Results 1 to 13 of 13

Thread: Wijziging doorvoeren op meerdere Forms welke in een PageControl geladen zijn

 1. #1
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  289

  Wijziging doorvoeren op meerdere Forms welke in een PageControl geladen zijn

  Hoi

  Ik ben al een tijdje aan het stoeien met hoe ik zaken kan aanpassen op forms welke geladen worden in een PageControl.
  Het lukt me wel één Form aan te passen, maar niet alle forms.

  Ik zie niet waarom het mis gaat.

  Code:
  
  procedure TfrmMain.btnAddClick(Sender: TObject);
  var
   lFrmTabsheet       : TFrmTabsheet;
   lTabSheet         : TTabSheet;
  begin
   lTabSheet         := TTabSheet.Create(PageControl);
   lTabSheet.PageControl   := PageControl;
   lTabSheet.Name      := 'Tabsheet' + FPageCounter.ToString;
   lTabSheet.Caption     := 'Tabsheet' + FPageCounter.ToString;
  
   lFrmTabsheet       := TFrmTabsheet.Create(lTabSheet);
   lFrmTabsheet.BorderStyle := bsNone;
   lFrmTabsheet.Parent    := lTabSheet;
   lFrmTabsheet.Align    := alClient;
   lFrmTabsheet.Tag     := FPageCounter;
   lFrmTabsheet.Show;
  
   PageControl.ActivePage  := lTabSheet;
   UpdateLabel;
  
   inc(FPageCounter);
  end;
  
  procedure TfrmMain.btnDelClick(Sender: TObject);
  begin
   if PageControl.PageCount > 0 then
    PageControl.ActivePage.Free;
  end;
  
  procedure TfrmMain.UpdateLabel;
  begin
   Label1.Caption := 'Active Page Idx: ' + PageControl.ActivePageIndex.ToString;
  end;
  
  // https://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Sydney/en/Vcl.ComCtrls.TPageControl_Properties
  procedure TfrmMain.UpdatePage(aPageIndex: integer);
  var
   I : integer;
   J : integer;
  
  // TFORM (FrmMain) -> TPageControl (PageControl) -> TTabsheet (Tabsheetx) -> TForm (FrmTabsheet) -> TEdit (edtFrmTabsheet)
  
  begin
   for I := 0 to ComponentCount -1 do
    if Components[I] is TPageControl then
     if TPageControl(Components[I]).PageCount > 0 then
      if TTabsheet(TPageControl(Components[I]).Pages[aPageIndex]).ControlCount > 0 then
       for J := 0 to TTabsheet(TPageControl(Components[I]).Pages[aPageIndex]).ControlCount - 1 do
  
        if TPageControl(Components[I]).ActivePage.Controls[J] is TForm then
         TFrmTabsheet(TPageControl(Components[I]).ActivePage.Controls[J]).edtFrmTabsheet.Text := Edit1.Text;
  end;
  
  procedure TfrmMain.btnCurPageEditClick(Sender: TObject);
  begin
   UpdatePage (PageControl.ActivePageIndex);
  end;
  
  procedure TfrmMain.btnAllPageEditClick(Sender: TObject);
  var
   I            : integer;
  begin
   if PageControl.PageCount > 0 then
    for I := 0 to PageControl.PageCount - 1 do
     UpdatePage (I);
  end;
  Tevens een zipje toegevoegd.
  pgControl.zip
  Alvast bedankt,

  Herby

 2. #2
  J.W. de Bokx
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Pijnacker
  Posts
  82
  Als ik het zo vlug bekijk mist hier:
  TFrmTabsheet(TPageControl(Components[I]).ActivePage.Controls[J]).edtFrmTabsheet.Text := Edit1.Text;
  het panel waar de edit op staat.

 3. #3
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  289
  Quote Originally Posted by JWBokx View Post
  Als ik het zo vlug bekijk mist hier:
  TFrmTabsheet(TPageControl(Components[I]).ActivePage.Controls[J]).edtFrmTabsheet.Text := Edit1.Text;
  het panel waar de edit op staat.
  Maar waarom werkt het dan wel op de tab die ik kies met activepageindex en niet als ik een teller gebruik?

 4. #4
  J.W. de Bokx
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Pijnacker
  Posts
  82
  Hmmm inderdaad loop je door alle controls van de page, dus moet de edit box ook langs komen...


  Ik ben er een beetje uit hoe ik dat soort dingen deed....
  Maar als ik het me goed herinner veranderde ik de parent van het panel, niet de hele form.
  Dan heb je ook geen gezeur met borders en icons.

  Wat ik me nog wel herinner is dat de parent wel terug gezet moest worden voordat alles gesloten wordt.
  Anders geeft het ene form de componenten vrij terwijl een ander form ze toont...

  Waarom wil je de tekst van een niet zichtbare edit aanpassen?

 5. #5
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  289
  ik ben bezig met een applicatie waar meerdere keren dezelfde form gestart wordt en op di eform stata bv een panel.
  Ik wil daarmee bereiken dat zodra ik in het menu zeg "panel X uit" dat die op alle geopende tabsheets dan ook uitgezet wordt.

  Ik had even een TEdit als test gebruikt maar had ook direct een panel.visible kunnen gebruiken.
  Maakt voor de eindsituatie niks uit want ik kom niet op de andere pagina's uit.

 6. #6
  Quote Originally Posted by Herby View Post
  Ik ben al een tijdje aan het stoeien met hoe ik zaken kan aanpassen op forms welke geladen worden in een PageControl.
  Het lukt me wel één Form aan te passen, maar niet alle forms.
  Ten eerste... Je hebt het hier niet over meerdere TForms maar over TabSheets.
  Edit: O, ik zie het al, je misbruikt de term Tabsheet in TFrmTabsheet. Dat is dus wel een Tform

  Verder heb je de volgende regel:
  Delphi Code:
  1. if TPageControl(Components[I]).ActivePage.Controls[J] is TTabsheet then
  2.   TFrmTabsheet(TPageControl(Components[I]).ActivePage.Controls[J]).edtFrmTabsheet.Text := Edit1.Text;

  Je hebt daar "ActivePage" staan. Dat betekend dus dat je van Component[I] altijd de ActivePage pakt (dus momenteel zichtbare tabsheet), terwijl jij eigenlijk door alle Pages/tabsheets door wilt lopen. Dan moet je dus niet ActivePage gebruiken.

  Je zou het dus zo kunnen doen
  Delphi Code:
  1. if TTabsheet(TPageControl(Components[I]).Pages[aPageIndex]).Components[J] is TFrmTabsheet then
  2.   TFrmTabsheet(TPageControl(Components[I]).Pages[aPageIndex].Components[J]).edtFrmTabsheet.Text := Edit1.Text;

 7. #7
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  289
  man man man

  dat ik daar een paar uur overeen heb gekeken

  Bedankt

 8. #8
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  289
  Toch nog een vraagje.

  Eigenlijk wil ik de code niet in het FrmMain hebben maar in FrmTabsheet want anders krijg je wel heel veel code in je mainform.

  Als ik nu een checkbox "ShowPanel" op FrmMain plaats en hij moet dan alle panels visible maken of juist niet.

  Form welke geladen wordt in de pagecontrol:
  Code:
  type
   TfrmTabsheet = class(TForm)
    pnlFrmTabsheet: TPanel;
    edtFrmTabsheet: TEdit;
   private
    { Private declarations }
    FShowPanel : boolean;
    procedure SetShowPanel (aShow: boolean);
   public
    { Public declarations }
    property ShowPanel : boolean  read FShowPanel   write SetShowPanel;
   end;
  
  var
   frmTabsheet: TfrmTabsheet;
  
  implementation
  
  {$R *.dfm}
  
  { TfrmTabsheet }
  
  procedure TfrmTabsheet.SetShowPanel(aShow: boolean);
  begin
   pnlFrmTabsheet.Visible := aShow;
   FShowPanel := pnlFrmTabsheet.Visible;
  end;
  Vanuit de mainform krijg ik nu een AV als ik probeer Showpanel aan te roepen.

  Code:
  procedure TfrmMain.cbShowPanelClick(Sender: TObject);
  var
   I : integer;
   lTabsheet : TTabsheet;
  begin
   if PageControl.PageCount > 0 then
    for I := 0 to PageControl.PageCount -1 do
     begin
      lTabsheet := PageControl.Pages[I];
      TFrmTabsheet(lTabsheet).ShowPanel := cbShowPanel.Checked;
     end;
  end;

 9. #9
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  289
  fixed

  Code:
  procedure TfrmMain.cbShowPanelClick(Sender: TObject);
  var
   I : integer;
   lTabsheet : TTabsheet;
  begin
   if PageControl.PageCount > 0 then
    for I := 0 to PageControl.PageCount -1 do
     if PageControl.Pages[I].Controls[0] is TFrmTabsheet then
      TFrmTabsheet(PageControl.Pages[I].Controls[0]).ShowPanel := cbShowPanel.Checked;
  end;

 10. #10
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,669
  Strikt genomen hoeft die "if PageControl.PageCount > 0 then" niet eens: wanneer PageCount 0 is, zal de loop niet doorlopen worden.

  Een probleem waar je over 15 jaar tegenaan gaat lopen: wanneer je een control op dezelfde tabsheet, naast de form zet, dat Controls[0] niet je TfrmTabSheet meer is (en dan ben je weer een dag bezig voordat je het door hebt).

  Ik weet het: ik ben een aardig defensieve programmeur.
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 11. #11
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  289
  Quote Originally Posted by VideoRipper View Post
  Strikt genomen hoeft die "if PageControl.PageCount > 0 then" niet eens: wanneer PageCount 0 is, zal de loop niet doorlopen worden.

  Een probleem waar je over 15 jaar tegenaan gaat lopen: wanneer je een control op dezelfde tabsheet, naast de form zet, dat Controls[0] niet je TfrmTabSheet meer is (en dan ben je weer een dag bezig voordat je het door hebt).

  Ik weet het: ik ben een aardig defensieve programmeur.
  Hoe zou jij het dan opgelost hebben?

 12. #12
  Fornicatorus Formicidae VideoRipper's Avatar
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  Vicus Saltus Orientalem
  Posts
  5,669
  Quote Originally Posted by Herby View Post
  Hoe zou jij het dan opgelost hebben?
  Ik denk op een soortgelijke manier als dit (even uit de losse pols):
  Delphi Code:
  1. function FindFirstControl(AParent: TWinControl; AClass: TClass): TControl;
  2. var
  3.   I: Integer;
  4. begin
  5.   if Assigned(AParent) then
  6.     for I := 0 to Pred(AParent.ControlCount) do
  7.       if AParent.Controls[I] is AClass then
  8.         Exit(AParent.Controls[I]);
  9.   Result := nil;
  10. end;
  11.  
  12. procedure TfrmMain.cbShowPanelClick(Sender: TObject);
  13. var
  14.   F: TFrmTabsheet;
  15.   I: Integer;
  16. begin
  17.   for I := 0 to Pred(PageControl.PageCount) do
  18.   begin
  19.     F := TFrmTabsheet(FindFirstControl(PageControl.Pages[I], TFrmTabsheet));
  20.     if Assigned(F) then
  21.       F.ShowPanel  := cbShowPanel.Checked;;
  22.   end;
  23. end;
  De functie FindFirstControl geeft de eerste control terug die voldoet aan de opgegeven klasse en is ook te gebruiken voor andere controls die van TControl afstammen mocht je dat ooit nodig hebben.
  TMemoryLeak.Create(Nil);

 13. #13
  Win32.Trojan.Heur.Herby
  Join Date
  Dec 2003
  Location
  Nuenen of all places
  Posts
  289
  Thx, die losse pols van jou doet het prima, werkt prima.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •