http://www.tamaracka.com/
Webinterface, met zoekmogelijkheid, naar Borland newsgroups