Page 1 of 3 1 2 3 LastLast
Results 1 to 15 of 39

Thread: Krijg memory leak niet gevonden

 1. #1
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  273

  Krijg memory leak niet gevonden

  Hoi

  Ik heb iets vreemd in een functie waar ik al dagen in aan het zoeken ben.

  In een functie (volledig gestrip met alleen het error gedeelte) vraag ik het volume label of drive mapping op.
  Doe ik dit voor alle 26 mogelijke driveletters los, dan gaat het prima, doe ik dit in een loop van 0..25 dan heb ik een memory leak.

  De standaard API's bieden geen functionaliteit voor drives die wel als driveletter in Windows aanwezig zijn maar op dat moment niet beschikbaar zijn (disconnected).
  In mijn situatie heb ik een netwerk media box die standaard uit staat, drive M: is dan wel aanwezig binnen Windows maar drive is disconnected.
  Windows laat dit zelf overigens wel goed zien.
  Name: 2023-01-22 09_32_46-Window.png
Views: 101
Size: 2.4 KB


  Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen want ik kom er niet uit (mijn debugging skills ontbreken bij deze een beetje )  In de gestripte code bereik ik hetzelfde as wat Windows laat zien en kan opvragen wat de naam van drive M: is.

  Code:
  
  program TSTDiskInfoMemLeak;
  
  {$APPTYPE CONSOLE}
  
  {$R *.res}
  
  uses
   System.SysUtils,
   WinAPI.Windows,
   Winapi.ShellAPI;
  
  type
   TDiskSign         = string[2];
   TDiskType         = (dtUnknown, dtNotExists, dtRemovable, dtFixed, dtRemote, dtCDROM, dtRAMDisk, dtRemovableNotConnected);
  
   TDiskInfo         = record
    DiskSign        : TDiskSign;
    DiskType        : TDiskType;
    VolumeLabel       : string;
    ImageIndex       : integer;
   end;
  
  function DiskTypeToStr (aDiskType: TDiskType) : string;
  begin
   case aDiskType of
    dtUnknown        : result := 'Unknown';
    dtNotExists       : result := 'Does''t exists';
    dtRemovable       : result := 'Removable';
    dtFixed         : result := 'Fixed';
    dtRemote        : result := 'Remote';
    dtCDROM         : result := 'CDrom';
    dtRAMDisk        : result := 'RAMdisk';
    dtRemovableNotConnected : result := 'Removable disconnected';
   end;
  end;
  
  function GetDiskInfo (aDiskSign : TDiskSign) : TDiskInfo;
  var
   lpnLength       : Cardinal;
   lError        : DWORD;
   lBufVolumeLabel    : PChar;
  begin
   Result.DiskSign    := aDiskSign;                                          // TDiskInfo.Sign = Driveletter STRING[2]
   Result.DiskType    := dtUnknown;                                          // Init
   Result.VolumeLabel  := '';                         					// Init
   Result.ImageIndex   := -1;                         					// Init
  
  
   case GetDriveType(PChar(IncludeTrailingPathDelimiter(string(aDiskSign)))) of        				// Check if drive removable, fixed, CD-ROM, RAM disk, or network drive.
    DRIVE_UNKNOWN    : Result.DiskType := dtUnknown;            						// The drive type cannot be determined
    DRIVE_NO_ROOT_DIR  : Result.DiskType := dtNotExists;           						// The root path is invalid. For example, no volume is mounted at the path.
    DRIVE_REMOVABLE   : Result.DiskType := dtRemovable;           						// The disk can be removed from the drive.
    DRIVE_FIXED     : Result.DiskType := dtFixed;             						// The disk cannot be removed from the drive
    DRIVE_REMOTE    : Result.DiskType := dtRemote;             						// The drive is a remote (network) drive
    DRIVE_CDROM     : Result.DiskType := dtCDROM;             						// The drive is a CD-ROM drive
    DRIVE_RAMDISK    : Result.DiskType := dtRAMDisk;            						// The drive is a RAM disk
   end;
  
   if Result.DiskType = dtNotExists then                                         // if NotExists then start checking for Disconnected drive
    begin
     lpnLength     := 0;                                              // Init
  
     lError      := WNetGetConnection(PChar(aDiskSign), nil, lpnLength);       				// Get Size for lBufVolumeLabel in lpnLength
  
     if lError = ERROR_MORE_DATA then                                         // size received in lpnLength
      begin
       lBufVolumeLabel := AllocMem(lpnLength);                      				// Alloc memory for VolumeLabel buffer
       try
        lError := WNetGetConnection(PChar(aDiskSign), lBufVolumeLabel, lpnLength);    				// Get network name
        if lError = ERROR_CONNECTION_UNAVAIL then                                  // It exists but is unavailable
         begin
          Result.VolumeLabel := lBufVolumeLabel;   // <<<<<<<<<<<<<<<<<<< MEM LEAK               // Return volume label
          Result.DiskType := dtRemovableNotConnected;                               // Return DiskType
          Result.ImageIndex := SIID_DRIVENETDISABLED;                               // Set imageindex to disconnected icon
         end
        else
         Result.DiskType := dtNotExists;                                      // otherwise reurn dtNotExists
       finally
        FreeMem(lBufVolumeLabel, lpnLength);                                    // Free Memory
       end;
      end;
    end;
  end;
  
  
  var
   lDiskInfo : TDiskInfo;
   I : byte;
  begin
   ReportMemoryleaksOnShutdown := true;
  
  
   try
    for I := 0 to 25 do                                                 // Loop through all possible drives
  // I := 12;                                                      // or use one
     begin
      FillChar(lDiskInfo, SizeOf(lDiskInfo), #0);                                   // Clear the DiskInfo record
      lDiskInfo := GetDiskInfo (shortstring(Char(I + Ord('A'))+':'));                         // Driveletter
  
      WriteLn (format('I=%d  Drive=%s',[I,lDiskInfo.DiskSign] ));
      if lDiskInfo.DiskType <> dtNotExists then
       begin
        WriteLn(format('%-30s : %s',['DiskSign'   ,lDiskInfo.DiskSign]));
        WriteLn(format('%-30s : %s',['DiskType'   ,DiskTypeToStr(lDiskInfo.DiskType)]));
        WriteLn(format('%-30s : %s',['VolumeLabel' ,lDiskInfo.VolumeLabel]));
        //WriteLn(format('%-30s : %d',['ImageIndex'  ,lDiskInfo.ImageIndex]));
        WriteLn('--------------------------------------------------------------------------------');
       end
      else
       WriteLn('--------------------------------------------------------------------------------');
     end;
  
  
  
   except
    on E: Exception do
     Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message);
   end;
  
   readln;
  end.
  
  
  Draai ik dit 26x los, geen probleem, in een loop krijgt ik volgende error.

  Code:
  
  I=0  Drive=A:
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=1  Drive=B:
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=2  Drive=C:
  DiskSign            : C:
  DiskType            : Fixed
  VolumeLabel          :
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=3  Drive=D:
  DiskSign            : D:
  DiskType            : Fixed
  VolumeLabel          :
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=4  Drive=E:
  DiskSign            : E:
  DiskType            : Fixed
  VolumeLabel          :
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=5  Drive=F:
  DiskSign            : F:
  DiskType            : Removable
  VolumeLabel          :
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=6  Drive=G:
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=7  Drive=H:
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=8  Drive=I:
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=9  Drive=J:
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=10  Drive=K:
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=11  Drive=L:
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=12  Drive=M:
  DiskSign            : M:
  DiskType            : Removable disconnected
  VolumeLabel          : \\192.168.0.240\Disk_sda1
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=13  Drive=N:
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=14  Drive=O:
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=15  Drive=P:
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=16  Drive=Q:
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=17  Drive=R:
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=18  Drive=S:
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=19  Drive=T:
  DiskSign            : T:
  DiskType            : Remote
  VolumeLabel          :
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=20  Drive=U:
  DiskSign            : U:
  DiskType            : Remote
  VolumeLabel          :
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=21  Drive=V:
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=22  Drive=W:
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=23  Drive=X:
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=24  Drive=Y:
  --------------------------------------------------------------------------------
  I=25  Drive=Z:
  DiskSign            : Z:
  DiskType            : Remote
  VolumeLabel          :
  --------------------------------------------------------------------------------
  
  Unexpected Memory Leak
  An unexpected memory leak has occurred. The unexpected small block leaks are:
  
  61 - 68 bytes: UnicodeString x 1
  

 2. #2
  Ik heb even wat simpelere code gemaakt (zie onderaan) gewoon om te laten zien dat de fout vrij "simpel" is.
  Daar zie je dat het niets met de aanroep van WNetGetConnection te maken heeft.
  Je probleem ligt in het gebruik van string binnen een record.
  Op die manier wordt die string een 'unmaged' type en die zul je dus zelf handmatig vrij moeten geven.

  Overigens heb je 2 strings in je record want TDiskSign is ook een string.

  Ik kreeg overigens een foutmelding op de regel {$R *.res} omdat er geen resources zijn (verwijder die regel dus).

  Tevens kreeg ik een foutmelding op de WNetGetConnection() regels voor een invalid type cast.
  Ik begrijp niet waarom jij die niet kreeg.

  Als je de aanroep van GetDiskInfo gewoon even zo maakt dan koppel je die log van TDiskSign.
  function GetDiskInfo (aDiskSign : string) : TDiskInfo;

  Van je record maak je dan de string gewoon shortstrings (die hoeven niet gemanaged te zijn).
  Delphi Code:
  1. TDiskInfo                 = record
  2.     DiskSign                : shortstring;
  3.     DiskType                : TDiskType;
  4.     VolumeLabel             : shortstring;
  5.     ImageIndex              : integer;
  6.   end;

  Daarna zou het moeten werken.


  Dit is dus alleen code om het probleem te laten zien met een string binnen een record, dat die dus niet meer gemanaged wordt.
  Delphi Code:
  1. program TSTDiskInfoMemLeak;
  2.  
  3. {$APPTYPE CONSOLE}
  4.  
  5. uses
  6.   System.SysUtils,
  7.   WinAPI.Windows,
  8.   Winapi.ShellAPI;
  9.  
  10. type
  11.   TDiskInfo                 = record
  12.     DiskSign                : String; // <-- PROBLEEM
  13.     VolumeLabel             : string; // <-- PROBLEEM
  14.     ImageIndex              : integer;
  15.   end;
  16.  
  17. function GetDiskInfo (aDiskSign : String) : TDiskInfo;
  18. begin
  19.   Result.DiskSign       := aDiskSign;
  20.   Result.VolumeLabel    := '';
  21.   Result.ImageIndex     := -1;
  22. end;
  23.  
  24. var
  25.   lDiskInfo : TDiskInfo;
  26.   I : byte;
  27.   Drive: String;
  28. begin
  29.   ReportMemoryleaksOnShutdown := true;
  30.  
  31.   try
  32.     for I := 0 to 25 do
  33.       begin
  34.         FillChar(lDiskInfo, SizeOf(lDiskInfo), #0);
  35.         Drive := Char(I + Ord('A'))+':';
  36.         lDiskInfo := GetDiskInfo (Drive);
  37.       end;
  38.  
  39.   except
  40.     on E: Exception do
  41.       Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message);
  42.   end;
  43.  
  44. end.

 3. #3
  PS. Je mag natuurlijk ook zelf die string weer vrijgeven na de print opdracht (binnen de loop).

  Delphi Code:
  1. SetLength(Result.VolumeLabel,0);

  Dat zal ook wel werken

 4. #4
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  273
  Quote Originally Posted by rvk View Post
  Ik heb even wat simpelere code gemaakt (zie onderaan) gewoon om te laten zien dat de fout vrij "simpel" is.
  Daar zie je dat het niets met de aanroep van WNetGetConnection te maken heeft.
  Je probleem ligt in het gebruik van string binnen een record.
  Op die manier wordt die string een 'unmaged' type en die zul je dus zelf handmatig vrij moeten geven.
  Toch snap ik het niet helemaal, ik verwachte eigenlijk dat "datgene" wat in het record komt te staan als result los zou staan van wat ik er in stop.
  Zodra de functie is afgerond gaat de rest van de code verder met een "gevuld" record.

  Quote Originally Posted by rvk View Post
  Overigens heb je 2 strings in je record want TDiskSign is ook een string.
  Ja dat klopt, maar de bedoeling was/is een string van 2 zodat C: wordt ingegeven en niet C:\blah

  Quote Originally Posted by rvk View Post
  Ik kreeg overigens een foutmelding op de regel {$R *.res} omdat er geen resources zijn (verwijder die regel dus).
  Dat is raar want dat is het default gedrag bij het maken van een console applicatie
  Code:
  program Project1;
  
  {$APPTYPE CONSOLE}
  
  {$R *.res}
  
  uses
   System.SysUtils;
  
  begin
   try
    { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
   except
    on E: Exception do
     Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message);
   end;
  end.
  Quote Originally Posted by rvk View Post
  Tevens kreeg ik een foutmelding op de WNetGetConnection() regels voor een invalid type cast.
  Ik begrijp niet waarom jij die niet kreeg.
  Gebruik jij een oudere Delphi versie?
  Want bij mij complieert het zonder meldingen.

  Name: 2023-01-22 12_54_01-Window.png
Views: 76
Size: 3.8 KB

  Quote Originally Posted by rvk View Post
  Als je de aanroep van GetDiskInfo gewoon even zo maakt dan koppel je die log van TDiskSign.
  function GetDiskInfo (aDiskSign : string) : TDiskInfo;

  Van je record maak je dan de string gewoon shortstrings (die hoeven niet gemanaged te zijn).
  Delphi Code:
  1. TDiskInfo                 = record
  2.     DiskSign                : shortstring;
  3.     DiskType                : TDiskType;
  4.     VolumeLabel             : shortstring;
  5.     ImageIndex              : integer;
  6.   end;

  Daarna zou het moeten werken.
  Jouw code geeft inderdaad geen memory leak, maar ik begrijp nog niet helemaal het hoe en waarom

  Gr
  Herby

 5. #5
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  273
  Quote Originally Posted by rvk View Post
  PS. Je mag natuurlijk ook zelf die string weer vrijgeven na de print opdracht (binnen de loop).

  Delphi Code:
  1. SetLength(Result.VolumeLabel,0);

  Dat zal ook wel werken
  ik wil dus een TDiskInfo terug hebben zonder dat ik me daarna hoef druk te maken over het opruimen van strings.
  ik zie wat je gedaan hebt, het land alleen niet bij me :-)


  Gr
  Herby

 6. #6
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  273
  Het werkt inderdaad zonder problemen nu, al begrijp ik nog niet het hoe en waarom.

  Moest nog 1 kleine aanpassingen maken om een typecasting probleempje weg te poetsen.
  Een andere aanpassing omdat pchar naar shortstring voor bras zorgde ipv de string die uit lBufVolumeLabel kwam.

  Toch bedankt voor je hulp, was al dagen aan het stoeien met dit en kwam er gewoon niet uit.

  Code:
  
  program TSTDiskInfoMemLeak;
  
  {$APPTYPE CONSOLE}
  
  {$R *.res}
  
  uses
   System.SysUtils,
   WinAPI.Windows,
   Winapi.ShellAPI;
  
  type
   TDiskSign         = string[2];
   TDiskType         = (dtUnknown, dtNotExists, dtRemovable, dtFixed, dtRemote, dtCDROM, dtRAMDisk, dtRemovableNotConnected);
  
   TDiskInfo         = record
    DiskSign        : shortstring;
    DiskType        : TDiskType;
    VolumeLabel       : shortstring;
    ImageIndex       : integer;
   end;
  
  function DiskTypeToStr (aDiskType: TDiskType) : string;
  begin
   case aDiskType of
    dtUnknown        : result := 'Unknown';
    dtNotExists       : result := 'Does''t exists';
    dtRemovable       : result := 'Removable';
    dtFixed         : result := 'Fixed';
    dtRemote        : result := 'Remote';
    dtCDROM         : result := 'CDrom';
    dtRAMDisk        : result := 'RAMdisk';
    dtRemovableNotConnected : result := 'Removable disconnected';
   end;
  end;
  
  function GetDiskInfo (aDiskSign : String) : TDiskInfo;
  var
   lpnLength       : Cardinal;
   lError        : DWORD;
   lBufVolumeLabel    : PChar;
  begin
   Result.DiskSign    := ShortString(aDiskSign);                                   // TDiskInfo.Sign = Driveletter STRING[2]
   Result.DiskType    := dtUnknown;                                          // Init
   Result.VolumeLabel  := '';                         					// Init
   Result.ImageIndex   := -1;                         					// Init
  
  
   case GetDriveType(PChar(IncludeTrailingPathDelimiter(aDiskSign))) of        					// Check if drive removable, fixed, CD-ROM, RAM disk, or network drive.
    DRIVE_UNKNOWN    : Result.DiskType := dtUnknown;            						// The drive type cannot be determined
    DRIVE_NO_ROOT_DIR  : Result.DiskType := dtNotExists;           						// The root path is invalid. For example, no volume is mounted at the path.
    DRIVE_REMOVABLE   : Result.DiskType := dtRemovable;           						// The disk can be removed from the drive.
    DRIVE_FIXED     : Result.DiskType := dtFixed;             						// The disk cannot be removed from the drive
    DRIVE_REMOTE    : Result.DiskType := dtRemote;             						// The drive is a remote (network) drive
    DRIVE_CDROM     : Result.DiskType := dtCDROM;             						// The drive is a CD-ROM drive
    DRIVE_RAMDISK    : Result.DiskType := dtRAMDisk;            						// The drive is a RAM disk
   end;
  
   if Result.DiskType = dtNotExists then                                         // if NotExists then start checking for Disconnected drive
    begin
     lpnLength     := 0;                                              // Init
  
     lError      := WNetGetConnection(PChar(aDiskSign), nil, lpnLength);       				// Get Size for lBufVolumeLabel in lpnLength
  
     if lError = ERROR_MORE_DATA then                                         // size received in lpnLength
      begin
       lBufVolumeLabel := AllocMem(lpnLength);                      				// Alloc memory for VolumeLabel buffer
       try
        lError := WNetGetConnection(PChar(aDiskSign), lBufVolumeLabel, lpnLength);    				// Get network name
        if lError = ERROR_CONNECTION_UNAVAIL then                                  // It exists but is unavailable
         begin
          Result.VolumeLabel := StrPas(lBufVolumeLabel);                             // Return volume label
          Result.DiskType := dtRemovableNotConnected;                               // Return DiskType
          Result.ImageIndex := SIID_DRIVENETDISABLED;                               // Set imageindex to disconnected icon
         end
        else
         Result.DiskType := dtNotExists;                                      // otherwise reurn dtNotExists
       finally
        FreeMem(lBufVolumeLabel, lpnLength);                                    // Free Memory
       end;
      end;
    end;
  end;
  
  
  var
   lDiskInfo : TDiskInfo;
   I : byte;
  begin
   ReportMemoryleaksOnShutdown := true;
  
  
   try
    for I := 0 to 25 do                                                 // Loop through all possible drives
  // I := 12;                                                      // or use one
     begin
      FillChar(lDiskInfo, SizeOf(lDiskInfo), #0);                                   // Clear the DiskInfo record
      lDiskInfo := GetDiskInfo (Char(I + Ord('A'))+':');                               // Driveletter
  
      WriteLn (format('I=%d  Drive=%s',[I,lDiskInfo.DiskSign] ));
      if lDiskInfo.DiskType <> dtNotExists then
       begin
        WriteLn(format('%-30s : %s',['DiskSign'   ,lDiskInfo.DiskSign]));
        WriteLn(format('%-30s : %s',['DiskType'   ,DiskTypeToStr(lDiskInfo.DiskType)]));
        WriteLn(format('%-30s : %s',['VolumeLabel' ,lDiskInfo.VolumeLabel]));
        //WriteLn(format('%-30s : %d',['ImageIndex'  ,lDiskInfo.ImageIndex]));
        WriteLn('--------------------------------------------------------------------------------');
       end
      else
       WriteLn('--------------------------------------------------------------------------------');
     end;
  
  
  
   except
    on E: Exception do
     Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message);
   end;
  
   readln;
  end.
  
  

 7. #7
  Quote Originally Posted by Herby View Post
  Het werkt inderdaad zonder problemen nu, al begrijp ik nog niet het hoe en waarom.
  Een string is een pointer naar array of char (een memory reeks).
  String = ^array of char;

  Wanneer die string aangemaakt wordt dan zal een compiler automatisch geheugen reserveren en de pointer aan die variabele toekennen.
  Wanneer de string variabele niet meer gebruikt wordt dan zal de compiler automatisch een freemem doen voor de gereserveerde geheugen.
  String is een managed type.

  Allemaal niet zo spannend.
  MAAR...
  Wanneer een string in een record zit, dan wordt die string dus wel aangemaakt (memory gereserveerd en pointer in de string variabele)
  maar omdat de compiler daarna niet weet dat die string verborgen zit in een record, kan hij die ook niet meer vrijgeven.
  De string binnen het record wordt dus niet vrijgegeven en blijft in het memory hangen (vandaar je memory leak).

  Een shortstring is geen pointer maar eigenlijk gewoon een vaste array.
  ShortString = array[0..255] of char;

  Omdat hier geen pointers in het spel zijn en de array of char direct in het record staat, wordt deze ook netjes met het record zelf opgeruimd.

  Dus... een string binnen een record is meestal geen goed idee als je die niet zelf opruimt.

  Let overigens op dat jouw code een probleem krijgt wanneer een Volumelabel langer dan 255 karakters is.
  (Aangezien dat in Windows maar maximaal 32 karakters kan zijn zal dat probleem zich nooit voordoen, maar als je bv met files werkt zou dat wel kunnen)

 8. #8
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  273
  Hoi Rik,

  Bedankt voor je antwoord, dat maakt het geheel een stuk duidelijker.
  Wat wel vreemd is, is dat ik met records icm strings nog nooit eerder een probleem zoals dit heb gezien, misschien gewoon geluk gehad.

 9. #9
  Quote Originally Posted by Herby View Post
  Wat wel vreemd is, is dat ik met records icm strings nog nooit eerder een probleem zoals dit heb gezien, misschien gewoon geluk gehad.
  Had je daar ook dit staan?
  ReportMemoryleaksOnShutdown := true;

  Zonder dit krijg je geen melding. En aangezien het record, en dus ook de string reservering, elke keer opnieuw gebruikt wordt in de loop, heb je hooguit een leak van 1 string. Daar merkt je programma, zonder melding, niet zoveel van, want het OS geeft toch het hele geheugen vrij na beŽindiging van je programma.

 10. #10
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  273
  Ja dat dat doe ik eigenlijk altijd om zeker van te zijn dat ik niet ergens iets vergeten ben

 11. #11
  Een Record is normaal net zo managed als String, maar in dit geval is het niet Delphi, maar jijzelf die voor de allocatie van het geheugen zorgt (met allocmem), en daardoor valt dit record buiten de boot.
  Overigens is een String een Delphi-eigen type, en doorgaans niet zo geschikt voor Windows API calls. String in Delphi is namelijk iets meer dan alleen een array. Hij heeft ook een lengte-indicator en een reference count.
  1+1=b

 12. #12
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  273
  Ik snap dat ik met AllocMem zelf het geheugen beheer, maar naam mijn weten ruimde ik ook netjes alles op.

  Code:
       lBufVolumeLabel := AllocMem(lpnLength);                      				// Alloc memory for VolumeLabel buffer
       try
       .......
       finally
        FreeMem(lBufVolumeLabel, lpnLength);                                    // Free Memory
       end;
  Ik ben dan ook maar een hobby programmeur en mis op sommige punten blijkbaar nog de juiste kennis.
  Moet zeggen dat ik al wel wat boeken en een hoop arikelen over Delphi heb gelezen, maar het verhaal van Rik was dan ook volledig nieuw voor me.

  Wellicht eens wat nieuwe studie materiaal zoeken (hint?)

  Gr
  Herby

 13. #13
  Quote Originally Posted by GolezTrol View Post
  Een Record is normaal net zo managed als String, maar in dit geval is het niet Delphi, maar jijzelf die voor de allocatie van het geheugen zorgt (met allocmem), en daardoor valt dit record buiten de boot.
  Overigens is een String een Delphi-eigen type, en doorgaans niet zo geschikt voor Windows API calls. String in Delphi is namelijk iets meer dan alleen een array. Hij heeft ook een lengte-indicator en een reference count.
  Waarom geeft mijn testcode uit post #2 dan ook een memory leak.
  Daar heb ik de AllocMem en Windows calls er helemaal uit gesloopt en alleen met een string gewerkt.
  Het probleem is volgens mij toch echt een string binnen een record.

  Quote Originally Posted by Herby View Post
  Ja dat dat doe ik eigenlijk altijd om zeker van te zijn dat ik niet ergens iets vergeten ben
  Ik ook maar ik gebruik het dan wel in combinatie met DebugHook zodat dit niet in productie-code aan staat (maar alleen als ik in de IDE aan het debuggen ben)

  Delphi Code:
  1. {$WARN SYMBOL_PLATFORM OFF}
  2.   ReportMemoryLeaksOnShutdown := DebugHook <> 0;
  3. {$WARN SYMBOL_PLATFORM ON}

 14. #14
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  273
  Als ik dezelfde functionaliteit in een VCL app toe pas krijg ik een access denied.
  Dit gebeurd in de rode regel, vreemd dat dit in een console app wel goed gaat.


  Code:
  
  unit DriveUtils;
  
  interface
  
  uses
   System.SysUtils,
   WinAPI.Windows,
   Winapi.ShellAPI;
  
  type
   TDiskSign         = string[2];
   TDiskType         = (dtUnknown, dtNotExists, dtRemovable, dtFixed, dtRemote, dtCDROM, dtRAMDisk, dtRemovableNotConnected);
  
   TDiskInfo         = record
    DiskSign        : shortstring;
    DiskType        : TDiskType;
    VolumeLabel       : shortstring;
    ImageIndex       : integer;
   end;
  
  function DiskTypeToStr (aDiskType: TDiskType) : string;
  function GetDiskInfo (aDiskSign : String) : TDiskInfo;
  
  
  implementation
  
  
  function DiskTypeToStr (aDiskType: TDiskType) : string;
  begin
   case aDiskType of
    dtUnknown        : result := 'Unknown';
    dtNotExists       : result := 'Does''t exists';
    dtRemovable       : result := 'Removable';
    dtFixed         : result := 'Fixed';
    dtRemote        : result := 'Remote';
    dtCDROM         : result := 'CDrom';
    dtRAMDisk        : result := 'RAMdisk';
    dtRemovableNotConnected : result := 'Removable disconnected';
   end;
  end;
  
  function GetDiskInfo (aDiskSign : String) : TDiskInfo;
  var
   lpnLength       : Cardinal;
   lError        : DWORD;
   lBufVolumeLabel    : PChar;
  begin
   Result.DiskSign    := ShortString(aDiskSign);                                   // TDiskInfo.Sign = Driveletter STRING[2]
   Result.DiskType    := dtUnknown;                                          // Init
   Result.VolumeLabel  := '';                         					// Init
   Result.ImageIndex   := -1;                         					// Init
  
  
   case GetDriveType(PChar(IncludeTrailingPathDelimiter(aDiskSign))) of        					// Check if drive removable, fixed, CD-ROM, RAM disk, or network drive.
    DRIVE_UNKNOWN    : Result.DiskType := dtUnknown;            						// The drive type cannot be determined
    DRIVE_NO_ROOT_DIR  : Result.DiskType := dtNotExists;           						// The root path is invalid. For example, no volume is mounted at the path.
    DRIVE_REMOVABLE   : Result.DiskType := dtRemovable;           						// The disk can be removed from the drive.
    DRIVE_FIXED     : Result.DiskType := dtFixed;             						// The disk cannot be removed from the drive
    DRIVE_REMOTE    : Result.DiskType := dtRemote;             						// The drive is a remote (network) drive
    DRIVE_CDROM     : Result.DiskType := dtCDROM;             						// The drive is a CD-ROM drive
    DRIVE_RAMDISK    : Result.DiskType := dtRAMDisk;            						// The drive is a RAM disk
   end;
  
   if Result.DiskType = dtNotExists then                                         // if NotExists then start checking for Disconnected drive
    begin
     lpnLength     := 0;                                              // Init
  
     lError      := WNetGetConnection(PChar(aDiskSign), nil, lpnLength);       				// Get Size for lBufVolumeLabel in lpnLength
  
     if lError = ERROR_MORE_DATA then                                         // size received in lpnLength
      begin
       lBufVolumeLabel := AllocMem(lpnLength);                      				// Alloc memory for VolumeLabel buffer
       try
        lError := WNetGetConnection(PChar(aDiskSign), lBufVolumeLabel, lpnLength);    				// Get network name
        if lError = ERROR_CONNECTION_UNAVAIL then                                  // It exists but is unavailable
         begin
          Result.VolumeLabel := ShortString(StrPas(lBufVolumeLabel));                       // Return volume label
          Result.DiskType := dtRemovableNotConnected;                               // Return DiskType
          Result.ImageIndex := SIID_DRIVENETDISABLED;                               // Set imageindex to disconnected icon
         end
        else
         Result.DiskType := dtNotExists;                                      // otherwise reurn dtNotExists
       finally
        FreeMem(lBufVolumeLabel, lpnLength);                                    // Free Memory
       end;
      end;
    end;
  end;
  
  
  end.
  
  Code:
  
  unit DiskInfoVCLu1;
  
  interface
  
  uses
   Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
   Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs;
  
  type
   TForm2 = class(TForm)
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
   private
    { Private declarations }
   public
    { Public declarations }
   end;
  
  var
   Form2: TForm2;
  
  implementation
  
  {$R *.dfm}
  
  uses
   DriveUtils;
  
  procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
  var
   i     : byte;
   lDiskInfo : TDiskInfo;
  begin
    for I := 0 to 25 do                                                 // Loop through all possible drives
     begin
      FillChar(lDiskInfo, SizeOf(lDiskInfo), #0);                                   // Clear the DiskInfo record
      lDiskInfo := GetDiskInfo (Char(I + Ord('A'))+':');                               // Driveletter
     end;
  end;
  
  end.
  
  Click image for larger version. 

Name:	2023-01-23 10_04_28-Window.png 
Views:	5 
Size:	3.9 KB 
ID:	8298

 15. #15
  Quote Originally Posted by Herby View Post
  Als ik dezelfde functionaliteit in een VCL app toe pas krijg ik een access denied.
  Dit gebeurd in de rode regel, vreemd dat dit in een console app wel goed gaat.
  Gaat bij mij goed (en ik heb wel gecontroleerd of de code daar kwam). Win32 en Win64.

Page 1 of 3 1 2 3 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •