oBlobStream := oQry.CreateBlobStream(oBlobField, bmWrite);
     oBitmap.SaveToStream(oBlobStream);
     oBlobStream.Free;
    //  oqry.ApplyUpdates;
     oQry.Post;
    end;
  
    // oqry.CommitUpdates;
    oqry.Unprepare;
   finally
    oQry.Free;
    oConn.Free;
   end;
  end;

 3. #3
  Gebruik je wel één connectie naar de DB per thread? Ik dacht trouwens ook dat de Firebird embedded variant slechts één connectie kon hebben, maar misschien vergis ik me/is mijn informatie niet up-to-date.

 4. #4
  Senior Member
  Join Date
  Aug 2003
  Location
  Vlaardingen
  Posts
  102
  Quote Originally Posted by luigi View Post
  Gebruik je wel één connectie naar de DB per thread? Ik dacht trouwens ook dat de Firebird embedded variant slechts één connectie kon hebben, maar misschien vergis ik me/is mijn informatie niet up-to-date.
  Ik heb hier wat links met informatie:

  Deze link omschrijft dat er in FireBird 4 sprake is van een connection pool

  https://firebirdsql.org/file/documen...onnection-pool

  Deze link omschrijft hoe je een multithreaded database connection kan maken. Hier heb ik mijn code op gebaseerd, de definitie van de connection staat niet in de thread (de connection is pooled en dan hoeft dat ook niet denk ik)

  https://docwiki.embarcadero.com/RADS...ding_(FireDAC)

  Ik wil nog wel een critical section gebruiken rondom de code in de thread om onverwachte problemen te voorkomen.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •