http://www.datanamic.com

DeZign for databases is een visueel database ontwerp pakket welke gebruik maakt van entiteit relatie diagrammen. Op basis van het visueel aangemaakte data model, genereert DeZign uw physieke database. Databases welke ondersteund worden: oracle, interbase, mysql, dbase, paradox, postgresql, informix, ms access, ms sqlserver.